Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiska exempel från gymnasieskolorna Hulebäck & Tingsholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiska exempel från gymnasieskolorna Hulebäck & Tingsholm"— Presentationens avskrift:

1 Praktiska exempel från gymnasieskolorna Hulebäck & Tingsholm
En-till-en Praktiska exempel från gymnasieskolorna Hulebäck & Tingsholm Presentationen finns på korta.nu/6v3fc

2 Hulebäck i Mölnlycke Praktiskt & teoretiskt ca 1700 elever 200 personal åk 1-2 har bärbar dator Biblioteket 3 bibliotekarier Integrerat med folkbiblioteket. Tingsholm i Ulricehamn Praktiskt & teoretiskt ca 750 elever 120 personal alla har bärbar dator Vuxenutbildning (Vux, SFI) ca 550 elever Biblioteket 1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent

3 Att arbeta med lärplattformen
HuleDu Att arbeta med nedslag i elevernas informationssökningsprocess: t ex Problemformulering Processredovisning Lämna in källförteckning halvvägs Loggbok Källberättelse HuleDu. På Hulebäck heter plattformen HuleDU. Moodle, lärplattform som bygger på öppen källkod. Haft HuleDu ganska länge på skolan, sen Intressant att det är först när vi börjat med en-till-en som HuleDu används fullt ut! Innan mer administrativt verktyg: istället för att kopiera papper till eleverna... Nu även pedagogiskt! Eleverna delaktiga. Skolbiblioteket integrerat i undervisningen – samma sätt att tänka även när det gäller lärplattformen. Vi har valt att inte ha något rum/kurs för biblioteket, utan det som ”är” biblioteket lägger vi upp i respektive ämne/projekt. ”Min livsstil – är den hållbar?” Gemensamt upplägg signalerar att det här projektet gör vi tillsammans! I det här fallet biologi, samhällskunskap, svenska och bibliotek. Alla delar lika viktiga. Ibland ”och så ska man vara källkritisk också…” Upplevs av eleverna som något som läggs på utöver uppgiften. Här inplanerat i seminariet med instruktioner på HuleDu. Gynnar samplanering! Slippa skicka filer fram o tillbaka till varandra. Lätt att ändra under projektets gång. Ex biblioteket: Lässtrategiövning. Att arbeta med elevernas informationssökningsprocess. Jmf Kulthau. Nedslag, avstämning. Ofta i form av inlämningar som en del av den större uppgiften. HuleDu som verktyg för att jobba med processen! Problemformulering – ”Min livsstil – är den hållbar?” – Forum Processredovisning och tidig källförteckning – ”NV-tvär termin 3” – Konflikter (byt roll till lärande) Loggbok – ”Projektarbete NV” – Personlig loggbok – PS3 Pedagogik

4 Att arbeta interaktivt
Arbeta interaktivt för att möta eleverna Blogg – Facebook – Twitter Tingsholm: Att jobba en-till-en är inte bara knutet till de bärbara datorerna. Hela tänket på biblioteket måste ändras för att möta eleverna där de finns på nätet. I vårt bibliotek är vi aktiva på blogg, facebook & twitter, där mycket av arbetet är samordnat så att inlägg från bloggen ex per automatik förs över till twitter & facebook. Viktigt här är att inte låta det uppsluka kärnan i vårt arbete, en kärna som man hela tiden måste bestämma sig för vad den är. Vad den är för just ert bibliotek, vet jag inte, men för oss är det information, böcker, studiero och andra möjligen lite klichéartade ord som man använder för att beteckna något så stort som biblioteket. Databaserna för en aktiv informationssökning tillgängliggörs med direktinloggning efter att eleverna loggat in på lärplattformen. Integrera lärplattformen med databaserna Fronter

5 Reflektioner: Hulebäck
’Här och nu’ skapar diskussion Flexibilitet ”Fortbildning kopplad till pedagogiken” Flexibilitet – ex Artikelsök ”Här och nu” skapar diskussion – kommer med sina frågor samtidigt som de söker. Ex samtalsgoogla. Ett problem att eleverna inte tar med sig datorerna på lektionerna… Lärarutvärdering: Hur kan en-till-enpedagogiken och datorsatsningen utvecklas vidare – pedagogiskt + tekniskt + programvarumässigt + servicemässigt? Flest svar på pedagogiskt! ”Fortbildning kopplad till pedagogiken, inte bara tips om ”käcka” program för att skriva gemensamma dokument eller göra snygga ordmoln.” ”Bättre förberedelser och introduktion, dialog med lärarna innan inköp.”

6 Reflektioner: Tingsholm
Tystare Biblioteket används mer Studiero Tingsholms erfarenheter Positiva erfarenheter: Tystare, fler i biblioteket (och upptäcker då fler böcker), studiero.  Negativa erfarenheter:  Fler frågor kring IT och datorerna, vilket tar tid. Utnyttja då denna möjlighet att lära sig nytt som bibliotek.  Elevernas frustration över IT-problem blir större när alla har varsin dator. 

7 Som avslutning… Var med i planeringen från början!
Är du inte det – se till att biblioteket tar sin plats! Är du säker på din roll så blir andra det också. Fokus på elevernas behov. Skolbibliotek gör skillnad!


Ladda ner ppt "Praktiska exempel från gymnasieskolorna Hulebäck & Tingsholm"

Liknande presentationer


Google-annonser