Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radioteknik i WLAN Av. Markus Miekk-oja & John Kronberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radioteknik i WLAN Av. Markus Miekk-oja & John Kronberg."— Presentationens avskrift:

1 Radioteknik i WLAN Av. Markus Miekk-oja & John Kronberg

2 Modulation Uttrycker information i en vågform genom att manipulera den. Finns ett flertal olika sätt att koda binär information i radiovågor. – QAM, Kvadratisk Amplitudmodulering – BPSK, Binär Phase-shift Keying – DSSS, Direct Sequense Spread Spectrum – FHSS, Frequency hopping Spread Spectrum – OFDM, Ortogonal Frekvensdivisionsmultiplexning

3 Överföringskapacitet Shannon-kapacitet – C = W log 2 (1+(P/N)) för en amplitudmodulerad funktion. – Svårare att beräkna för andra typer av signal.

4 QAM Två signaler – Samma frekvens, 90° grader ur fas – Varje signal kodar en skild bitsträng Shannon-kapaciteten är samma som för en vanlig amplitudmodulerad signal, trots att den kodar för två bitar vid varje ögonblick

5 Binär phase-shift keying Information enkodas genom fasskiften – Antingen har man en stadig referenssignal att jämföra med, eller jämför signalen med fasen hos just inkommen signal Svårare att beräkna kapaciteten, då frekvensen inte hålls helt stilla De följande metoderna använder i grunden antingen BPSK eller QAM i sina delsignaler.

6 DSSS För att förhindra risken för störningar, sprider man ut signalen över ett större frekvensband. Detta uppnås genom att addera signalen med en pseudorandomiserad signal med avsevärt högre frekvens. – Signalen ser då ut som brus och är därför svårare att tjuvlyssna på. Mottagaren använder samma pseudorandomiseringsalgoritm.

7 FHSS Meddelandet spjälks upp i korta bitar som sänds i följd över olika pseudorandomiserat valda frekvenser. – Detta försvårar tjuvlyssnande och minimerar problem med störningar. Mottagaren använder återigen samma pseudorandomiseringsalgoritm.

8 OFDM Meddelandet spjälks i bitar som sänds på flera olika närliggande frekvensband – All information sänds på flera frekvenser, vilket förminskar problem med störningar på specifika frekvenser.

9 Störningar Radiobrus som orsakas av så gott som all elektronisk utrustning. – Särskilt mikrovågsugnar påverkar WLAN:s frekvensrymd. Bluetooth använder delvis samma frekvenser som WLAN men påverkar förhållandevis lite som störning – Bluetooths användning av FHSS minimerar påverkan

10 Reflektioner av samma signal kan interferera med den egentliga signalen vid mottagaren Andra WLAN nätverk i närheten Sabotage

11 Motåtgärder Genom att använda egenskaper som nämnts i genomgången av de olika teknikerna, kan problemen stävjas. Signaler på olika frekvens, reflekteras i lite olika vinklar, vilket löser problem med allt för stor interferens. – Med stor sannolikhet kommer tillräckligt mycket signal fram Störningskällor på en viss frekvens kan undvikas i någon mån genom att man även använder andra frekvenser. Tex. Samspelet mellan bluetooth och WLAN.

12 Sammanfattning Ett flertal olika metoder används i radiokommunikationen i WLAN De olika metoderna har i stort sätt samma fördelar men under lite olika omständigheter.


Ladda ner ppt "Radioteknik i WLAN Av. Markus Miekk-oja & John Kronberg."

Liknande presentationer


Google-annonser