Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte: Stärka och utveckla föreningen Bredda deltagandet och kompetensen Skapa långsiktighet Mer influenser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte: Stärka och utveckla föreningen Bredda deltagandet och kompetensen Skapa långsiktighet Mer influenser."— Presentationens avskrift:

1 Syfte: Stärka och utveckla föreningen Bredda deltagandet och kompetensen Skapa långsiktighet Mer influenser

2 ”Många som gör lite!”

3 Bidra med erfarenhet, kompetens och personlighet Kreativ Konstruktiv Se möjligheter – inte hinder – positivt tänkande/agerande Helhetsperspektiv Tillför energi Utmana organisationen Kritiskt granska – konstruktivt förmedla/utveckla Glädje

4 300 aktiva medlemmar, - varav ca 10-15 är över 21 år 16 lag, 2 seniorlag,1 herr och 1 dam, 9 flicklag (8 seriespelande), 5 pojklag. 50 tränar/ledare

5 Spelare: 300 aktiva x 3 tim/v x 4 tim/v = 3 600 tim/v 3600 tim/v x 30 v = 100 000 – 150 000 tim/säsong 150 000 timmar!! ”präglingstid”, ”samhällstjänst – i samhällets tjänst”

6 Ledare/tränare: 50 tränare/ledare x 3 tim/v x 5 tim/v = 750 tim/v 750 tim/v x 30 v = 22 500 - 30 000 tim/säsong 30 000 ledartimmar/säsong!! ( x 100 kr timma = 3 000 000 kr) 3 000 000 kr !!

7 Riksidrottsförbundet Svenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet Kommunen Näringslivet SISU Andra föreningar t ex Lindeskolans IF

8 Ledarträffar/utbildning 5-6 träffar per säsong Information - utbildning Teman: ledarskap, kost- och näringslära, fysiologi, barn- och ungdomars utveckling, handbollskunskap, idrottspsykologi, etc.

9 Utbildningspolicy Grundtanken är att få en stegvis utveckling, där nya moment tillkommer varje år med ökad svårighetsgrad och komplexitet. Förhoppningsvis ska det på varje nivå finnas både kända och okända utbildningsmoment som stimulerar och motiverar föreningens spelare, ledare och tränare.

10

11 Styrelse Utbildnings- och utvecklingssektion Föräldrasektion Senior- och ungdomssektion Tävlings- och domarsektion Materialsektion Marknadssektionen

12

13 Styrelse Styrelsen väljs av årsmötet och ges därmed förtroendet att sköta den löpande verksamheten. Styrelsen ska se till att föreningen sköts utifrån gällande lagar och bindande regler och att verkställa årsmötets fattade beslut. Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, att överlämna räkenskaperna till revisorernas m.m. samt att förbereda årsmöte. Styrelsen ska också: · utveckla organisationen · ta fram styrinstrument och styrprinciper · ha regelbunden dialog med spelare, tränare, ledare och föräldrar · rekrytera tränare och ledare till föreningens representationslag

14 Utbildnings- och utvecklingssektion Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Har också regelbunden kontakt med övriga sektioner. Ska bevaka, driva och utveckla frågor som handlar om utbildning och utveckling för spelare och ledare/tränare. Sektionen ska i första hand: rekrytera tränare/ledare till varje lag inventera utbildningsnivå för tränare/ledare inventera utbildningsbehov för tränare/ledare/spelare ta fram förslag på utbildningsplan för spelare och ledare se till att samtliga tränare/ledare får var sitt ex av utbildningspolicyn se till att varje lags tränare/ledare använder sig av utbildningspolicyn se till att årligen uppdatera och revidera utbildningspolicyn ha kontakter med samverkanspartner ang utbildningsfrågor som t.ex SISU, MSHF, SHF, etc.

15 Föräldrasektion Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Har också regelbunden kontakt med övriga sektioner. Sektionen ska i första hand: se till att arbete med kioskverksamheten i sporthallen fungerar, allt från inköp av varor, bemanning, ekonomisk redovisning, etc. ansvara för att mat och logifrågor fungerar när föreningen arrangerar Pojk- och flick-SM, eller liknande. se till att föreningen bemannar med det antalet personer som vi åtar oss vid olika arrangemang som genomförs på Borgården eller liknande platser.

