Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken och penningpolitiken Barbro Wickman-Parak, 2007-08-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken och penningpolitiken Barbro Wickman-Parak, 2007-08-14."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken och penningpolitiken Barbro Wickman-Parak, 2007-08-14

2 På agendan: Räntebeslutet i juni Kort om sommarens händelser Marknadsreaktionerna efter räntebeslutet

3 Det penningpolitiska mötet i juni Beslut att höja reporäntan från 3,25 till 3,50 procent. Ny (högre) räntebana presenteras

4 Den nya räntebanan Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

5 Resursutnyttjandet har stigit och fortsätter uppåt Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

6 Kostnaderna stiger Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

7 Hushållens köpkraft får skjuts av skattesänkningar Årlig procentuell förändring och procent Källor: SCB och Riksbanken

8 Arbetsmarknaden har stramats åt Tusentals personer och andel av arbetskraften Källor: SCB och Riksbanken

9 Bristen på arbetskraft har tilltagit Procent, säsongsrensad data Källa: Konjunkturinstitutet Anm. Tre tjänstebranscher består av åkerier, datakonsulter och uppdragsverksamhet

10 Tecknen på förvärrad brist måste följas noga Risk för högre lönestegringar eller… …risk att man gör avkall på kvalifikationerna vilket ger lägre produktivitet I båda fallen stegras kostnads- och inflationstrycket

11 NR-siffrorna andra kvartalet Tillväxten andra kvartalet marginellt högre än Riksbankens prognos från juni Sysselsättningen mätt i antalet arbetade timmar blev starkare än väntat Produktivitetstillväxten svagare än väntat

12 Produktivitet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

13 Inflationen Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, PPR 2007:2

14 Ränteförväntningar 19 och 20 juni

15 Räntebanan; några reflektioner Positivt att Riksbanken presenterar sin syn på reporäntan Ovant för marknaden att förhålla sig till räntebanan Gemensam läroprocess


Ladda ner ppt "Riksbanken och penningpolitiken Barbro Wickman-Parak, 2007-08-14."

Liknande presentationer


Google-annonser