Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolognaarbete vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Lennart Edblom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolognaarbete vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Lennart Edblom."— Presentationens avskrift:

1 Bolognaarbete vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Lennart Edblom

2 Juni 2006Ämneskonferens2 Utbildningsprogram u Nuläge: o Datavetenskapligt (magister-)program, 160 p o Civilingenjörsprogram i teknisk datavetenskap, 180p u Mål: o (Ett) kandidatprogram, 120 p o Ca fyra masterprogram, 80p o Civilingenjörsprogram, 200p

3 Juni 2006Ämneskonferens3 Kandidatprogram u Grundlig revision (inte bara ändra strukturen) u Helhetssyn (intro-fördjupn-tillämpning) u Inspiration från o Egen erfarenhet o ACM/IEEE o CDIO o Högskoleförordningen

4 Juni 2006Ämneskonferens4 Exempel på frågeställningar u Samordning med andra lärosäten, eller "sticka ut" och vara originell? Konsekvenser för byte av lärosäte vid övergång kandidat -> master? u Kan man vänta sig annat än lokal rekrytering till ett kandidatprogram? u Hur kombinera yrkesinriktning ("anställningsbarhet”, generiska färdigheter) med förberedelse för master? u Avvägning djup vs bredd? Utrymme för valbara kurser? Möjlighet att läsa kurser i ett "biämne" ("minor") i utsträckning som kvalificerar för master?? u Var sätter vi gränsen mellan kurser på grundläggande nivå och avancerad nivå? Nationell samordning? u Betydelse av internationell standard? Finns nån sån? ACM/IEEE CC2001

5 Juni 2006Ämneskonferens5 Masterprogram Planerar för deltagande i fyra masterprogram u Datavetenskap u Robotik och reglerteknik u Beräkningsteknik u ”Human-computer environments”

6 Juni 2006Ämneskonferens6 Master - frågeställningar u Vad krävs för att få / kunna ge en master? Forskningsöverbyggnad, kursutbud etc inom området? u Fokusering på spetsområden, eller täcka in så mycket som möjligt av det datavetenskapliga området? u Flera program, eller färre program med inriktningar? u "Ämnesmastrar", eller masterprogram som spänner över institutions / ämnes / fakultetsgränser? u Hur definiera förkunskapskraven på en lämplig nivå? Vill vi kunna anta + studenter som inte har läst hos oss + inte har en kandidatexamen i datavetenskap? u Hur undviker man överlappning mellan kandidat och master (med ett begränsat kursutbud)? u Speciella introduktionskurser i masterprogrammen för att alla ska ha samma grundkunskaper?

7 Juni 2006Ämneskonferens7 Civilingenjörsutbildning u Vad använda 20 p ”extra” till? u Samordning CI kandidat / master? u Etappavgång efter tre år ???

8 Juni 2006Ämneskonferens8 ….till slut… u Skulle vi (mot förmodan :-) fortfarande vara överens kan vi prata om…. u Betygssystem! (sjugradigt vs ”gammalt”)


Ladda ner ppt "Bolognaarbete vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Lennart Edblom."

Liknande presentationer


Google-annonser