Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmågan att dra korrekta slutsatser. Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Försämring har noterats inom följande funktionsområden:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmågan att dra korrekta slutsatser. Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Försämring har noterats inom följande funktionsområden:"— Presentationens avskrift:

1 Förmågan att dra korrekta slutsatser. Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Försämring har noterats inom följande funktionsområden: Den språkliga förmågan. Flexibilitet i tanken. Man får svårare att hitta ord till det man vill beskriva och utvecklar ett konkretare tankesätt. Man noterar att misstagen upprepas men har förlorat förmågan att se vad det beror på. Man får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt och inlärningsförmågan försämras. Man talar till och inte med andra.

2 Ostkupa

3 Kritisk granskning av dig själv

4 Flexibilitet

5 Förmågan att kunna orientera sig i rummet. Gestaltminnet, att återskapa mönster. Förmågan att sätta samman en helhet av delar. Minnessystemet Korttidsminnet, som normalt skapar tidsmedvetenhet Det episodiska långtidsminnet, om personligt färgade händelser. Att man tappar tråden i ett samtal, glömmer avtal, tider, möten etc. får svårt att uppskatta tiden och att föreställa sig längre tidsintervaller. En svårighet att sortera information och att sortera bort ovidkommande stimuli. Att omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte om relationer mellan människor. Man planerar inte sin dag. Att det blir svårare att återskapa mönster samt att man låter sig styras av de nu rådande omständigheterna.

6 Att sätta samman delar till en helhet

7

8 En typisk haschrökares bild av sig själv Fasta åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik. Jag har svårt att finna orden. Jag läser gärna inte böcker. Livet utan hasch är tristess, tomhet och ensamhet. Det är aldrig mitt fel, Jag fungerar adekvat. Granskar inte mitt beteende. Jag känner mig otillräcklig och misslyckad. Svårt att diskutera en längre stund. Jag är otålig. (Problem med koncentration och uppmärksamhet.)

9 upplever i låg utsträckning inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, Den kroniske cannabismissbrukaren uppfattar information som oordnad, osammanhängande, ostrukturerad och otydlig, dvs som ett brus. men upplever att det står resurser till förfogande, med hjälp av vilka han kan möta de krav som ställs av de stimuli som han bombarderas av. Vilket leder till ett förhållningssätt att inte sträva mot hälsa


Ladda ner ppt "Förmågan att dra korrekta slutsatser. Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Försämring har noterats inom följande funktionsområden:"

Liknande presentationer


Google-annonser