Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse I Redogörelsen behandlar jordbrukets verksamhetsfält och utveckling på allmän nivå Redogörelsen tar upp frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse I Redogörelsen behandlar jordbrukets verksamhetsfält och utveckling på allmän nivå Redogörelsen tar upp frågor."— Presentationens avskrift:

1 1 Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse I Redogörelsen behandlar jordbrukets verksamhetsfält och utveckling på allmän nivå Redogörelsen tar upp frågor som rör branschens historia, framtid och anknytning t.ex. till de andra förvaltningsområdena Behandlar inte anslagsfrågor som hör till budgetberedning Den nuvarande förhandlingsmekanismen med producentorganisationerna ändras inte Ämnesområdet begränsas till jordbruket och trädgårdsskötseln samt frågorna om utvecklingen av landsbygden i anslutning till dessa Frågor som hänför sig till bl.a. renskötsel, pälsdjursuppfödning, fiske, hästsport och biskötsel har i regel lämnats utanför

2 2 Jordbrukets verksamhetsfält analyseras stegvis från allmän nivå till individuell nivå (internationella frågor, EU- politik, nationella linjeringar) Nationellt viktiga huvudsakliga mål definieras Det synsätt som bygger på de huvudsakliga målen återges på de olika politiknivåerna i form av så konkreta åtgärder och principer som möjligt Med tanke på branschens karaktär ska de jordbrukspolitiska riktlinjerna sättas upp på lång sikt – inte djärva ändringar Målen för den finländska jordbrukspolitiken har en anknytning till diskussionen på den europeiska nivån Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse II

3 3 Jordbrukspolitikens nationella mål Att skapa förutsättningar för en effektiv livsmedelsproduktion som respekterar naturen och möter konsumenternas förväntningar Att främja multifunktionaliteten inom branschen och förstärka landsbygdens livskraft Att skapa sporrande, stabila och förutsägbara förhållanden för jordbruksbefolkningen och hela livsmedelskedjan Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse III

4 4 Bioenergi -Finland står i spetsen för utvinningen av bioenergi inom EU -Produktion av bioenergi ett alternativ till produktion av livsmedel -Genom jordbrukspolitiken tillförsäkras en tillräcklig produktion av biomassa -Riktlinjerna för produktion av bioenergi ingår i strategiarbetet för den nationella klimat- och energipolitiken -Biobränslen för vägtrafik, pelletar och biogas ska speciellt utvecklas -Produktion av bioenergi ska utvecklas på lång sikt och på ett ekonomiskt hållbart sätt, även inom stödpolitiken -Europeiska kommissionen bereder förslag som rör biomassa och biobränslen

5 5 Livsmedelskedjans konkurrenskraft Livsmedelsproduktionen i Finland är en bransch med hög kvalitet och höga produktionskostnader. - Svårt för enskilda aktörer inom livsmedelskedjan att konkurrera på den internationella marknaden med låga kostnader - Den finländska konsumenten branschens absolut viktigaste kund Livsmedelskedjans enhetliga och effektiva verksamhet är ett livsvillkor med tanke på branschens framtid. - Konsumenten uppmärksamgörs på de produktions- och förädlingsmetoder som i Finland anses vara viktiga: t.ex. renhet, djurens och växternas hälsa, miljöfrågor, djurens välbefinnande samt arbetsförhållanden


Ladda ner ppt "1 Statsrådets jordbrukspolitiska redogörelse I Redogörelsen behandlar jordbrukets verksamhetsfält och utveckling på allmän nivå Redogörelsen tar upp frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser