Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trådlöst LAN Föreläsning 3.1 Familjen 802.11. Under det förra passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trådlöst LAN Föreläsning 3.1 Familjen 802.11. Under det förra passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att."— Presentationens avskrift:

1 Trådlöst LAN Föreläsning 3.1 Familjen 802.11

2 Under det förra passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att dela kanal med andra •Modulering •Kodning

3 Under det här passet •Kanalplan för WLAN •802.11-familjen •Bandspridning •FHSS – Frekvens Hopp Spread Spectrum •DSSS - Direkt Sekvens Spread Spectrum •OFDM - Ortogonal Frekvens Dividering Multiplexering •CSMA/CA •Faktisk kapacitet •WLAN-termer

4 802.11-familjen •802.11 Family of specifications for wireless local area network (WLAN) use Employs phase-shift keying Provides a wireless alternative to wired Ethernet LANs Several enhancements as defined below •802.11a Enhancement to 802.11 that applies to wireless ATM systems Used in access hubs Enhanced data speed Frequency range 5.725 GHz to 5.850 GHz •802.11b Enhancement to 802.11 that employs complementary code keying (CCK) High data speed Low susceptibility to multipath-propagation interference Frequency range 2.400 GHz to 2.4835 GHz •802.11d Enhancement to 802.11 that allows for global Roaming Attributes similar to 802.11b Particulars can be set at Media Access Control (MAC) layer •802.11e Enhancement to 802.11 that includes Quality of Service (QoS) features Facilitates prioritization of data, voice, and video transmissions

5 802.11-familjen •802.11f Standard for Inter Access Point communications based on IAPP enabling roaming and reassociation •802.11g Enhancement to 802.11 that offers wireless transmission over relatively short distances Operates at up to 54 megabits per second (Mbps) •802.11h Enhancement to 802.11a that resolves interference issues Dynamic frequency selection (DFS) Transmit power control (TPC) •802.11i Enhancement to 802.11 that offers additional security for WLAN applications •802.11k Radio resource measurements for networks using 802.11 family specifications •802.11m Maintenance of 802.11 family specifications Corrections and amendments to existing documentation •802.11p Standard for mobile WLAN in automotive products using the 5.9MHz band and w. a speed of upto 6Mbps •802.11x Generic term for 802.11 family specifications under development General term for all 802.11 family specifications Källa: Techtarget.com

6 Bandspridning •En kanal med låg effekt är svår att upptäcka, stör inte andra och ger lägre exponering för användarna •En kanal med stor bredd ger utrymme för hög överföringshastighet och är svår att störa ut •Med en brett band och låg effekt kan vi använda den höga överföringshastigheten till att överföra redundant information som är svår att störa ut samtidigt som vi inte stör andra

7 FHSS – Frequency Hop Spread Spectrum •Varje kanal som är upptagen störs ut vilket kräver omsändning eller att vi överför redundant information •Används som en av bärarteknikerna i 802.11 •Kräver att sändare och mottagare är överens om nästa frekvenshopp, ”kanalen”

8 DSSS - Direkt Sequence Spread Spectrum •Använd för de lägre hastigheterna av 802.11b och 802.11g •För hastigheter över 5Mb/s används CCK (Complementary Code Keying) •Är fortfarande känslig för symbolinterferens vilket begränsar hastigheten •Kräver att sändare och mottagare är överens om chipsekvensen, ”kanalen”

9 OFDM - Ortogonal Frequency Division Multiplexing •Används för höga överföringshastigheter > 11 Mb/s av 802.11a och 802.11g •Använder flera kanaler med separata bärvågor och med låg symbolhastighet och varje symbol följs av en kort tids tystnad. Känsligheten för symbolinterferens blir därmed minimerad •Kräver att sändare och mottagare är överens om vilka bärvågor som skall användas, ”kanalen”

10 Kanaler •802.11, 802.11b och 802.11g använder beroende på land 11-13 ”kanaler” i 2,4MHz-bandet •802.11a (med tillägget 802.11h) använder 8 kanaler i 5MHz-bandet •Kanalerna lappar över och angränsande WLAN kan därför inte använda kanalerna bredvid varandra

11 CSMA / CA Finns det ett ledigt media? Stationen redo att sända Sänd RTS Har CTS mottagits ? Nej Ja Nej Vänta en IFS Har mediet varit ledigt under en IFS? Nej Ja Skicka en ram

12 Faktisk kapacitet •CSMA/CA med väntetider gör att den faktiska överföringshastigheten ligger på 40-60% av märkhastigheten (1, 2, 5, 11 osv.) •Protokoll för kryptering och tillgångsstyrning gör att hastigheten sjunker ytterligare. •En AP (Access Punkt) kommunicerar med alla stationer över samma kanal. All trafik delar därmed på den aktuella kanalen och dess kapacitet, precis som med en Ethernethubb •Dessutom så tar data som skickas mellan stationer upp dubbelt så mycket tid i nätet eftersom de först skickas till APen och sedan till stationen som de skall till

13 WLAN-termer •Station •Access Punkt (AP) •Gateway (Portal/Nätsluss) •Bryggning •WEP •WPA •SSID Service Set IDentifier •BSSID Basic Service Set IDentifier •ESSID Extended Service Set IDentifier •Distributionsystem

14 Under det här passet •Kanalplan för WLAN •802.11-familjen •Bandspridning •FHSS – Frekvens Hopp Spread Spectrum •DSSS - Direkt Sekvens Spread Spectrum •OFDM - Ortogonal Frekvens Dividering Multiplexering •CSMA/CA •Faktisk kapacitet •WLAN-termer

15 Trådlöst LAN Föreläsning 3.2 Hur ett WLAN etableras

16 Under det förra passet •Kanalplan för WLAN •802.11-familjen •Bandspridning •FHSS – Frekvens Hopp Spread Spectrum •DSSS - Direkt Sekvens Spread Spectrum •OFDM - Ortogonal Frekvens Dividering Multiplexering •CSMA/CA •Faktisk kapacitet •WLAN-termer

17 Under det här passet •Logiskt nät •Ad Hoc eller Infrastruktur •Profiler •”Avancerade” inställningar •IP-addressering •Stationer •Accesspunkt •Associerad •Avstånd vs. Prestanda •Beacon och avsökning •MAC-huvudet •Ramtyper, fält och informationselement

18 Logiskt nät •Ett WLAN, ett trådlöst lokalt nätverkt identifieras av sitt SSID •Ett SSID identifierar ett logiskt nät •Det logiska nätet kommunicerar med omvärlden via en router, via lager 3 (nätverkslagret) i OSI- modellen •SSIDet sänds ut i klartext och är inte skyddat •SSID används för att välja nät •Ett SSID kan vara gemensamt för flera accesspunkter som då bildar ett större logiskt nät •”Any” används av stationer för att ansluta till första bästa WLAN.

19 Ad Hoc eller Infrastruktur •Ad Hoc-nät är logiska nät som inte har en AP som central punkt utan där ett antal stationer med gemensam SSID ansluter direkt till varandra •Infrastrukturnät är logiska nät där en eller flera AP styr trafiken mellan stationer med gemensam SSID och trafik mellan stationerna och yttre nät

20 Profiler •En station som är flyttbar kan komma att ansluta till ett flertal logiska nät •För varje logiskt nät kan en profil användas som anger inställningar för SSID, kryptering, accesskontroll, brandvägg, etc...) •En standardprofil, ofta kallad default, används vid associering till nya eller tillfälliga nät

21 ”Avancerade” inställningar •De flesta AP tillåter att man filtrerar stationer beroende på vilken MAC-adress de har. •Vissa AP stödjer kort inledningssekvens (Short Preamble) som kan ge en viss prestandavinst. Detta sköts ofta automatiskt men kan behöva skötas manuellt •Fintrimning av MTU (Maximum Transmission Unit - Maximal ramlängd) etc.

