Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trådlöst LAN Föreläsning 2.1 Aloha, Ethernet!. Under förra passet •En historisk tillbakablick på WLAN •Wi-Fi Alliance •WLAN på jobbet •WLAN i hemmet •WLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trådlöst LAN Föreläsning 2.1 Aloha, Ethernet!. Under förra passet •En historisk tillbakablick på WLAN •Wi-Fi Alliance •WLAN på jobbet •WLAN i hemmet •WLAN."— Presentationens avskrift:

1 Trådlöst LAN Föreläsning 2.1 Aloha, Ethernet!

2 Under förra passet •En historisk tillbakablick på WLAN •Wi-Fi Alliance •WLAN på jobbet •WLAN i hemmet •WLAN i det publika rummet •WLAN som den nye barpianisten •WLAN med olika smak •En kort nätverksrepetition

3 Under det här passet •IEEE •IEEE 802 •Aloha Net •Ethernet •CSMA/CD och Kollisioner •Ramformat •LLC 802.2 •Ethernet vs. WLAN •Säkerhet i LAN / lager 2

4 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers •360000 medlemmar i cirka 175 länder •Producerar 30% av världens litteratur om el-, dator- och kontrollteknik •Håller mer än 300 konferenser varje år •Har 900 aktiva standarder, 700 under utveckling

5 IEEE 802 •802.1 Internetworking •802.2 LLC – Logical Link Control •802.3 CSMA/CD •802.5 Token Ring LAN •802.6 MAN – Metro Area Network •802.9 Integrated Data & Voice Networks •802.10 Network Security •802.11 Wireless LAN •802.14 Cable-TV Based Broadband Access •802.15 Wireless PAN

6 Aloha Net •Norman Abramson •Under 1960-talet på University of Hawaii •Kommunikation mellan öar •Delade radiokanaler •Slumpad tid för sändning •Kvittering, annars omsändning •Den första modellen för belastning av i delade nät

7 Ethernet •Xerox •Skrivardelning •Robert Metcalfe (3Com) & David Boggs •1977 - Multipoint Data Communication System with Collision Detection •1979 – DIX Digital, Intel, Xerox •1980 – IEEE 802.3 / 10BASE5 •1981 – DIX II •Enkel, billig och utbyggbar

8 Ethernet, fortsättning •Tvinnade par (TP) •Fiber •VLAN •QoS •10Gb/s •Fullduplex

9 Ethernet i OSI-modellen •Lager 1 Fysiska (IEEE: PHY) •Underlager: PCS – Physical Coding Sublayer som beskriver kodningen PMD – Physical Media Dependent som beskriver mediet

10 Ethernet i OSI-modellen •Lager 2 Datalänkslagret •Underlager: LLC – Logical Link Control som bland annat beskriver hur länken kontrolleras och om den skall arbeta förbindelselöst eller förbindelse orienterat MAC – Machine Access Control som bland annat beskriver hur maskinen får tillgång till mediet och adressering (MAC-adress).

11 CSMA/CD 802.3 •Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection Finns det ett ledigt media? Stationen redo att sända Sänd Blev det kollision? Sänd Jam-signal och vänta en slumpvis tid Nej Ja Nej Ja Succé! Har mediet varit ledigt under en IFG? Nej Ja

12 Ethernetram •PDU – Protocol Data Unit, protokollets data enhet. Destination Address Source Address Type / LLC Preamble / SFD PayloadFCS

13 802.2 LLC 802.1 Internet- working 802.3 CSMA / CD 802.2 Logical Link Control 802.5 Token Ring Med flera... 802.11 Wireless LAN

14 802.2 LLC •Är en del av och gemensam för alla IEEE- standarder för nätverk •Ger alla protokoll lager 3, nätverklagret, samma gränssnitt mot alla IEEE standarder för lager 2, datalänklagret. •Erbjuder: 1. Förbindelselös överföring utan omsändning 2. Kvitterad överföring 3. Förbindelseorienterad överföring med omsändning

15 Ethernet vs. WLAN •WLAN ersätter helt Ethernet för de överliggande lagren •WLAN är helt transparant, lager 3, nätverkslagret, pratar med LLC precis som det gör när man använder Ethernet, eller Token Ring, eller… •I moderna Ethernet-nätverk uppstår inte kollisioner och all trafik sker i full duplex •I WLAN-nätverk uppstår kollisioner och all trafik sker i halv duplex

16 Säkerhet i Ethernet / lager 2 •Generellt för Ethernet och lager 2 gäller: –LAN skall vara öppna, säkerheten skall ligga i lagren ovanför lager 2 –Man loggar inte in i lager 2. Är man ansluten, så är man –Lager 2 ansluter till omvärlden i lager 3 •För WLAN gäller helt andra regler…

17 Under det här passet •IEEE •IEEE 802 •Aloha Net •Ethernet •CSMA/CD och Kollisioner •Ramformat •LLC 802.2 •Ethernet vs. WLAN •Säkerhet i Ethernet / lager 2

18 Trådlöst LAN Föreläsning 2.2 Radiovågor, frekvenser, antenner, modulation och kodning

19 Under förra passet •IEEE •IEEE 802 •Aloha Net •Ethernet •CSMA/CD och Kollisioner •Ramformat •LLC 802.2 •Ethernet vs. WLAN •Säkerhet i Ethernet / lager 2

20 Under det här passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att dela kanal med andra •Modulering •Kodning

21 Aristoteles fem element •Jord •Vatten •Luft •Eld •Eter – ”det perfekta elementet av vilket himlen består”, och som gav namn till Ethernet Vi vet bättre, eller?

