Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi är bra på integration. Livslångt fotbollsintresse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi är bra på integration. Livslångt fotbollsintresse."— Presentationens avskrift:

1 Flens IF Södra Fotboll Profil Organisation Spelarutbildningsplan Ledstjärnor

2 Vi är bra på integration. Livslångt fotbollsintresse.
Profil: Barn och ungdomsfotboll, 7-19 år, där spelarna får en adekvat utbildning i rolig-attraktiv miljö! Seniorfotboll bedrivs i mån av ekonomi och spelare-ledare. Vi är bra på integration. Hur: Aktiviteterna bedrivs i ändamålsenliga lokaliteter året runt. Välutbildade ledare följer spelarutbildningsplanen. Mål: Livslångt fotbollsintresse.

3 Allmänt: Verksamheten följer Svenska Fotbollförbundets ”Spela, lek och lär”. Vi har en Krisledningsplan.

4 Organisation: 230 spelare Barn och ungdom, 10 lag Herrseniorlag
30 ledare Fotbollsgruppen, 8 ledamöter

5 Fotbollsgruppens organisation 2014:
Ordförande: Mikael Skoglund Vice ordförande: Jörgen Lifvakt Koordinator 7-9 år: Mikael Hård Koordinator år: Josephine Näslund Koordinator år: Håkan Wadman Koordinator år: Claes Holmqvist Ansvarig senior herr: Mattias Gustavsson Material: Pekka Virtanen

6 Extraresurser 2014: 17-19 år: Mikael Skoglund
14-16 år: Krister Karlsson 6-13 år: Mats Dahlin Målvakter: Peter Tillqvist

7 Utbildning/fortbildning ledare:
Minimiutb./fortb: Alla ledare ska ha gått ”Avspark”. Alla ledare deltar på fortbildning minst tre kvällar/år. Alla ledare har fortbildning i, och är familjär med spelarutbildningsplanen. Alla ledare får feedback på sin lagträning. Fortbildning 2014: Mars: Studiebesök Djurgårdens IF, Fre-Lö April: Workshops 5-,7-,9-,11-manna Maj: Praktik ”Avspark”-”Ledarskap”-S2S, en kväll

8

9 Motivation och passion
Passion beskriver något mer än stark självbestämmande motivation, det beskriver när individen har integrerat aktiviteten i sin identitet. I fallet med fotboll har individen blivit fotbollsspelare och han eller hon identifierar sig med fotboll – "är fotbollsspelare" – och har den grundläggande byggstenen för att orka träna den mängd timmar med tillräcklig kvalitet för att ha möjligheten att utvecklas – så bra som möjligt, så länge som möjligt. Tränarens mest betydelsefulla uppgift för att få fram duktiga spelare är att skapa självbestämmande motivation, passion och välmående. Den uppgiften är helt grundläggande för framgång. För att skapa de bästa förutsättningarna behöver tränare och spelare tillsammans tillmötesgå tre grundläggande behov som ökar den självbestämmande motivationen.  

10 som ökar den självbestämmande motivationen 


11 Självständighet, som innebär att spelaren kan påverka sin situation och öka sin upplevelse av att ha inflytande och egen drivkraft. Egen hög kompetens, vilket betyder att spelaren vill känna sig duktig på saker och klara av dem på egen hand. Tillhörighet i en grupp, det vill säga att identifiera sig med, känna sig trygg och omhändertagen samt ha betydelse för gruppen. I det ingår också att känna glädje och mening i gruppen.

12

13 Fotbollsglädje (6–9 år) Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt. Regelrätt träning är underordnat leken som inlärningsmetod. Viktigaste uppgiften är att skapa motivation och passion. Att behärska kroppen i olika rörelsemönster (motorik) ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll.

14 Lära att träna (9–12 år) "Den gyllene åldern för motorisk inlärning"
Barnen börjar förstå vad träning innebär och långsamt börjar den få betydelse i kombination med leken. Träning är fortsatt det viktigaste momentet för utveckling, även om match på barnens villkor är en naturlig del av fotbollen. Skillnaderna mellan olika barn ökar under den här perioden eftersom de mognar i olika takt.

