Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folket och skolan hittar hem - att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotek Exemplet Söderbärke bibliotek Pedagogen Göteborg 17 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folket och skolan hittar hem - att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotek Exemplet Söderbärke bibliotek Pedagogen Göteborg 17 april."— Presentationens avskrift:

1 Folket och skolan hittar hem - att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotek Exemplet Söderbärke bibliotek Pedagogen Göteborg 17 april 2008 Marie Ohlsson och Maja Filipsson verksamhetsansvariga för folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun

2

3 Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll Till för kommunens alla invånare och besökare Målgruppen elever och skolpersonal får som låntagargrupp mer uppmärksamhet Medier för alla åldersgrupper Medier särskilt anpassade till skolans behov Arbetssättet är pedagogiskt Arbetsplatsbibliotek för skolpersonalen Social funktion och vara en mötesplats Uppsökande verksamhet Kulturell funktion

4 Exemplet Söderbärke bibliotek Historik Söderbärke Sockenbibliotek 1856 Förslag om högstadium 1980-tal Motion om integrering 1994, 1998 Utredning skolbibliotek med förslag om integrering 2001 Integrering 2002

5 Skolbiblioteket flyttar ihop med folkbiblioteket Samverkansgrupper planerar integrationen Avtal Gemensamt bokbestånd från 2002

6 Orsaker till att biblioteket väljer att flytta in i skolan Det var svårt att få lärarna att se alla fördelar och använda biblioteket dagligen I och med utvidgningen till högstadium ville man ha biblioteket i skolan Bibliotekslokalerna gamla och bristfälliga Ny hyresvärd som ville göra bostäder av lokalerna Ekonomisk angelägenhet

7 Biblioteket flyttar in i skolan Utvidgning till högstadium hösten 2004 Ombyggnation av skolan möjliggjorde flytt av bibliotek till skolan. Vid ombyggnation till högstadium byggdes gymnastiksalen om till bibliotek, mediasal och personalutrymmen. Integrering i skolans lokaler 2006

8 Det nya biblioteket skapas Gemensam planering av biblioteket Eleverna ritar förslag på inredning Allmänhetens åsikter efterfrågas Bibliotekspersonalen ansvarar för utformningen av biblioteket

9 Dagsläget Två huvudmän -Kulturförvaltningen -Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdatering av avtal som reglerar finansiering och personalansvar pågår Bokutlånen har ökat sedan flytten Antalet besökare har ökat avsevärt Utökade öppettider Utökad tjänst 50% skolbibliotekarie

10

11

12

13

14 Söderbärke biblioteks organisation Folkbiblioteket 50% filialföreståndare Skolbiblioteket 50% + 100% skolbibliotekarie, 50% biblioteksassistent Personalen sköter gemensamt hela biblioteksverksamheten Filialföreståndaren arbetar även på huvudbiblioteket

15 Forts. Söderbärke biblioteks… Filialen självständig ex. har ”Boken kommer” för sitt område Medieinköpen betalas av båda huvudmännen Folkbiblioteket betalar hyra till skolbiblioteket

16 Detta gör att det fungerar hos oss Avtal Ledningen satsar på verksamheten Tydlig organisation Tätt samarbete folkbiblioteks- och skolbibliotekspersonal sedan länge. Gemensamma mål Gemensam planering Dokumentation av integreringsprocessen Centralt läge Uppföljning

17 Forts. Detta gör att … Kunskap om, förståelse och respekt för varandra och varandras verksamheter Kontaktytor Relationsbyggande Prestigelöshet Tålamod Skolbiblioteksplan och Biblioteksplan på gång

18 Svårigheter som uppstått Avtalet inte reviderat. Svårt att skriva avtal innan verksamheten är i gång i de nya lokalerna. Otydlighet i finansieringen på grund av att avtalet inte är reviderat Olika kulturer och olika syn på bibliotek Okunskap om varandras verksamheter Svårt för biblioteket att bli sedd som en självklar del av skolan Brist på erfarenhet/beredskap försvårar Brist på resurser

19 Marie Ohlsson 1:e bibliotekarie Tfn: 0240-660200 marie.ohlsson@smedjebacken.se http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/ 2320/877/1/02-28.pdf Maja Filipsson 1:e skolbibliotekarie Tfn: 0240-660281 maja.filipsson@smedjebacken.se


Ladda ner ppt "Folket och skolan hittar hem - att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotek Exemplet Söderbärke bibliotek Pedagogen Göteborg 17 april."

Liknande presentationer


Google-annonser