Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marken och skogen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marken och skogen."— Presentationens avskrift:

1 Marken och skogen

2 Bergarter och jordmån Sveriges två vanligaste bergarter är: Granit
Gnejs Dessa bergarter bildades tidigt i jordens historia genom att olika bergarter smälte och sedan svalnade, t ex när kontinentalplattor krockade och vulkanisk aktivitet uppstod.

3 Sandsten Kalksten Sandsten och kalksten bildades genom att sand respektive snäckskal, skelett och koraller har pressats ihop på havets botten under miljontals år.

4 Jordmån Morän - Lera – Torv –
Blandning av stenar, grus, sand och lera. Lera – Finkornig jordart som behåller mycket vatten. Torv – Växtrester som endast delvis förmultnat.

5 Skogen Lövskog – Skog som fäller sina blad under vintern. Näringsrik
Trädskikt –träd med (oftast) en stam Buskskikt – vedartade, flergrenade buskar Fältskikt – ris (t ex blåbär), ljung, ormbunkar, gräs – inte högre än 0,5 m Bottenskikt – mossor, lavar och svampar Ex: Bokskog

6 Barrskog Tallskog Granskog Näringsfattigt. Torra marker.
Endast något enstaka lövträd. Näringsfattigt. Torra marker. Lågt pH (surt) p g a barren. Mycket lite maskar och bakterier p g a det låga pH:t. Inte mycket till buskskikt eller fältskikt. Utbrett bottenskikt (mycket mossor, lavar och svampar). Granskog Mest granar. Näringsfattigt. Relativt fuktig mark. Lågt pH (surt) p g a barren. Mycket lite maskar och bakterier p g a det låga pH:t. Fältskiktet består till stor del av blåbärsris. Utbrett bottenskikt (mossor, lavar och svampar som döljs under fältskiktet).

7 Podsol – jordmånen i barrskogen
Förna – ej nedbrutna växtdelar (barr, grenar, …). Är sur i barrskogar, vilket gör att det finns väldigt lite maskar och bakterier. Humus – delvis nedbrutna växter Blekjord – näringsfattig jord Rostjord – näringen som frigjorts när växterna brutits ner hamnar här Jordart – i barrskogen är det morän Berggrund – t ex granit eller gnejs.


Ladda ner ppt "Marken och skogen."

Liknande presentationer


Google-annonser