15 Ledstjärnor ledare/tränare
Ge utrymme för barnens fantasi Använd frågeteknik Få och tydliga anvisningar Uppmärksamhet till alla Positiv feedback och uppmuntran

16 Ledstjärnor träning Antal tränare/barn = 1/5
Tema med stegring/variation Korta samlingar Små ytor Hög aktivitet och många bollkontakter

17 Ledstjärnor träning Enkla övningar Få spelare per grupp
Smålagsspel, nivå 1 (6-9 år): Max 3 mot 3, nivå 2 (10-12 år): Max 5 mot 5 Korta arbetsperioder

18 Träna för att lära (12–16 år)
I den här fasen börjar en del ungdomar vara redo för att ta större språng i utvecklingen Mot slutet av perioden börjar träningen öka i mängd och fokus. Det innebär att de tekniska, taktiska, psykiska och fysiska färdigheterna utvecklas specifikt för idrotten. Stegringen i träningen av de olika färdigheterna bör ske utefter den individuella mognadsgraden. Även om ungdomsspelaren börjar bli relativt duktig på vissa moment återstår mycket träning och insamlande av erfarenhet för att bli riktigt bra. Det är fortsatt viktigt att fokusera på prestation och långsiktig utveckling – att vinna matcher är underordnat. Många ungdomar slutar under den här perioden. Detta bör minimeras genom att arbeta långsiktigt och systematiskt med spelarutbildningsplaner och bra organisation.

19 Ledstjärnor ledare/tränare
Uppmuntra och utmana spelarnas egna beslutsfattande Använd frågeteknik Uppmärksamhet till alla Positiv feedback och uppmuntran Låt spelarna ge feedback till varandra

20 Ledstjärnor träning Antal tränare/barn = 1/10
Tema med stegring/variation Korta samlingar Små och stora ytor Hög aktivitet och många bollkontakter

21 Ledstjärnor träning Enkla övningar med fokus på kvalitet
Få och flera spelare per grupp Spelträning: Max 7 mot 7 Positioner under spelträningen från 15 år Korta arbetsperioder Fokus på prestation och att göra sitt bästa

22

23 Anders K Ericsson: Deliberate practise:
Träna minst timmar med kvalitet Träna utanför comfortzonen Många repetitioner Feedback från kompetenta tränare

24 Talang = vilja-orka träna mycket
Den världsberömde pianisten Artur Rubinstein tillfrågas på en gata nära Carnegie Hall: -Ursäkta mig herrn, vet ni hur jag kommer till Carnegie Hall? Rubensteins svar lämnar inga tvivel: Practise, practise, practise!

25 Mark Williams: Tidig specialisering
Undvik träningsunderskott i antal timmar Streetfotboll Tränare: Träningen ska härma matchen Klubbar och förbund: Så många som möjligt så länge som möjligt

26 Innehåll Nivå 1,2,3,4: TEKNIK: Driva-finta-dribbla, ta emot-passa, skjuta, vända, nicka. ANFALL: Spelbar, spelavstånd, spelbredd, speldjup. FÖRSVAR: Försvarssida, press, Understöd/täckning, markering. ÖVRIGT: Individuell-, positionsanpassad- samt fysisk träning.

27 Nivå 1 (6-9 år): Introduktion: 6-7 år: Driva-finta-dribbla
8-9 år: Ta emot-passa, skjuta Tre övningar samt nedvarvning. 60 min. Fyra träningar.

28 Nivå 2 (10-12 år): Introduktion: Vända, nicka
Spelbar, spelavstånd, spelbredd, speldjup Fyra övningar samt nedvarvning. 80 min. 12 träningar.

29 Nivå 3 (13-16 år): Introduktion:
Försvarssida, press, understöd/täckning, markering Lagdelsträning 15 år Knäkontroll 13 år, stretchning 15 år Fyra övningar samt nedvarvning. 90 min. 18 träningar.

30 Nivå 4 (17-19 år): Introduktion:
Individuell, positionsanpassad träning Uthållighet Endast exempelträningar.

31 Uppvärmning: Med boll (ofta i lekform). Många bollkontakter.
Perception och proprioception. Följer temat.

32 Huvuddel: Färdighetsträning och spel. Följer temat.

33 Nedvarvning: Med boll. Jonglering/lek/avslutningar.

34 Fysisk träning: Introduktion:
6 år: Balans-koordination, snabbhet i fotbollsövningarna. Fr 13 år: ”Knäkontrollen”. Fr 15 år: Stretchning. Fr 17 år: Uthållighet (i spelform).

35 + och - + Antalet aktiva ökar, 33% på tre år + Bra ledarengagemang
+ Träningsmöjligheter Maj-September - Träningsmöjligheter Oktober-April

36 Möten 2014: Onsdag 16 Januari Onsdag 12 Februari Onsdag 12 Mars
Onsdag 9 April Onsdag 21 maj Onsdag 13 augusti Onsdag 8 oktober Onsdag 12 november Alla möten


Ladda ner ppt "Vi är bra på integration. Livslångt fotbollsintresse."

Liknande presentationer


Google-annonser