Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KAPITEL 2 LJUD OCH ANDRA MEKANISKA VÅGOR. FJÄDRAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KAPITEL 2 LJUD OCH ANDRA MEKANISKA VÅGOR. FJÄDRAR."— Presentationens avskrift:

1 KAPITEL 2 LJUD OCH ANDRA MEKANISKA VÅGOR

2 FJÄDRAR

3

4

5

6

7

8 Exempel: a)Hur mycket förlängs fjädern? b)Hur mycket är den maximala hastigheten som lådbilen kan få? c)Skulle hastiheten bli större om man haft kraftigare fjäder?

9

10

11

12 Vågrörelser Pulser som reflekteras

13 Vågrörelser Pulser som reflekteras

14 Vågrörelser Pulser som möts

15 Vågrörelser Pulser som möts - Superposition

16 Vågrörelser a) b) c) d)

17 Vågrörelser Pulser som reflekteras

18 Vågrörelser Fortskridande vågor

19 Vågrörelser Fortskridande vågor

20 Vågrörelser Fortskridande vågor

21 Vågrörelser Fortskridande vågor

22 Vågrörelser Fortskridande vågor

23 Vågrörelser En vågs utbredningshastighet

24 Vågrörelser Fortskridande vågor

25 Vågrörelser

26

27 Transversella vågor

28 Vågrörelser Longitudinella vågor

29 Vågrörelser Longitudinella vågor

30 Vågrörelser Stående vågor i strängar

31 Vågrörelser Stående vågor i strängar

32 Vågrörelser Vågornas utbredningshastighet i en sträng

33 Vågrörelser På Anns cello är en sträng 62,5 cm lång och har grundtonen 148,2 Hz. Exempel

34 Vågrörelser Exempel  Med vilken hastighet utbreder sig vågen längs strängen?  Var ska hon placera fingret för att få en grundton med frekvensen 160 Hz?  Ann vill stämma om strängen så att den får grundtonen 160 Hz även när hon inte håller fingret på strängen. Hur ska spännkraften i strängen förändras?

35 Ljudvågor MediumLjudhastighet m/sMediumLjudhastighet m/s Stål6000Vatten1500 Aluminium5000Helium970 Järn5000Vattenånga500 Ek4000Luft340 Is4000Svavelhexafluorid150

36 Ljudvågor

37 Ljudvågor – öppna pipor

38

39

40 Ljudvågor

41

42 Rubens rör

43 Ljudvågor

44 Exempel 1: I ett experiment för att bestämma ljudhastigheten placerar man en högtalare mot öppningen av ett rör som är öppet i bägge ändar. Därefter ökar man frekvensen samtidigt som man lyssnar. Vid vissa frekvenser kommer ljudet från högtalare att förstärkas av röret. Vid ett försök med ett 2,45 m långt rör blev tonen förstärkt vid olika frekvenser. Man prövade alla frekvenser mellan 0 och 300 Hz. Vilket värde på ljudhastigheten gav försöket? 69 Hz 140 Hz 208 Hz 279 Hz

45 Ljudvågor Exempel 2: I ett avsnitt av TV-programmet Brainiac fick deltagare i en blåsorkester andas in Helium innan de blåste i sina instrument. Hur stor frekvensskillnad kan det maximalt ha gett i en trumpet som i luft har grundtonen 440 Hz?

46 Ljudvågor

47 Hörsel

48

49

50

51 Ljudintensitet

52

53 Hörsel

54

55 Ljudnivå

56 Ljudkälla Chockgranat180 Jetmotor (100 m)140 Trafik (inuti bil)80 Musikinstrument90 -110 Samtal, TV, dammsugare60 -70 Diskmaskin50 Tyst rum20 Ljudet av långsam andning10 Ljudnivåer brukar normalt anges på 1 m avstånd från det man mäter om inget annat anges.

57 Ljud och hörsel Exempel Maria väcks av en väckarklocka som står på nattbordet en meter bort. Den tjuter med 70 dB. a)Vilken effekt sänder klockan ut? b)Vilken ljudnivå hör Mattias som ligger i sängen bredvid? Avståndet från Mattias till klockan är tre meter.

58 Dopplereffekt enligt Sheldon Dopplereffekt Experiment

59 Dopplereffekt Experiment

60 Dopplereffekt Experiment

61 Dopplereffekt

62 EXEMPEL 1 En ubåt rör sig genom vattnet med hastigheten 10 m/s på jakt efter en jagare. Besättningen registrerar ett ljud med frekvensen 37111 Hz från jagarens sonaranläggning. Av tidigare erfarenhet vet ubåtsbesättningen att jagarens sonar sänder med frekvensen 37012 Hz. Med vilken hastighet rör sig jagaren mot eller från ubåten?

63 Snabbare än ljudet Sonic Booms

64 Snabbare än ljudet

65

66

67 Svävningar

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Svävning EXEMPEL 2 Joey stämmer sin elbas med hjälp av en stämgaffel med frekvensen 440 Hz. När Joey knäpper på strängen så hör han snabba variationer i ljudstyrkan. När han minskar spänningen i strängen sker variationen i ljudstyrka lite långsammare, bara 4 gånger i sekunden. Vilken frekvens har grundtonen från Joeys sträng?

79 Ljud med extrema frekvenser  Rena ljud  Klang  Buller  Icke hörbara ljud  Infraljud  Ultraljud

80 Vågor Vattenvågor  Snabba och höga vågor  Bara ett ytfenomem  Vertikala cirkelrörelse  Transversella  Longitudinella

81 Vågor

82 Brytningslagen

83 Vågor Exempel:  Bestäm infallsvinkeln och brytningsvinkeln.  I vilket medium är utbredningshastigheten störst?  Bestäm förhållandet mellan vågens utbredningshastighet i de två medierna.

84 Vågor Huygens princip Alla vågfronter byggs upp av punktkällor som utbreder sig i alla riktningar.

85 Vågor - Refraktion

86 Vågor - Diffraktion

87

88 Vågor - Interferens

89

90

91

92 Vågor Exempel: Vi placerar två högtalare mittemot varandra på 2,0 meters avstånd. Högtalarna är kopplade till samma tongenerator och sänder ut ljud med frekvensen 500,0 Hz. En liten mikrofon placeras mittemellan högtalarna. När mikrofonen långsamt för mot det ena högtalaren kan man höra hur ljudet avtar tills ljudnivån är nästan noll för att sedan åter bli starkare. a)Förklara fenomenet och beräkna hur långt mikrofonen har flyttats. b)Vad skulle hända om vi bytte plats på sladdarna som går till den ena högtalaren?

93 Vågor

94

95

96 Jordbävningsvågor

97


Ladda ner ppt "KAPITEL 2 LJUD OCH ANDRA MEKANISKA VÅGOR. FJÄDRAR."

Liknande presentationer


Google-annonser