22 Radiovågor •Maxwell 1870-talet •Hertz 1888 •Marconi Transatlantiskt 1901-12-12 •Det som egentligen skiljer trådburet från trådlöst är mediet •Ju högre frekvens desto kortare räckvidd och större förmåga att bära information

23 Frekvensplaner •30-47MHz - VHF Radio (som i för ljud) •47-68MHz – VHF TV •68-87MHz – Blåljusradio •87-108MHz – FM Radio osv… •453-470MHz – NMT450 •470-862MHz – UHF TV och DVB-T … •880-960MHz – GSM900 … •1710-1880MHz – GSM1800 •1880-1900MHz – DECT Europe •1900-2200MHz – 3G / UMTS •2400-2483,5MHz – ISM-bandet Bluetooth, WLAN 802.11b,g,n … •5150-5350MHz – UNII-bandet HiperLAN … •5725-5850MHz – UNII-bandet WLAN 802.11a

24 Antenner •Decibel används för att jämföra och beskriva förhållanden mellan storheter 100 mW = 20 dBm 1 mW = 0 dBm •EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power •Antennvinst •Strålningsdiagram •Riktningsverkan •Interferens

25 Antenner •Dipol som man använder bland annat för GSM består av två element i linje med varandra •Vertikal som man använder för bla. FM- radio består av ett element och ett jordplan vertikalt mot elementet •Yagi som används bla. För UHF-TV består av flera element monterade paralellet vertikalt mot en gemensam axel •Parabol som består av en reflektor och ett huvud

26 Antenner •Det svenska ISM-bandet 2400MHz tillåter en EIRP på 20 dBm •Vid användning av en antenn med riktverkan måste man i Sverige begränsa sändningseffekten

27 Interferens •Radiovågor studsar •Interferensfädning är när de olika vägarna släcker ut varandra eftersom de når mottagaren efter olika lång tid och därmed är förskjutna inbördes. För att motverka detta använder man fler antenner och har därmed större chans att en antenn alltid har en användbar signal jmf. Ringar på vattnet •Symbolinterferensen gör att flera av varandra efterföljande informationsbärare slås ihop till nya och mottagaren uppfattar fel. Jmf. Ekon i ett stort rum

28 Att dela frekvensband med andra •Begränsa räckvidd •Kanaler FDM - Frequency Division Multiplex •Tidsluckor TDM - Time Division Multiplex •Frekvenshoppning FHSS - Frequency Hop Spread Spectrum •Utbredning DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum

29 Modulation •Information överförs genom att förändra ett media, en bärvåg •1940-talet Claude Shannon •”Kanalens överföringkapacitet är lika med kanalens bandbredd multiplicerat med andralogaritmen av summan av 1 och kanalens signal-till-brus- förhållande”

30 Modulering •För att ”lura” Shannon måste man: –Förstärka signalen så man får en bättre förhållande signal till brus (S/N) –Öka kanalens bredd (B) –Utnyttja flera kanaler –Generellt gäller: 1Hz = 1bit/sekund –Modulera så vi kommer i närheten av max genom att öka symbolhastigheten…

31 Modulering •ASK – Amplitude Shift Keying •FSK – Frequency Shift Keying •PSK – Phase Shift Keying –BPSK – Binary Phase Shift Keying –QPSK – Quadrature Phase Shift Keying –MPSK – Multiple Phase Shift Keying •XQAM – Multiple Quadrature Amplitude Modulation, egentligen MQAPSK •Differentiell - DBPSK, DQPSK, DMPSK och DMQAM •X är valfri siffra!

32 Kodning •För att motverka interferens och annan störkänslighet •Använder flera eller bredare kanaler för högre datahastighet •CCK – Complimentary Code Keying •FEC – Forward Error Correction, redundans i överförd data

33 Under det här passet •Aristoteles fem element •Radiovågor •Frekvensplaner •Antenner •Interferens •Att dela kanal med andra •Modulering •Kodning


Ladda ner ppt "Trådlöst LAN Föreläsning 2.1 Aloha, Ethernet!. Under förra passet •En historisk tillbakablick på WLAN •Wi-Fi Alliance •WLAN på jobbet •WLAN i hemmet •WLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser