Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud – spridning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud – spridning."— Presentationens avskrift:

1 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud – spridning

2 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Uppgift 4, kap 2

3 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Uppgift 4, kap 2

4 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Uppgift 4, kap 2

5 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudutbredning – avstånd

6 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudutbredning – frifält •Mätning av ändring i ljudnivå som funktion av (log) avståndet från källan

7 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud inomhus •Frifält: endast direktljud •Inomhus: även reflexer

8 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud inomhus

9 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud i luft: Longitudinalvåg •Tryck som funktion av läge och tid • •I förlustfri kanal: plan våg x x1x1

10 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Akustisk effekt •Utsänd effekt: (Högtalare:   2-3%)‏   bevaras när vågen fortskrider: W S1S1 S2S2 S3S3

11 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Intensitet •Ljudintensitet = Effekt per ytenhet [W/m 2 ] S i = S vinkelrät mot utbredningsriktningen S1S1 S2S2 S3S3

12 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Sfärisk vågutbredning

13 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudutbredning – frifält •Sfärisk källa sänder ut  - sfärisk våg •Effekten bevaras: •Intensiteten: S1S1 S2S2 r1r1 r2r2

14 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudutbredning – frifält  Avståndslagen:

15 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Avståndslagen •Sfärisk utbredning (punktkälla): •Cylindrisk utbredning (linjekälla): •Plan våg:

16 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Avståndsfördubbling •Sfärisk utbredning: •Cylindrisk utbredning: •Plan våg:

17 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudutbredning •Väder och vind •Hindrande objekt •Reflektion

18 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudhastighet – temperatur och luftfuktighet

19 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Laserstråle i sockerlösning http://www.mna.hkr.se/~pej/optikdemo.htm

20 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Temperaturvariation •Olika c - brytning

21 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Temperaturvariation

22 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Vind •Är i regel större än temperaturberoendet

23 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Diffraktion = Böjning  Om d>  så uppstår skugga  Om d<  så böjs ljudet runt hindret

24 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Diffraktion •Öppning<<  : sfärisk våg efter hindret •Öppning>>  : plan våg efter hindret

25 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Bullerskärm   <>H

26 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Vägtrafikbuller

27 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Addition av ljud •Addition av ljudtryck: •Effektivvärdet: Korrelationsterm

28 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Addition av ljud •Okorrelerade källor: korrelationstermen = 0 –Brus –Källor med olika frekvens •Korrelerade källor –I fas - konstruktiv interferens –I motfas - destruktiv interferens

29 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Okorrelerad addition •Okorrelerad addition: •Addition av ljudnivå: •Ex: Två maskiner bullrar med 45 dB resp. 47 dB. Hur hög är ljudnivån om båda är igång samtidigt?

30 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Korrelerade signaler - interferens •Två lika källor i fas: •Två lika källor i motfas:

31 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Fas •Två signaler är i fas om argumenten är samma ±2nπ (n=0,1,2,...), •och i motfas om argumenten skiljer sig med π ±2nπ (n=0,1,2,...)‏

32 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Korrelerade signaler •Ex: Hur mycket längre ska omvägen  r vara för att få destruktiv interferens? Ton med f=500 Hz

33 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Sfärisk vågutbredning

34 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Addition av sfäriska källor

35 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Spegelkälla •Hård mark/vägg

36 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudmätning vid hård fasad


Ladda ner ppt "Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljud – spridning."

Liknande presentationer


Google-annonser