22 IP-adressering •Ett WLAN som använder IP-adressering i nätverkslagret adresseras precis som ett LAN •Varje station tilldelas nodadress, nätverksmask och standargateway •Adresseringen kan skötas manuellt eller via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) •Om det logiska nätverket tillåts att bli större än ett subnät, ett nät med gemensam nätverksadress och standardgateway, kan detta ställa till problem som kräver speciallösningar (tex. Mobile IP)

23 Stationer •En station är en nod som är ansluten eller försöker ansluta till ett logiskt nät. •En station kräver: Ett nätverkskort En adress i lager 2 •En station kan vara en: Handdator Bärbar dator Stationär arbetsstation En brygga med trådbunden nod/noder bakom IP-telefon etc...

24 Accesspunkt •En AP är centralpunkten för ett logiskt nät av infrastrukturtyp och behöver inte ha en nodadress i lager 3. Men det används ofta för administration och övervakning. •En AP kan kombineras med: •En brygga/switch för att ansluta till andra segment i lager 2 •En router för att ansluta till andra nät i lager 3 •En brandvägg för anslutning mot okända eller osäkra nät •DHCP-server

25 Associerad •När en station skall ansluta till ett logisk nät genomgår den ett antal faser oautentiserad oassocierad autentiserad oassocierad autentiserad associerad deautentisering deassociering autetisering associering reassociering

26 Avstånd vs. Prestanda •Överföringshastigheten mellan olika stationer i ett logiskt nät bestäms av kvaliteten på signalen mellan AP och station och belastningen av APen. •Kvaliteten på signalen beror oftast på avståndet •Optimal överföringshastighet uppnås bara i närheten av AP •Överföringshastigheten kan vara asymmetrisk, dvs. olika vid trafik från station till AP, och vid trafik från AP till station

27 Beacon och avsökning •Beacon-signalen används av APen för att förmedla information om det logiska nätet till stationer i närheten •Den skickas ut enl. 802.11- standarden med 1 eller 2 Mb/s •Stationer som inte är associerade söker av frekvensbandet för WLAN och kan där upptäcka Beacon- signalen med dess information

28 MAC-Ramen Duration /ID Destination Address Source Address FCBSSIDSeq.#Frame BodyFCS •FC – Frame Control •Duration/ID •Sequence number •Frame Body / Payload •FCS – Frame Check Sequence

29 Frame Control Duration /ID Destination Address Source Address FCBSSIDSeq.#.Frame BodyFCS TypeSubtype To DS Protocol Version From DS More Fragments Retry Power Management More Data WEPOrder •Protocol Version •Type •Subtype •ToDS/FromDS(AP) •More Fragments •Retry •Power Management •More Data •WEP •Order

30 Ramtyper, fält och informationselement •Det finns tre ram-typer i WLAN: –Management (Skickas med 1 el. 2Mb/s) –Kontroll (Skickas med 1 el. 2Mb/s) –Data (Skickas med full fart) •De fält som ingår i en ram bestäms av typen •Ett fält kan bestå av ett informationselement där den första delen av fältet är en identifierare, nästa del en längdbeskrivning av fältets information och den avslutande delen informationen. •Fältelement ger en flexibilitet när man vill lägga till ny funktionalitet i standarden

31 Under det här passet •Logiskt nät •Ad Hoc eller Infrastruktur •Profiler •”Avancerade” inställningar •IP-addressering •Stationer •Accesspunkt •Associerad •Avstånd vs. Prestanda •Beacon och avsökning •MAC-huvudet •Ramtyper, fält och informationselement


Ladda ner ppt "Trådlöst LAN Föreläsning 3.1 Familjen 802.11. Under det förra passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att."

Liknande presentationer


Google-annonser