Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMT Mats Hanson 1 Framtidens MMT utbildning UN-MMT, vers 12 Mats Hanson www.mmt.kth.se/358 Presentation för Universitetsstyrelsen 12 december 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMT Mats Hanson 1 Framtidens MMT utbildning UN-MMT, vers 12 Mats Hanson www.mmt.kth.se/358 Presentation för Universitetsstyrelsen 12 december 2001."— Presentationens avskrift:

1 MMT Mats Hanson 1 Framtidens MMT utbildning UN-MMT, vers 12 Mats Hanson www.mmt.kth.se/358 Presentation för Universitetsstyrelsen 12 december 2001

2 MMT Mats Hanson 2 Sammanfattning  MMT förbereder att införa en ny struktur för utbildningsprogram för civilingenjörsexamen från 2003 anpassad till en framväxande standard på examina i världen. Den inledande delen (120 poäng) i civilingenjörsprogrammen läggs upp så det uppfyller kraven på Teknisk Kandidatexamen. De avslutande delen av civilingenjörsprogrammen är en fördjupning som dels leder till civilingenjörsexamen (180 poäng) och en magisterexamen med ämnesdjup (60/80 poäng över kandidatexamen). Efter avlagd examen (civil/magister) omfattande 180/200 poäng skall det vara möjligt att genomföra en doktorandutbildning omfattande 160/120 poäng om rätt förkunskaper finns.

3 MMT Mats Hanson 3 UN-MMT önskar  fortsätta reformeringen av civilingenjörs- och forskarutbildningen enligt de intentioner som framfördes i FMU-utredningen och som nu framförs i bifogade rapport.  fortsätta utveckla innehåll, pedagogiska former och examination för att införa den reformerade utbildningen med start ht 2003.  Fortsatt nyttja de resurser som US 2001-06-07 beslutade ge rektor att omdisponera för 2001-2003 kommer vara bas för detta arbete.

4 MMT Mats Hanson 4 UN-MMT avvaktar  beslut från US, rektor och CFN om den utbildningsstruktur och lokala examensordning som skall gälla från ht 2003 och som är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet.  att huvudämnen i kandidat- och magisterexamen med djup fastställs för MMT:s utbildningsområde.

5 MMT Mats Hanson 5 UN-MMT önskar  presentera ett konkret utbildningsprogram inklusive ingångar, dimensionering och läro- och timplaner till juni 2002 enl. de intentioner som presenterats tidigare och som konkretiserats i bifogade rapport. UN-MMT föreslår att ett sådant förslag skall ha remissbehandlats inom KTH innan det går till US/rektor/CFN för beslut.

6 MMT Mats Hanson 6 Förslaget till struktur enl. den nya modellen 120 poäng basprogram60/80 poäng magisterrprogram 160poäng doktorandutbildning Forskarutbildning Teknisk kandidatexamen Teknisk Magisterexamen Teknisk doktorsexamen Civilingenjörsexamen

7 MMT Mats Hanson 7 Strukturen idag Civilingenjör 180 poängForskarutbildning 160 poäng Mat-Nat bas Teknikbas Kompetens inriktning Civilingenjörsexamen Teknisk Licenciatexamen Teknisk doktorsexamen

8 MMT Mats Hanson 8 Tidplan Ht 01Ht 02 Ht 03 Ht 04Ht 05Ht 06 Ht 07 Ht 08Ht 09 Förberedelser Planering Åk 1 Åk 2Åk 3Åk 4Åk 5 2008 050515 Val till Magisterprogram 050915 Magisterprogram startar Def. Beslut måste tas Intag Ht Ht 010 2011 Doktorandutbildning

9 MMT Mats Hanson 9 Tidplan 2000/2001/2002 Beslut US 12 Dec 2001 UN-MMT 19 sep 2000 UN-MMT 21 nov US 7 juni UN-MMT 18 Sep 2001 Andra parallella aktiviteter IDAG UN-MMT 23/3 2001 12 december Remiss Mars/april Beslut JUNI Lär-& Tim oktober

10 MMT Mats Hanson 10 Intressenter & omvärld •Studenterna THS, sektionerna •Blivande studenter •Kollegorna på institutionerna •Universitetsstyrelsen, rektorsgruppen, CFN, fakultetskollegiet •Ingenjörsskolan, Ungdomsskolan,... •Departement, HSV, kansler •IVA, Industriförbundet, KWA, VI, CF, SULF, SMR, branschorganisationer •Företag; stora och små, produkter och tjänster.. •Internationella kontakter •Slutsats: Det är många intressenter som vill vara delaktiga.

11 MMT Mats Hanson 11 120 poäng basprogram Strukturen undergraduate – graduate 40-60 valbara Kurser 4/6/8 poäng 6/8/10 poäng 60/80 poäng Magisterprogram Baskurser 4/6/8 poäng Bred ingång civilingenjör Profilingång Civilingenjör

12 MMT Mats Hanson 12 Strukturen – graduate del + post doc program 60/80 poäng Magisterprogram 120 Forskarutbildningsämnen 120 alt 160 poäng beroende på förkunskaper + Post Doc program

13 MMT Mats Hanson 13 Profil •Sammanhållena civilingenjörprogram (180 alt. 200p?) •intag direkt till huvudämne för civilingenjörsexamen och som leder till ett utpekat Magisterprogram (begreppet kompetensinriktning försvinner) •Tydlig internationell prägel •svenska och engelska som grundspråk •intensivt internationellt samarbete och utbyte •Fokus på kompetenser, kunskaper och färdigheter •en tydlig profil mot det generella inom ingenjörsområdet snarare än branschspecifik orientering •stark integrering av humaniora i utbildningen •Målstyrning snarare än program/linjestyrning •studenternas ansvar och möjligheter att forma utbildningen

14 MMT Mats Hanson 14 Antagning •Direkt antagning till civilingenjörsprogram med specificerat Magisterämne •intag direkt till fördjupningsämne (huvudämne) för civilingenjörsexamen och som leder till ett utpekat Magisterprogram (begreppet kompetensinriktning försvinner) •Antagning till brett och öppet civilingenjörsprogram •senare val av fördjupningsämne för civilingenjörsexamen och tillika Magisterprogram •Antagning till magisterprogram med ämnesdjup •Antagning till forskarutbildning

15 MMT Mats Hanson 15 - Teknologerna •Kommer nya utbildningen vara attraktiv för teknologerna? •Längden på utbildningen? 3 eller 5 år? •Studiemedelssystemet? •Vad händer med teknologsektionerna? Mottagningen? •Skall det vara några spärrar mellan årskurser eller för att få gå fortsättningskurser? •Skall det vara platsgaranti? Konkurrens om platser eller total valbarhet? •Hur stora möjligheter skall det vara till byta program/inriktning? •Skall det vara möjligt för teknologer antagna innan 2003 till 180 poängsprogram att byta till 200p?

16 MMT Mats Hanson 16 - Profil, Rekrytering och marknadsföring •Hur skall den nya utbildningen marknadsföras? Civilingenjör eller som en delad utbildning? •Vad innebär ”internationell” civilingenjörsutbildning? •Är det bra att skapa en form av 60/80 poängs sammanhållna Magisterprogram, som studenterna kan söka till redan efter studenten? •Är det bra att ha 60/80 poängs sammanhållna Magisterprogram som studenter kan söka till från hela världen? Slutsats: marknadsföring är en av de viktigast frågorna!


Ladda ner ppt "MMT Mats Hanson 1 Framtidens MMT utbildning UN-MMT, vers 12 Mats Hanson www.mmt.kth.se/358 Presentation för Universitetsstyrelsen 12 december 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser