Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system: 1) Vad ska produceras och hur mycket? 2) Hur ska produktionen gå till? 3) För vem ska produktionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system: 1) Vad ska produceras och hur mycket? 2) Hur ska produktionen gå till? 3) För vem ska produktionen."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system: 1) Vad ska produceras och hur mycket? 2) Hur ska produktionen gå till? 3) För vem ska produktionen ske?

2 Ekonomiska System Teoretiskt finns det fyra modeller: 1) Självhushållning - tradition 2) Marknadsekonomi - liberalism 3) Planekonomi – socialism 4) Blandekonomi – socialliberal/socialdemokrat i

3 Blandekonomi ● I praktiken finns det inga renodlade marknads- eller planekonomier. ● Utan de flesta har olika grad av blandekonomi ● Planekonomierna har försvunnit ● Fler ekonomier har avregleras

4 Blandekonomi Marknadsekonomi HONGKONG USA UK Blandekonomier Frankrike Sverige Kina Planekonomier Kuba Nordkorea

5 Marknadsekonomi 1. I en marknadsekonomi finns det ingen som organiserar ekonomin 2. Utan det regleras sig självt genom efterfråge- och utbudsmodellen.

6 Idéerna bakom marknadsekonomin I en marknadsekonomi finns det ingen som organiserar de ekonomiska aktiviteterna – den osynliga handen (Adam Smith) Konsumenten blir kung, genom företagens vinstintresse (girighet) Statens ska lägga sig i den ekonomin så lite som möjligt

7 Marknadsekonomins fördelar Marknadsekonomins fördelar: ● Det är effektivt ● Det tvingar fram ett ökat samarbete ● Tvingar fram en utveckling av ny teknik (realkapital) ● Det pressar priserna

8 Marknadsekonomins svårigheter Det förutsätter fri (perfekt) konkurrens : ● Många säljare och köpare ● Inga karteller, monopol & oligopol ● Inga stordriftsfördelar ● Näringsfrihet- Fritt inträde på marknaden ● Att konsumenterna har fullständig information om marknaden

9 Monopol och oligopol

10 Priskarteller

11 Andra svårigheter Kollektiva varor (nyttigheter)  Som inte går att saluföra på en marknad – exempel försvar, rättsväsende, smalare kultur osv.  Varor och tjänster som ett samhälle behöver

12 Andra svårigheter Mänskliga hänsyn – att vissa marknader är reglerade och subventionerade som arbetsmarknad och bostadsmarknad Vilket garanterar en rimlig hyra och lön, men kan ge upphov till arbetslöshet och bostadsköer

13 Andra svårigheter Externa effekter  När den individekonomiska nyttan inte sammanfaller med samhällsekonomiska nyttan (kostnaden)  Exempelvis miljöeffekter, alkohol, utbildning

14 Marknadsekonomi och politik Marknaden som ett politisk medel eller som ett politiskt mål?

15 Marknadsekonomi vs. kapitalism Marknadsekonomi - är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan Kapitalism ● är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer (bortsett från arbetskraften i "fria samhällen") ägs och planeras av privata aktörer.

16 Planekonomi Att helt avskaffa marknaden och istället låta politiska beslut styra ekonomin. I en planekonomi samordnas de ekonomiska aktiviteter genom centralstyrning

17 Det stora språnget

18 Femårsplan

19 5-årsplan för den ekonomiska utvecklingen Planutkast till sektorer Lokala planer för företagen Bearbetning av företagens motförslag Central ett årsplan

20 Planekonomi För att garantera matproduktionen ges det direktiv om att producera ett visst antal traktorer För att traktorerna ska produceras ges direktiv om att producera en viss mängd ton stål.

21 Planekonomins fördelar  Kan ta bort arbetslösheten genom att styra produktionen så alla få arbete och fördela inkomsterna och resurserna i samhället  Kan fungera vid en snabb industrialisering för att snabbt öka volymen av enkla varor som stål och cement

22 Problem och svårigheter Informationsproblemet - vad som människor har behov, tycke och smak om staten har avskaffat utbud/efterfrågan.. Eftersom man inte klarade av att möta efterfrågan (låga priser & varubrist) uppstod köer och svarta marknader. ●

23 SAMMANFATTNING BeslutDrivkraftRiskLösningar MarknadsekonomiMarknads- krafterna Vinst genom konkurrens MonopolLagstiftning PlanekonomiStatenLagstiftningIngen drivkraft Köbildning ”svarta marknader” Marknads- ekonomiska inslag, belöningssystem

24 Problem och svårigheter  Byråkratiskt och odemokratiskt system  Ineffektiv produktion och slöseri av naturresurser  Det är svårt att planera ny kunskap – svårt att få det att fungera i ett mer högteknologiskt samhälle.

25 Köer Varför uppstod det så mycket köer?

26 Utveckling av realkapital  Varför är det svårt att utveckla ny teknik i planekonomier?

27 Problem och svårigheter  Ineffektiv produktion och slöseri av naturresurser  Det är svårt att planera ny kunskap – svårt att få det att fungera i ett mer högteknologiskt samhälle.


Ladda ner ppt "Ekonomiska System Alla länder har ett ekonomiskt system: 1) Vad ska produceras och hur mycket? 2) Hur ska produktionen gå till? 3) För vem ska produktionen."

Liknande presentationer


Google-annonser