Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnetism Hur fungerar det då?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnetism Hur fungerar det då?."— Presentationens avskrift:

1 Magnetism Hur fungerar det då?

2 Magneter Påverkar järn Påverkar andra magneter
Magnetism beror på att elektronerna rör sig

3 Magneten har två poler Nordpol som är röd Sydpol som är vit
Sypol dras till nordpol och tvärt om medan sypol stöter bort sydpol. Vad händer om man delar en magnet i två delar?

4 Kompassen En friliggande magnet som kan snurra.
Röda änden pekar mot norr dvs nordpolen. Hela jorden är som en stor magnet och har magnetfält runt sig.

5 Atomer som magneter Då alla atomer har elektroner som rör sig runt atomkärnan. Blir varje atom en liten magnet. De flesta ämnen tar magnetfältet i varje atom ut varandra och ämnet är då omagnetiskt I tex järn och nicken samverkar atomens magnetfält och ämnet blir magnetiskt.

6 Tillfällig magnet Om en järnbit kommer nära en magnet lägger sig alla atomer i samma riktning och järnet blir magnetiskt tillfälligt. När magneten tas bort blir det omagnetiskt igen. En permanent magnet är magnetisk hela tiden. De görs av stål som är järn blandat med kol.

7 Elektrisk ström kan ge magnetism
Elektrisk ström är elektroner som rör sig. Elektronernas rörelse skapar magnetfält kring ledaren.

8 Elektromagneter Elektrisk ström ger upphov till magnetism.
Med elektrisk ström kan man skapa tillfälliga magneter. Fördelen med elektromagneter är att de kan stängas av och sättas på. Finns på tex återvinningsstationer, ringklockor, dörrlås

9 Så fungerar en elektromagnet

10 Elektrisk energi Elenergin kommer från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Om man vill räkna på hur mycket energi som går åt (Joule) behöver man veta effekten på apparaten. Effekt mäts i Watt Effekt = energi / tid

11 Effekten hos hushållsapparater
Brödrost 1000 W Kylskåp 120 W Hårtork 1000 W Dator 120 W Tv 140 W Tv i standbyläge 10 W Tvättmaskin 2000 W

12 kWh Eftersom alla apparater i ett hushåll drar väldigt många Joule är det en sämre enhet att använda. Joule = 1 Watt / sek Då används kWh istället det vill säga den mängd energi som en apparat med effekten 1000 W förbrukar på en timme.

13 Induktion Om man för in en magnet i en spole med elektrisk ström hindras magnetfältet. Detta kallas induktionsström

14 Generator All ström som kommer ur väggen skapas med hjälp av induktion. I mitten av en propeller sitter en magnet och i närheten av den sitter det spolar med elektrisk ledning. När vind tex sätter fart på propellen bildas elektrisk ström i spolarna och rörelse energi ombildas till elektrisk energi.

15

16 Likström och växelström
Om strömmen går att samma håll hela tiden kallas det för likström. Det sker med ett batteri Om strömmen växlar riktning kallas det för växelström. Detta mäts i Hz. I ledningar är det 50 Hz

17 Transformator Strömmen går i kraftledningar från kraftverken till våra hem. I kraftledningarna är spänningen – V I väggkontakten är spänningen 230 V

18 Transformator 2 Det är en transformator som ändrar spänningen till 230 V Transformatorer finns i nästan alla elektriska aparater och laddare.

19 Säkringar För stark ström kan göra att ledningarna blir varma och börja brinna. Därför finns säkringar i husen. Säkringen finns på vägen ut till vägguttaget och om strömmen som går via den blir för hög så bryts strömmen.

20 Jordad ledning Då vatten har kontakt med jord och är strömförande måste alla uttag nära vatten ha extra skydd så att inte ström kan gå via trasig apparat via människa och vatten ner i jorden.


Ladda ner ppt "Magnetism Hur fungerar det då?."

Liknande presentationer


Google-annonser