Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atom- och kärnfysik. Viktiga ord inom området AtomFission AtomkärnaKedjereaktion ProtonKärnkraft NeutronFusion ElektronStark kärnkraft GrundämneSvag kärnkraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atom- och kärnfysik. Viktiga ord inom området AtomFission AtomkärnaKedjereaktion ProtonKärnkraft NeutronFusion ElektronStark kärnkraft GrundämneSvag kärnkraft."— Presentationens avskrift:

1 Atom- och kärnfysik

2 Viktiga ord inom området AtomFission AtomkärnaKedjereaktion ProtonKärnkraft NeutronFusion ElektronStark kärnkraft GrundämneSvag kärnkraft Jon Masstal Isotop Vakuum Strålning (synligt ljus, IR, UV, röntgen, alfa, beta, gamma) Radioaktivitet Jonisering Halveringstid

3 Atomen Li 3 Litium 6,94 Atomnummer Atommassa (mäts i enheten u)

4 Joner och isotoper Joner Ämnen som har lämnat ifrån sig elektroner eller tagit upp elektroner. Det gör att de får en laddning som antingen är positiv eller negativ. Isotoper Är varianter av de olika grundämnena. En isotop kan ha en eller flera neutroner mer än vad ämnet annars brukar ha. Man ser det på att atomens vikt förändras.

5 1H1H 2H2H 3H3H Masstal = beskriver antalet partiklar i kärnan. Väte Deuterium Tritium

6 Ljus +1 Energi tas upp av elektronen. +1 Elektronen hoppar upp ett elektronskal. +1 Elektronen vill tillbaka. Den avger energi i form av ljus för att göra det.

7 Tatout, Phrood Synligt ljus

8 Radioaktivitet En stabil atom har lagom många neutroner i kärnan. Instabila atomer har en atomkärna som inte håller ihop länge, de sönderfaller. Atomkärnor som faller sönder avger energi i form av strålning. Den strålningen är det som kallas för radioaktiv strålning.

9 3 typer av radioaktiv strålning Alfastrålning α Betastrålning β Gammastrålning γ

10 Alfastrålning Två protoner och två neutroner skickas iväg. 2 p + 2 n = en Heliumkärna Kallas även alfapartikel. Uran-238 bildar torium.

11 Betastrålning Torium är också instabilt. En neutron ombildas till en proton och en elektron. Elektronen skickas iväg, den kallas då för betapartikel. Torium faller sönder till protaktinium

12 Gammastrålning Ibland sker också ett gammasönderfall. Inget förändras i atomkärnan. Men energi avges i form av en ljuspartikel, gammastrålning.

13 Joniserande strålning Man säger att strålningen kan vara joniserande eftersom den kan omvandla atomer till joner. Den energirika strålningen påverkar elektronerna så att de lämnar atomen eller molekylen. Alfa-, Beta- och Gammastrålning är joniserande. Röntgen, UV och IR är också joniserande.

14 Skydd Papper Trä Plåt Alfa Beta Gamma

15 Hur håller atomen ihop? + + + + Den eletromagnetiska kraften driver isär protonerna. Den starka kärnkraften håller ihop kärnan

16 Fission och fusion Fission När man delar en atomkärna. Genererar stor mängder energi. Lämnar radioaktivt avfall. Fusion När man slår ihop två vätekärnor till en heliumkärna. Genererar stora mängder energi. Sker i solen.


Ladda ner ppt "Atom- och kärnfysik. Viktiga ord inom området AtomFission AtomkärnaKedjereaktion ProtonKärnkraft NeutronFusion ElektronStark kärnkraft GrundämneSvag kärnkraft."

Liknande presentationer


Google-annonser