Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 7 Marknadsmisslyckanden: Imperfekt konkurrens Kollektiva varor Externa effekter Statens/offentliga sektorns roll för att förbättra ekonomins.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 7 Marknadsmisslyckanden: Imperfekt konkurrens Kollektiva varor Externa effekter Statens/offentliga sektorns roll för att förbättra ekonomins."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 7 Marknadsmisslyckanden: Imperfekt konkurrens Kollektiva varor Externa effekter Statens/offentliga sektorns roll för att förbättra ekonomins funktionssätt: politikmisslyckande vs. marknadsmisslyckande Litteratur: PR kap 18

2 Problemet Det första välfärdsteoremet förutsätter att alla marknader fungerar väl, i den meningen att: A) alla aktörer är pristagare (tar p som givet) B) det finns en ”fullständig” uppsättning marknader Imperfekt konkurrens, kollektiva varor & externa effekter medför att ett eller båda av dessa villkor inte längre är uppfyllda

3 Imperfekt konkurrens Redan diskuterat; jfr förläsning 6 monopolmakt slår in en kil mellan konsumenternas betalningsvilja och samhällsekonomiskt effektiv produktionskostnad prissystemet fungerar sämre

4 Kollektiva varor – Public goods (p.644, 18.5) ’”Vanliga” varor (ex mat): - om en person konsumerar varan kan ingen annan konsumera samma vara - Entydig äganderätt, möjlighet att utestänga ”fripassagerare” En renodlad kollektiv vara: – försvar, tv, fyrar, nationalparker, etc – en ytterligare person kan utan extra kostnad konsumera samma vara (”nonrivalness”) – går inte att utestänga ”fripassagerare” (”nonexlusiveness”) - buss, vägar etc. (ej helt renodlade kollektiva varor, beror på q)

5 Kan marknaden fixa (*)? * Exkluderbar kollektiv vara: Ja! (jfr satellit-tv med dekoder) * Ej exkluderbar kollektiv vara: Nej! Ekonomernas standardsvar sedan Samuelson (1955) Free-rider problemet: Principiellt viktigt argument för offentlig finansiering av vissa nyttigheter

6 Externa effekter (18.3 p. 638) Relationer mellan hushåll och företag som verkar utanför prissystemet (definition) Äganderätter saknas -- roten till externalitetsproblemet Konsumtions- eller produktionsexternaliteter Positiva och negativa externaliteter Många tillämpningar: – Arthur Pigou (1925), Erik Dahmen (197X): Sätt pris på miljön!

7 Marknadsmekanismen leder till: för låg produktion av varor/tjänster som är förknippade med positiva externa effekter för stor produktion av varor/tjänster som är förknippade med negativa externa effekter

8 MC S = MC I D P1P1 Aggregerad social kostnad av negativ extern effekt P1P1 q1q1 Q1Q1 MSC MSC I Vid en negativ extern effekt är den marginella sociala kostnaden (MSC) högre än marginal kostnaden. Företagets kvantitet Pris Marknadens kvantitet Pris MEC MEC I Skillnaden mellan MSC & MC är den marginella externa kostnaden (MEC). q* P* Q* Jämvikts Q är Q 1 men effektiva är Q*. Vinst maximerande företaget producerar q1, den effektiva nivån är dock q*.

9 Hur lösa externalitetsproblem? 1) ”Låt marknaden sköta sig själv” Coaseteoremet (Coase, 1961) Antag försumbara förhandlingskostnader. Då följer att: Förhandling och sidobetalningar mellan berörda parter gör att externaliteten internaliseras, vilket gör att vi får en Pareoeffektiv jämvikt …men är verkligen förhandlingskostnaderna försumbara?

10 2) Kvantitativa regleringar (för/nackdelar?) 3) Marknadskonforma ingrepp: A) Pigouvianska skatter och subventioner B) Handel i utsläppsrättigheter 4) Skapa äganderätter!


Ladda ner ppt "Föreläsning 7 Marknadsmisslyckanden: Imperfekt konkurrens Kollektiva varor Externa effekter Statens/offentliga sektorns roll för att förbättra ekonomins."

Liknande presentationer


Google-annonser