Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan för programutveckling Lars Bengtsson Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan för programutveckling Lars Bengtsson Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för programutveckling Lars Bengtsson Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i världsklass. Rekryteringen av studenter kräver ett gott rykte vilket nöjda studenter och företag ger. Tex är Masters projekten år 2 extremt viktiga detta avseende. Den mycket varierande bakgrund våra studenter har skapar en stor pedagogisk utmaning. Detta gäller både etnisk bakgrund, språkbarriärer, samt skillnader i förkunskaper. Samtal och diskussion kring dessa frågor mellan lärare, studenter och avnämare förväntas leda till att vi blir bättre på att tackla dessa. Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i världsklass. Rekryteringen av studenter kräver ett gott rykte vilket nöjda studenter och företag ger. Tex är Masters projekten år 2 extremt viktiga detta avseende. Den mycket varierande bakgrund våra studenter har skapar en stor pedagogisk utmaning. Detta gäller både etnisk bakgrund, språkbarriärer, samt skillnader i förkunskaper. Samtal och diskussion kring dessa frågor mellan lärare, studenter och avnämare förväntas leda till att vi blir bättre på att tackla dessa. Bakgrund/Introduktion Ökad samverkan a. Mellan masterprogram b. Mellan masterprogram och relevanta företag c. Mellan studenter och lärare d. Mellan masterprogram och forskargrupper e. Mellan kurser (en kontinuerlig förbättringsprocess för programinnehåll. Ökad samverkan a. Mellan masterprogram b. Mellan masterprogram och relevanta företag c. Mellan studenter och lärare d. Mellan masterprogram och forskargrupper e. Mellan kurser (en kontinuerlig förbättringsprocess för programinnehåll. SYFTE/MÅL MPIESD MPCOM + övriga D&IT MPIESD MPCOM + övriga D&IT Berörda Master Program Förväntade resultat Bättre program Kursflöde (“röd tråd”) Fokus på Masterprojekt tillsammans med : - industrin / företag - forskargrupper CTH Samverkan : - lärare - studenter - lärare 5 halvdagars workshops (10-15 inkl. lunch) under 2008. Deltagare: lärare; företagsrepresentanter; studenter; någon Chalmers-resurs inom genus/mångfald samt engelska; 5 halvdagars workshops (10-15 inkl. lunch) under 2008. Deltagare: lärare; företagsrepresentanter; studenter; någon Chalmers-resurs inom genus/mångfald samt engelska; MetodUtblick (internationell/nationell) Omvärldsbevakning Andra “konkurrerande” masterprogram‏ Målen är relaterade till att skapa ett masters program i världsklass. Ett mått på hur vi lyckas i detta avseende är söktrycket (på lång sikt). 1a,c: deltagande på workshop av lärare / studenter 1b,d: antalet exjobbsförslag resp. gästföreläsningar från industrin, forskargrupper 1e: beskrivning av röda trådar genom programmet inkl. valfria kurser Målen är relaterade till att skapa ett masters program i världsklass. Ett mått på hur vi lyckas i detta avseende är söktrycket (på lång sikt). 1a,c: deltagande på workshop av lärare / studenter 1b,d: antalet exjobbsförslag resp. gästföreläsningar från industrin, forskargrupper 1e: beskrivning av röda trådar genom programmet inkl. valfria kurser Utvärdering/Kvalitetsäkring Lars Bengtsson, D&IT labe@chalmers.se Lars Bengtsson, D&IT labe@chalmers.se Kontakt http://www.chem.chalmers.se/impact/index.htm


Ladda ner ppt "Samverkan för programutveckling Lars Bengtsson Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i."

Liknande presentationer


Google-annonser