Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 SUSTAINABILITY SERVICES AUDIT / TAX / ADVISORY.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 SUSTAINABILITY SERVICES AUDIT / TAX / ADVISORY."— Presentationens avskrift:

1 Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 SUSTAINABILITY SERVICES AUDIT / TAX / ADVISORY IR-symposiet 2008 - Bli en vinnare i kampen om börskapitalet

2 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2 Hållbarhet i den krassa verkligheten GRI:s Sustainability Reporting Guidelines GRI är utformat för att passa alla organisationer oavsett storlek, bransch eller lokalisering GRI består av ”standard disclosures”, ”core indicators” och ”additional indicators” samt ”sector supplement” För att markera att en redovisning är baserad på GRI:s riktlinjer måste ledningen uttala sig om i vilken utsträckning redovisningen uppfyller kraven i riktlinjerna GRI har därför utformat en systematik som kallas ”Application Levels System” som innebär att rapportören, en tredje part eller GRI uttalar sig om vilken nivå, C, C+, B, B+, A eller A+, som redovisningen uppfyller Riktlinjerna och annan nyttig information finns att ladda ner från www. globalreporting.org

3 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 3 Hållbarhet i den krassa verkligheten ”Content Index” – uttalande om i vilken utsträckning GRI tillämpas

4 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 4 Hållbarhet i den krassa verkligheten När blir redovisningen en GRI-redovisning?

5 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 5 Hållbarhet i den krassa verkligheten När blir redovisningen en GRI-redovisning (forts.)? För att markera att en redovisning är baserad på GRI:s riktlinjer måste ledningen uttala sig om i vilken utsträckning redovisningen uppfyller kraven i riktlinjerna, s k ”self-declaration” Uttalandet kan också bekräftas av tredje part

6 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 6

7 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 7 Hållbarhet i den krassa verkligheten Vad förväntas organisationen att rapportera, s k ”Standard Disclosures” Strategy and Profile (1.1 till 4.17) Information som möjliggör för läsaren att förstå i vilket sammanhang organisationen verkar, t ex strategi, profil och styrning Management Approach Information som täcker hur organisationen arbetar med en viss fråga i syfte att möjliggöra för läsaren att sätta prestandan på ett visst område i sitt sammanhang Performance Indicators (EC, EN, LA, HR, SO, PR) Indikatorerna är uppdelade i sex områden: ekonomi (EC), miljö (EN), arbetsförhållanden (LA), mänskliga rättigheter (HR), socialt (SO) och produktansvar (PR) Indikatorer som tar upp jämförbar information avseende den ekonomiska, miljömässiga och sociala prestandan för en organisation, delas in i ”core indicators” respektive ”additional indicators” Ytterligare vägledning finns att hämta på Internet i form av ”Indicator Protocols”, ”Sector Supplements” och ”Technical Protocols” GRI Content Index

8 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 8 Hållbarhet i den krassa verkligheten “Do’s & don’ts” Att göra: Utgå från det egna hållbarhetsarbetet – vad är hållbar utveckling för er, vilka är era viktiga frågor? Använd GRI som verktyg för redovisningen Förklara tydligt varför ni gör avsteg från rapporterings- krav, ange orsak och tidplan för framtida rapportering Registrera redovisningen i GRI:s databas Att inte göra Glömma av att ni ”äger” redovisningen – inte GRI Utelämna information bara för att ni saknar uppgifter Externt granska er hållbarhetsinformation innan ni har byggt upp och själva testat system för insamling & rapportering av data och information

9 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 9 Icke-materiella värden – inte vilka tillgångar som helst Imagens betydelse Källa: SAS hållbarhets- redovisning 2006

10 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 Icke-materiella värden – inte vilka tillgångar som helst Vad tycker läsarna av hållbarhetsredovisningar? Enligt KPMGs undersökning "Count me in - The readers' take on sustainability reporting“ kan följande slutsatser dras: Readers have similar expectations: Across user groups and geography, and between current readers and non- readers, there is virtual unanimity about what makes a good sustainability report Failures felt to be missing: Readers of all sorts believe reporters are most likely to omit failures from their sustainability report A stronger role for stakeholders: The respondents want reporters to address stakeholders’ needs in the reporting process and management; and to see stakeholders’ views included in the sustainability report Reputation and trust: A sustainability report has a positive impact on a reporter’s reputation; however readers want to be confident of a reporter’s commitment to sustainability

11 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 11 Icke-materiella värden – inte vilka tillgångar som helst Vad tycker läsarna av hållbarhetsredovisningar (forts.)? Integrating sustainability in core business processes: Readers are calling for reporters to explain the connection between the sustainability strategy and the core business strategy Ensuring credibility: A balanced tone, involvement of stakeholders, reporting standards and assurance contribute to ensuring credibility Improving communication about the value of sustainability for business performance: Reporters are asked to demonstrate the benefits of addressing sustainability issues for business performance and to explain how innovative thinking is used to solve tomorrow’s challenges Addressing the needs of non-readers: Non-readers complain of not having the time to navigate lengthy reports or websites; and of lacking understanding of the value of sustainability reporting for their needs

12 © 2008 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 12 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Kontakter Åse Bäckström KPMG AB Tel: 08 723 91 00 ase.backstrom@kpmg.sewww.kpmg.se


Ladda ner ppt "Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 Åse Bäckström KPMG Sustainability Services 2008-10-02 SUSTAINABILITY SERVICES AUDIT / TAX / ADVISORY."

Liknande presentationer


Google-annonser