Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interaktionsdesign i digitala medier 7,5 hp Höstterminen 2011 5 september –7 oktober 2011 Anna Croon Fors Henrik Wimelius

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interaktionsdesign i digitala medier 7,5 hp Höstterminen 2011 5 september –7 oktober 2011 Anna Croon Fors Henrik Wimelius"— Presentationens avskrift:

1 Interaktionsdesign i digitala medier 7,5 hp Höstterminen 2011 5 september –7 oktober 2011 Anna Croon Fors acroon@informatik.umu.se Henrik Wimelius henrik.wimelius@informatik.umu.se

2 Kursintroduktion 1.Presentation och registrering 2.Kursinnehåll och förväntade studieresultat 3.Pedagogisk modell 4.Examinationer 5.Kurslitteratur 6.Gästföreläsningar och företagsbesök 7.Schema 8.Föregående studenters synpunkter 9.Gruppindelning

3 Kreativ medieproduktion A Interaktionsdesign i digitala medier Henrik Wimelius och Anna Croon Fors Grundläggande icke linjär redigering Karin Danielsson Storytelling design I Andreas Lund och Göran Landgren Storytelling design II Andreas Lund och Göran Landgren

4 Kreativ medieproduktion A Förväntade studieresultat: Beskriva och tillämpa grunderna inom interaktionsdesign för digitala medieprodukter Beskriva och tillämpa begrepp och metoder för design och analys av ickelinjära digitala medieprodukter. Beskriva och förklara digitalt berättande, samt beskriva och tillämpa begrepp och metoder för 3D- modellering, animationer och specialeffekter i digitala medieprodukter.

5 Kursinnehåll Beskrivning Momentet tar sin utgångspunkt i de senaste trenderna inom interaktionsdesign (ID). Under kursen introduceras området interaktionsdesign i syfte att skapa en god grund för dess betydelse för utveckling och användning av digitala medier Syfte Syftet med momentet är att ge den studerande en begreppsmässig bas för interaktionsdesign samt en uppsättning verktyg och metoder för att självständigt kunna laborera med innovativa interaktionsformer. Momentet syftar vidare till att ge den studerande en möjlighet att uttrycka en design i skrift utifrån internationellt vedertagna termer.

6 Kurslitteratur David Beyon (2010) Designing Interactive Systems. A comprehensive guide to HCI and interaction design. Second Edition. Artiklar: Bell, Genive och Dourish, Paul (2007) Yesterday’s tomorrows: notes on ubiquitious computing’s dominant vision. Klemmer, Scott R., Hartmann, Björn och Takayama, Leila (2006) How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design DIS 2006, June 26-28, University Park, Pennsylvania, USA. Ljungblad, Sara och Holmquist, Lars-Erik (2007) Transfer scenarios: grounding innovation with marginal practices. Rogers, Yvonne (2009) The Changing Face of Human Computer Interaction in the Age of Ubiquitous Computing.

7 Momentets examinationer Momentet har tre examinerande delar: 1.En skriftlig individuell uppgift - möjliga betyg U/G/VG - diskuteras den 30/9 - lämnas in den 7 oktober 2.Fyra artikelseminarier (individuell examination) - möjliga betyg: U/G - datum 9/9, 16/9, 23/9 och 30/9 3.Projektarbete som utförs i grupp - möjliga betyg U/G - presenteras utförligt den 7 september - slutredovisas den 4 oktober

8 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten: 1.kunna beskriva centrala tekniker, metoder och teorier inom området interaktionsdesign, 1.tillämpa grundläggande tekniker och metoder från interaktionsdesign i utvecklingen av en prototyp, 1.muntligt och skriftligt presentera egna och andras vetenskapliga arbeten, samt 1.förhålla sig kritiskt och analytiskt till aktuell forskning inom området interaktionsdesign.

9 Gästföreläsningar och företagsbesök Gästföreläsning: Måndagen den 19 september Charlotte Wiberg Torsdagen den 22 september Per-Olof Ågren Tisdagen den 27 september Christy Dena Företagsbesök: Måndagen den 12 september Umeå Energi

10 Schema 5 september, måndagKursintro 13-15 6 september, tisdagFöreläsning 13-15: Essentials, MA 136 7 september, onsdagIntroduktion av grupparbete 10-15: MC 313 9 september, fredag*Artikelseminarium 13-15: Yvonne Rogers, Ma 136 12 september, måndag Förberedelse inför företagsbesök, 10-12, MC 313 Företagsbesök 13-15: Umeå Energi, MC 413 13 september, tisdag Föreläsning 13-17: ID/Web 2.0/UX, MA 176 14 september, onsdagStudentsportardagen 16 september, fredag*Artikelseminarium 13-15: Bell/Dourish (2007) Klemmer (2006), MA 146 19 september, måndagGästföreläsning 14-16: Charlotte Wiberg MA 136 20 september, tisdagHandledning Fas 1*, MA 466 22 september, torsdagGästföreläsning 13-15: Per-Olof Ågren MA 146 23 september, fredag*Artikelseminarium 13-15: Ljungblad och Holmquist (2007), MC 176 26 september, måndag*Handledning 9-15: Fas 2*, MA 466 27 september, tisdagGästföreläsning 13-15: Christy Dena, MA 121 29 september, torsdag*10.00 Byte av utkast till temapapper, MA 466 30 september, fredag*Artikelseminarium 9-15: Diskussion av temapapper, MA466/konferensr 4 oktober, tisdag*Redovisning av projektarbete 13-17, MA 176 7 oktober, fredagInlämning av temapapper, senast 16.00

11 Synpunkter från tidigare studenter Studenterna var överlag mycket nöjda med momentets upplägg både gällande struktur, innehåll och examinationer. En relativt vanligt förekommande kommentar bland studenterna var bland annat att få mer handledning för det individuella temapapperet. Många studenter anser att kurslitteraturen är bra och ändamålsenlig. Ett fåtal studenter anser att en bok på svenska skulle ha varit att föredra. Artiklarna var relevanta och bra och det gav bra träning att läsa artiklar. Underbart med gästföreläsningar, kul att jobba för företag! Lite förvirrande vad vi egentligen skulle lära oss…

12 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten: 1.kunna beskriva centrala tekniker, metoder och teorier inom området interaktionsdesign, 1.tillämpa grundläggande tekniker och metoder från interaktionsdesign i utvecklingen av en prototyp, 1.muntligt och skriftligt presentera egna och andras vetenskapliga arbeten, samt 1.förhålla sig kritiskt och analytiskt till aktuell forskning inom området interaktionsdesign.

13 Gruppindelning Grupp 1Grupp 4Grupp 7 Alexandra AlgerydhGustav AngerbjörnElin Boman Jakob CarlbringTony GidlöfJoakim Ihlström Saku KorosuoZanna MetzerPer Nordgren Adam NylundLilian OmoloSusanna Pörhölä Katja RahmFredrik WesterlundDaniel Östman Oskar Wirén T Grupp 2Grupp 5 Joel AnderssonNiklas Appelkvist Fredrik FrankMariyra Dicheva Markus FreskgårdAlexander Nilsson Oskar LandforsAnton Åberg Erik SchliemannLinda Åldal Grupp 3Grupp 6 Åsa AnderssonAnders Berglund Amanda OlofssonAndreas Holmbäck Mathias LjungbergErik Ranta Nilsson Kristoffer OlssonJan Palomaa Adam SjöbergMarcus Österström Andreas Stenberg


Ladda ner ppt "Interaktionsdesign i digitala medier 7,5 hp Höstterminen 2011 5 september –7 oktober 2011 Anna Croon Fors Henrik Wimelius"

Liknande presentationer


Google-annonser