Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljud – spridning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljud – spridning."— Presentationens avskrift:

1 Ljud – spridning

2 Uppgift 4, kap 2

3 Uppgift 4, kap 2

4 Uppgift 4, kap 2

5 Ljudutbredning – avstånd

6 Ljudutbredning – frifält
Mätning av ändring i ljudnivå som funktion av (log) avståndet från källan

7 Ljud inomhus Frifält: endast direktljud Inomhus: även reflexer

8 Ljud inomhus

9 Ljud i luft: Longitudinalvåg
Tryck som funktion av läge och tid I förlustfri kanal: plan våg x1 x

10 Akustisk effekt Utsänd effekt: (Högtalare:   2-3%)‏
 bevaras när vågen fortskrider: W S1 S2 S3

11 Intensitet Ljudintensitet = Effekt per ytenhet [W/m2] S1 S2 S3
Si = S vinkelrät mot utbredningsriktningen

12 Sfärisk vågutbredning

13 Ljudutbredning – frifält
Sfärisk källa sänder ut  - sfärisk våg Effekten bevaras: Intensiteten: S2 r2 S1 r1

14 Ljudutbredning – frifält
 Avståndslagen:

15 Avståndslagen Sfärisk utbredning (punktkälla):
Cylindrisk utbredning (linjekälla): Plan våg:

16 Avståndsfördubbling Sfärisk utbredning: Cylindrisk utbredning:
Plan våg:

17 Ljudutbredning Väder och vind Hindrande objekt Reflektion

18 Ljudhastighet – temperatur och luftfuktighet

19 Laserstråle i sockerlösning

20 Temperaturvariation Olika c - brytning

21 Temperaturvariation

22 Vind Är i regel större än temperaturberoendet

23 Diffraktion = Böjning Om d> så uppstår skugga
Om d< så böjs ljudet runt hindret

24 Diffraktion Öppning<<: sfärisk våg efter hindret
Öppning>>: plan våg efter hindret

25 Bullerskärm <<H >>H

26 Vägtrafikbuller

27 Addition av ljud Addition av ljudtryck: Effektivvärdet:
Korrelationsterm

28 Addition av ljud Okorrelerade källor: korrelationstermen = 0
Brus Källor med olika frekvens Korrelerade källor I fas - konstruktiv interferens I motfas - destruktiv interferens

29 Okorrelerad addition Okorrelerad addition: Addition av ljudnivå:
Ex: Två maskiner bullrar med 45 dB resp. 47 dB. Hur hög är ljudnivån om båda är igång samtidigt?

30 Korrelerade signaler - interferens
Två lika källor i fas: Två lika källor i motfas:

31 Fas Två signaler är i fas om argumenten är samma ±2nπ (n=0,1,2,...),
och i motfas om argumenten skiljer sig med π ±2nπ (n=0,1,2,...)‏

32 Korrelerade signaler Ex: Hur mycket längre ska omvägen r vara för att få destruktiv interferens? Ton med f=500 Hz

33 Sfärisk vågutbredning

34 Addition av sfäriska källor

35 Spegelkälla Hård mark/vägg

36 Ljudmätning vid hård fasad


Ladda ner ppt "Ljud – spridning."

Liknande presentationer


Google-annonser