Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008 Motorflygförbundet KSAK Regler för Riksnavigeringstävlingen 2010 Riksomfattande Pågår under hela kalenderåret Tillgänglig för alla M-KSAKs medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008 Motorflygförbundet KSAK Regler för Riksnavigeringstävlingen 2010 Riksomfattande Pågår under hela kalenderåret Tillgänglig för alla M-KSAKs medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 2008 Motorflygförbundet KSAK Regler för Riksnavigeringstävlingen 2010 Riksomfattande Pågår under hela kalenderåret Tillgänglig för alla M-KSAKs medlemmar Genomförs i hemmaklubb eller i samarbete med ”grannklubb”. Bygger på FAIs regler (endast tidhållning) Prisutdelning för varje klass i samband med årsmöte Kan hämtas på www.ksak.se/M-KSAK/tavling /

2 2008 Motorflygförbundet KSAK Deltagare och klassindelning Klass 1. Någon i besättningen har deltagit i SM i Precisionsflygning. Klass 2. Ingen i besättningen har deltagit i SM i Precisionsflygning. (En besättning kan bestå av en eller flera deltagare).

3 2008 Motorflygförbundet KSAK Tävlingstillfällen Tävlingsperioden omfattar hela kalenderåret, (1/1-31/12). Deltagare får flyga fritt antal riksnavigeringsbanor under tävlingsperioden. Bana får flygas obegränsat antal gånger så länge tidkontrollerna är okända. Varje deltagande besättning väljer själv tidpunkter för sina flygningar.

4 2008 Motorflygförbundet KSAK Tävlingsledning Riksledare för RNT är flygsportansvarig i M-KSAK styrelse. Lokal tävlingsledning med tillräckliga kunskaper.

5 2008 Motorflygförbundet KSAK Programvaror Tillhandahålles via M-KSAK i samband med funktionärsutbildningen. En programvara per lokal tävlingsledning. -PFCM; för administration och utvärdering. - Ultimate Download; för nerladdning av filer. - Kartex; för banläggning, (nerladdas gratis från Lantmäteriet).

6 2008 Motorflygförbundet KSAK Banläggning, krav Karta, skala 1:250 000. (flygkarta med flyginformation är att föredra ). Banan. -Längd 40-60 NM. -Fyra brytpunkter samt start och mål. -Banans bredd (korridor) totalt 2 NM. -Banan skall ligga i okontrollerad luft. Tidkontroller, totalt 16 st. -Samtliga brytpunkter samt start och mål. -Två (2) hemliga per ben.

7 2008 Motorflygförbundet KSAK Banläggning, inmätning Koordinatsystem WGS 84 Koordinatbestämning. Alternativ 1, (import av fil till PFCM). - Skapa bana med hjälp av Kartex. (Fugawi eller MapSource). Exportera textfil från t.ex. Kartex och importera den till PFCM. Alternativ 2, (manuell inläsning i PFCM). - Inmätning av koordinater; i digitala Gröna Kartan (skala 1:50 000) med GPS på plats i terrängen (Eniro)http://kartor.eniro.se/ (Länskartor)http://www.gis.lst.se/lanskartor - Distanser; mellan brytpunkter, kan beräknas automatiskt i PFCM till hemliga tidkontroller, mätning i kartanhttp://www.gis.lst.se/lanskartor

8 2008 Motorflygförbundet KSAK Genomförande av flygningen Tävlingsuppgift - Följa banans färdlinje, korridor +/- 1 NM - Anpassa farten till uppgjord tidtabell Farter - TAS min. 55 kt - Därutöver i intervaller på 5 kt Flyghöjd - Rekommenderad Flyghöjd 1000ft GND

9 2008 Motorflygförbundet KSAK Genomförande av flygningen Kartpreparering. - Underlag: datorberäknad tidtabell baserad på vald starttid, TAS och vind samt med banans kurser och distanser. Kartpreparering - Den tävlande. - Tillåtet med stöd från tävlingsledare. - Färdigpreparerad karta från tävlingsledare.

10 2008 Motorflygförbundet KSAK Utvärdering - resultatberäkning Registrering av flygningen. - GPS eller speciell tävlingslogger. - GPS får ej användas som nav. hjälpmedel. - Loggning per distans eller tidintervall. Utvärdering. - Sker automatiskt i PFCM. - Prickbelastning enl. tabell.

11 2008 Motorflygförbundet KSAK Rapportering av resultat Resultat sänds till M-KSAK senast 30 dagar efter genomförandet. Ett resultat räcker för att deltaga i tävlingen. Data som ligger till grund för resultatet måste sparas för ev. kontroll. Namn på den tävlande, bana, starttid, TAS vind och loggfil (PFCM). För varje ny rapport som skickas in erhåller piloten en bonus på -10 prickar. Bonusen dras från bästa resultat.

12 2008 Motorflygförbundet KSAK Riksaktivitetstävling mellan flygklubbar Varje deltagares inrapporterat resultat ger en poäng. Varje deltagare kan genomföra obegränsat antal navigeringar. Poängen slås samman med poängen från Rikslandningstävlingen. Den klubb som har flest poäng i relation till antalet medlemmar vinner.

13 2008 Motorflygförbundet KSAK Tävlingsresultat och priser Insända tävlingsresultat sammanställs och publiceras på KSAK:s webbsida. ”Riksnavigeringsmästare” blir den som har bästa rapporterade resultat under året. Erhåller inteckning vandringspris som delas ut vid KSAK/MKSAK:s årsmöte. Plakett till segrare i varje klass. Här får bonuspoäng medtas Pris till bästa debutant (ej deltagit i SM). Piloten erbjuds att deltaga i nästa SM utan anmälningsavgift.

14 2008 Motorflygförbundet KSAK Tabell över prickbelastning Passering tidkontrollPrickar - Begränsning ± 2 sekunder.0 - Ytterligare prickbelastning per sekund.3 - Inte registrerad vid tidkontroll (inom 2 NM korridor), varje gång.100 Passering av brytpunkt - Beskriven minutsväng ej utförd.200 Flygning efter banan - Otillåten sväng (mer än 90º längre än 5 sek.) åt ena eller andra hållet.200


Ladda ner ppt "2008 Motorflygförbundet KSAK Regler för Riksnavigeringstävlingen 2010 Riksomfattande Pågår under hela kalenderåret Tillgänglig för alla M-KSAKs medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser