Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda KKIS vision, KKIS-andaAnna Jul och nyårslägretAnna StyrelseAnna Ekonomiska lägetAnders TeamåkningAnna Ny hemsidaAnna Huvudtränaren informerarJessica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda KKIS vision, KKIS-andaAnna Jul och nyårslägretAnna StyrelseAnna Ekonomiska lägetAnders TeamåkningAnna Ny hemsidaAnna Huvudtränaren informerarJessica."— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda KKIS vision, KKIS-andaAnna Jul och nyårslägretAnna StyrelseAnna Ekonomiska lägetAnders TeamåkningAnna Ny hemsidaAnna Huvudtränaren informerarJessica Övriga frågor

3 Tävlings- och breddverksamhet  Vår förening bedriver tävlings- och breddverksamhet på såväl A- som C nivå, för spridda åldrar och inom både singel- och teamåkning.  Vi vill ge barn och ungdomar en stimulerande, rolig och utvecklande fritidssysselsättning utifrån individens egna ambition och förutsättningar. KKIS verksamhetsidé

4 KKIS vill bygga upp en kultur som handlar om en familjärkänsla, där alla ställer upp för varandra, stöttar och kan träna, umgås, spendera tid med alla personer i klubben oavsett grupptillhörighet. Där de äldre visar det goda föredömet och stöttar de yngre. Vi har en vilja att lära oss, utvecklas, vilja att vara delaktiga att skapa denna kultur inom klubben som ska bli vår starka faktor till att vi blir en stark klubb med massor av framgångar under tiden den sker. Vi ska vara en klubb man vill komma till och stanna kvar i. KKIS anda

5 KKIS jul och nyårsläger Tack för en mycket bra arrangerat läger Särskilt tack till  Lägergruppen – för planeringen som skapar möjlighet till ett bra genomförande  Alla föräldrar som jobbat på lägret  Tränare som planerat och genomfört lägret  Åkare

6 KKIS - Styrelsen OrdförandeAnna Mellström SekreterareGisela Björklund KassörKarin Brink TränaransvarigAnders Bergman LedamöterHelena Kjellvinger Andreas Lundvall Styrelsemöten våren 2014: 13/1, 3/3, 7/4, 12/5 Stämma 9 juni kl 19 i Murgrönan (boka gärna in)

7 Vill du bli vår nya kassör? Arbetsuppgifter:  Ansvara för fakturering av medlemmar  Svara för föreningens bokföring  Säkerställa att föreningen betala skatter, avgifter och skulder i rätt tid  Upprätta balans- och resultaträkning En eller två personer Om vi behöver köpa tjänsten ca 60 000/år

8 Ekonomi Intäkter Medelemsavgifter, säljaktiviteter, tävling, uppvisningar Lucia 13 700 kr Kostnader Iskostnader (ökat från 350 till 370 kr i höstas), tränarlöner, skatter, tävlingen. Resultat Januari noll-resultat Prognos helår noll-resultat

9 Kommande säljaktiviteter Packa påsar Kakförsäljning

10 Städning av omklädningsrummen kan bli bättre och rättvisare Dvs. man får inte kasta fruktskal etc på govlet. Turas om att städa – bara för att man lämnar omklädningsrummet sist ska man inte alltid behöva städa. Föräldrar - prata med era åkare om hur man beter sig i omklädningsrummen och att åkarna tar ett större ansvar. KKIS andan

11 Teamåkning Styrelsen har kontaktat Botkyrka konståkningsstyrelse angående teamåkningen.

12 Ny hemsida

13 Kommunens drogpolicy Utbildning hösten 2013 Kort genomgång av policyn Handlingsplan hur KKIS agerar vid misstanke om och upptäckt av missbruk eller droger

14 Hjälp bygga förråd Finns det någon/några frivilliga som kan hjälpa till att bygga ett mindre förråd i ishallen? Kontakta Andreas Lundvall för mer information.

15 TRÄNARSTAB VUXENGRUPPVUXENGRUPP sKRIDSKOSKOLAsKRIDSKOSKOLA KONSTÅKNINGSSKKONSTÅKNINGSSK C-ÅKARE JUNIOR SENIOR C-ÅKARE MINIOR UNGDOM B-ÅKARE JUNIOR SENIOR B-ÅKARE MINIOR UNGDOM A-ÅKARE JUNIOR SENIOR ELIT JUNIOR SENIOR INTÄKTS GRUPP LÄGER GRUPP UPPVISNINGS GRUPP SPECIALIST GRUPP SKRIDSKO SKOLA TÄVLINGAR Arbetsmodell

16 Jessica, Jenny, Felica, Maddis, Ida, Louise, Matilda, Linn VUXENGRUPPVUXENGRUPP sKRIDSKOSKOLAsKRIDSKOSKOLA KONSTÅKNINGKONSTÅKNING C-ÅKARE JUNIOR SENIOR C-ÅKARE MINIOR UNGDOM B-ÅKARE JUNIOR SENIOR B-ÅKARE MINIOR UNGDOM A-ÅKARE MINIOR JUNIOR SENIOR ELIT JUNIOR SENIOR INTÄKTS GRUPP x st 10st 47st LÄGER GRUPP x st 6st9st 1 st 0 st 3st UPPVISNINGS GRUPP x st SPECIALIST GRUPP x st SKRIDSKO SKOLA x st TÄVLINGAR Arbetsmodell

17 Övergripande ansvar för den sportsliga verksamheten, vilket omfattar: - Grupper/ åkaröversikt i den övriga verksamheten - Istider & Schema för samtliga grupper - Fysupplägg - Upprätta tävlingskalender för säsongen - Tränarstöd (bollplank, kompetens, information, tävling, träning, upplägg, utveckling, tränarmöten mm) - Planering periodisering - Styrning av verksamheten på isen - Aktivt samarbeta med varje arbetsgrupp - Följa med och coacha åkare vid A- och B-tävlingar - Kontakt gentemot styrelsen Huvudtränare

18 Tilldelat ansvar av huvudtränaren för den sportsliga verksamheten, vilket innefattar:  Inneha enligt huvudtränaren rätt utbildning i förhållande till sitt ansvar.  Agerar enligt vår tränarpolicy  Ansvar för utvalda grupper och åkare  På inrådan av huvudtränare ska program tas fram för utvalda åkare  Även ansvarig för fys träning  Följa med och coacha åkarna vid C-tävlingar  Vara med på regelbundna möten med huvudtränaren  Följa upplagd plan för respektive åkare från utvecklingssamtalet Extra tränare

19 Utvecklings riktlinjer:  SSK till konståkningsskolan  Konståkningsskolan till C-åkare  Från C-åkare till B-åkare alt fortsätta som C-åkare  B-åkare till A-åkare inom 2-3 år  Skolan ska alltid vara prioriterad.  Aktivt lära sig att planera sitt skolarbete för att hinna träna.  De som vill vara C-åkare har inga krav på resultat utan enbart hålla sig till klubbens kultur som ska skapas. Allmänna träningstankar

20  För åkare som enbart håller på med konståkning som hobby prioriteras inte tävlingar lika högt.  Positiv inställning till klubbkompisar, föräldrar, tränare, vaktmästare. Respekterar övriga åkare som har en högre intention med sin träning.  Har accepterat att man inte kommer kunna få samma möjligheter till tävla, testa vid krav på rangordning osv. Ex. Föräldrargruppen, åkare som vill åka konståkning men inte tävla. Allmänna träningstankar - Hobby

21 Älskar konståkning och trivs med att träna, utbilda sig själv, vara intresserad, se samband mellan hård arbete och goda resultat, Ha ett engagemang som handlar om att utveckla sig själv. Man är målmedveten och lägger en utvecklingsplan tillsammans med tränaren som styr mot tränaren och åkarens gemensamma mål och ambition. Åkaren tar sig an all träning på och utanför is med engagemang och positivitet.  Tar mer eget ansvar när det kommer till att utföra egen träning vid olika tillfällen.  Är noga med uppvärmning och nedjogg/stretch  Har god kommunikation med huvudtränaren, med avstämningar, frågor, funderingar.  Tränaren säkerställer att åkare, förälder och tränare delar målbild för åkaren genom utvecklingssamtal.  När man är på träningen satsar man till 100%, har en god inställning ett gott humör och lyssnar på sin tränare.  Åkaren ska koncentrera sig på sin träning och sina uppgifter och inte bry sig om vad det råder för övrig verksamhet på isen.  Skulle en åkare vara oseriös eller bete sig osportsligt har tränaren rätt att skicka av åkaren från isen. Allmänna träningstankar - Normal

22 Målmedveten, tydliga mål och delmål, vision, älska att träna, utbilda sig själv, vara intresserad, se samband mellan hård arbete och goda resultat, Ha ett engagemang som handlar om att tävla mot sig själv, där arbetet är lönen och belöningen en biprodukt.  Tar mer egenansvar när det kommer till att utföra egenträning när det kommer till fys.  Är extra noga med uppvärmning och nedjogg/stretch  Har mycket god kommunikation med huvudtränaren, med avstämningar, frågor, funderingar.  Kommer ställa upp på sammandrag som erbjuds i största utsträckning  Söka sponsorer, stipendium ?!?!?!  Kommer får ”belöningar” av huvudtränaren som ska ses som en morot och extra energi till sin satsning i konståkningen.  ha 4-6 veckor med läger under sommaren, jämt utspridda.  Förstår och tar ansvar för all den träning som krävs utanför normal träning (ex fys)  Föra träningsdagbok  Få utbildning i kosthantering av tränaren Tillägg för A-åkares familj * Satsande A-åkare med familjer förväntas prioritera konståkningen högt, semesterresor etc. under tävlingssäsong bör undvikas och skall alltid rådgöras med tränaren först, gärna med god framförhållning. Allmänna träningstankar - Elit

23 MARK/FYS  Förutom träningen på isen måste åkarna delta i minst en markträning i veckan samt göra sina hemövningar/läxor som de fått av sin tränare. Detta för att undvika skador och grundlägga god teknik och kroppskännedom. Denna träning ska tas på lika stort allvar som isträningen och är lika viktig. Det är åkarens ansvar att dessa läxor/övningar görs. Bra skor är mycket viktigt vid markträning samt åtsittande och funktionsdugliga kläder. KONDITIONSTRÄNING  För tävlingsåkare från 13 år är även konditionsträning i form av löpning eller spinning ett mycket viktigt och obligatoriskt komplement för att orka åka sina program. Konditionsträningen är lika viktig som ett ispass och skall därför prioriteras lika mycket. BALETT  För den som satsar hårt på konståkning är balett ett nödvändigt tillval. Därför är balett ett önskvärt komplement en gång/vecka för vissa grupper, prata med din tränare. Om balett inte kan erbjudas i klubbens regi är det familjens ansvar att komplettera med denna träning utöver övrig träning. Träning utanför is

24 Dgr/ vecka Istim./v. Marktim./v. Antal tävlingar Antal lägerveckor Uppbyggnadsperiod Tävlingssäsong Juni-aug Sept-maj 22-3 2-3+läger3-7 32-3 00-5 1samtliga Träningsmodell för C-åkare

25 Dgr/ vecka Istim./v. Marktim./v. Antal tävlingar Antal lägerveckor Uppbyggnadsperiod Tävlingssäsong Juni-aug Sept-maj 45-6 3+läger8,5-10 43-4 07-9 2-3samtliga Träningsmodell för B-åkare

26 Dgr/ vecka Istim./v. Marktim./v. Antal tävlingar Antal lägerveckor Uppbyggnadsperiod Tävlingssäsong Juni-aug Sept-maj6 6+läger10- 64-5 04-7 4-6samtliga Träningsmodell för A-åkare

27  Läger är krav för de åkare som har program och vill tävla.  Önskvärt även för åkare som ej klarat sina tester ännu men förbereds att testa för att kunna tävla också kommer på våra läger.  Vid hemmaläger bor åkaren hemma men tränar flera pass per dag flera dagar i sträck. Om KKIS´s tränare står på läger under skollov skall det finnas särskilda skäl till att inte delta om man är en åkare som har program och vill tävla. Dessa ”hemmaläger” kan förläggas i någon av Stockholms läns ishallar och information via mail/SMS om dessa kommer så fort de är planerade. KKIS hemmaläger

28  KKIS har ett krav att alla tävlingsåkare som har program ska genomföra sommarläger. Antal veckor kan skilja beroende på om man är Elit, A, B eller C åkare.  Grovt räknat kan man säga att minst en veckas lägerträning på sommaren gäller för tävlingsåkare på lägsta nivå. Minst fyra veckors lägerträning på sommaren för tävlingsåkare på A-nivå.  I första hand ska man anmäla till läger som KKIS bedriver, därefter läger där KKIS´s tränare arbetar. Var åkaren åker på läger, hur många veckor och för vilken tränare sker efter samråd med KKIS´s tränare. Det är familjens ansvar att i god tid ta kontakt med tränaren för ett sådant samtal. Vi ser helst att även åkare i fortsättningsgrupper utan program åker på något/några sommarläger. Sommarläger

29  Vara en god klubbkompis oavsett grupptillhörighet, ålder eller motivationsgrad.  Positiv inställning till sig själv och andra människor i ishallen.  Vara en god förlorare utåt, en god vinnare!  Representera klubben på ett värdigt sätt, aldrig tala negativt om klubben.  Åkaren ska koncentrera sig på sin träning och sina uppgifter och inte bry sig om vad det råder för övrig verksamhet på isen. Skulle en åkare vara oseriös eller bete sig osportsligt har tränaren rätt att skicka av åkaren från isen.  Det råder godis- och läskförbud under ALL träning KKIS.  Vara positiv och stöttande oavsett hur det går för dig själv. Ett klimat där vi främjar en positivmiljö där alla känner sig välkomna och längtar att komma till.  Alla känner ansvar genom delaktighet och deltar på de aktiviteter klubben efterfrågar. Allmänna regler

30  Inga föräldrar tillåts vara i båsen under träningen. Föräldrar hänvisas till cafeterian och läktaren på cafeterians sida. Undantag råder om man har sjukvårdsuppdrag eller musikuppdrag.  Föräldrar skall stötta sina barn i en positiv anda och underlätta för barnet så att de kan sköta sin träning på absolut bästa sätt, både i ishallen och på hemmaplan.  Föräldrarna bör hämta barnen tidigast 20 min efter avslutat ispass, då nedjogg/stretch är avklarad i omklädningsrummet. Sitt hellre kvar i bilen och lyssna på radio än att stå och trampa i korridoren så att de känner av er stress och därför slarvar med sin träning. Föräldraransvar

31  Föräldrar bör ha kontroll på att barnen följer de fysprogram och övningar som tränaren gjort upp till åkaren. Föräldrarna ser till att åkaren kommer pigg, frisk och mätt i magen till träningen. Under inga omständigheter skall trötta, sjuka eller skadade barn träna i vår klubb. Föräldrarna håller tränaren informerad om barnets hälsotillstånd.  Föräldrarna är stöttande på läktaren och bidrar till att fokusera på det individuella framförandet åkaren gjort och känslan under åket, ej poäng och placering.  Konståkning är en bedömningssport och man kan alltid ha åsikter om det ena och det andra vad gäller domare och poäng. KKIS vill dock att våra föräldrar försöker vara goda förebilder till våra åkare och ej prata eller förstärka sådana åsikter. Om man ej får poäng för ett moment får man helt enkelt träna hårdare och vara tydligare. Föräldraransvar

32  I omklädningsrummen byter åkare och tränare om, gör fysövningar, återhämtar sig, coachar och har samtal.  Åkarnas familjer äger inte tillträde till omklädningsrummen, varken på träning, test eller tävling.  Åkaren bär in och ut sin väska själv i omklädningsrummet. Vill föräldrar eller familjemedlemmar kontakta barnet så får de använda mobiltelefonen. Man ska som åkare och tränare känna trygghet i att kunna byta om och ha en avskild lugn plats utan spring i dörren. Om någon annan än förälder hämtar/lämnar skall denna vara informerad om de regler som gäller så att ingen konflikt uppstår.  NY REGEL! Efter träning städar alla åkarna omklädningsrummet tillsammans för att sedan jogga ned och stretcha. Regler för omklädningsrum

33 Jessica kommer vecka 26-27 vara tränare i Lidköping Om åkare vill åka på andra läger ska detta stämmas av med Jessica (val av tränare)

34 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Agenda KKIS vision, KKIS-andaAnna Jul och nyårslägretAnna StyrelseAnna Ekonomiska lägetAnders TeamåkningAnna Ny hemsidaAnna Huvudtränaren informerarJessica."

Liknande presentationer


Google-annonser