16 Senior- och ungdomssektion Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Ska bevaka, driva och utveckla frågor som berör senior- och ungdomslagen. Sektionen ska i första hand: administrera och organisera seriespel, cuper, SM, etc ha dialog och kontinuerlig kontakt med respektive lag vara föreningens kontakt mot förbundet/n ansvara för halltider i form av matchtider och träningstider administrera och organisera skolhandbollsturneringen administrera och organisera ledaremöten

17 Tävlings- och domarsektion Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Har också regelbunden kontakt med övriga sektioner. Ska bevaka, driva och utveckla frågor som berör tävlings- och domarfrågor. Sektionen ska i första hand: se till så att domar- och funktionärsutbildning genomförs tillsätta domare och funktionärer annonsera vid match samt ta fram matchprogram, etc organisera entré vid hemmamatcher administrera domar- och funktionärsbetalning

18 Materialsektion Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Har också regelbunden kontakt med övriga sektioner. Ska ansvara för inköp och samordning av material. Sektionen ska i första hand: ansvara för inventering av allt material som används i verksamheten som t.ex. matchställ, overaller, bollar, sjukvårdsmaterial, övrig kringutrustning ansvara för inköp av ovan nämnda material ansvara för att materialskåp är intakt inför och under säsong ansvara för föreningskvällar i form av t.ex. materialvisning

19 Marknadssektionen Arbetar på uppdrag av och har regelbunden dialog med styrelsen. Har också regelbunden kontakt med övriga sektioner. Ska bevaka, driva och utveckla frågor som berör frågor kopplat till marknad, ekonomi, sponsring, arrangemang, etc. Sektionen ska i första hand: se till så att klubben når budgeterat mål för sponsorintäkter marknadsföra Vadstena HF i relevant media och sammanhang

20 Anmäla lag till seriespel Ordna kiosklista för alla hemmamatcher hela säsongen samt uppdatera och ändra datum. Ansvarig kiosken i simhallsentrén Lägga in alla hemmamatcher på hemsidan. Anmäla lag till Hallsberg Ordna träningstider för utomhusträning Krita planer för utomhusträning. Rekrytera ledare/tränare. Anmälningar för div. Utbildningar. Ordna tider för alla minihandbollssammandrag och skicka till förbundet. Ordna kiosklista för lagen inför skolhandbollen. Ta emot/vidarebefordra VHF:s info-mail, samt hålla en uppdaterad lista med kontaktuppgifter till alla tränare/ ledare/styrelse/övriga VHF:are med specifik arbetsuppgift Beställningar Sporthörnan (bollar, medicinmaterial, overaller, matchställ, träningsmaterial, väskor, strumpor osv) Insamling/utdelning matchställen varje säsong, inventering av dessa Löpande veckovis utdelning av medicinmaterial till lagen (finns lager i hallen) Material inför Hallsberg Snickeriarbeten (skåprenoveringar, lokalen, hyllor/ whitebords ihallen) Roshamn tillgänglig! Även B Löfstedt? Hålla någorlunda ordning på gemensam utrustning i hallen (västar, träningsredskap, bollar, sekr t:s grejer) Inventering av materiallager 1 ggn/år (april), hålla ordning i lagerrummet i lokalen Föra lista över material som beställs under en säsong (lämnas till Ingela/Anders S varje jul/april) Boka bussresor till samtliga lag (görs idag av AS) Lämna in offert/upphandlingsunderlag till bussbolaget Löpande stämma av ändringar med bussbolaget om ändringar och tillägg som uppstår Boka matchannonser till seniormatcher(görs idag av AS) Lämna säsongsunderlag till Vadstena Tidning Löpande stämma av med tidningen om ändringar som uppstår Hålla kontakt med Olle i entrén(görs idag av AS) Lämna in säsongsunderlag till Olle Löpande stämma av med Olle om ändringar som uppstår Kiosken(görs idag av MA och IS) Upprätta säsongsschema för bemanning i kiosken Göra inköp till kiosken Medlemsregistret (görs idag av AS) Underhålla medlemsregistret med ändringar som sker Fakturera medlemsavgifter Boka av in inbetalningar Matchannonser på stan(görs idag inte alls?) Sätta upp matchannonser på stan Ett bra exempel på vad som redan är fördelat är: Sammanställning av aktivitetskort(görs idag av Kerstin Felten) Summerar och sammanställer alla aktivitetskort Vara kontaktperson mot SISU Ansvara för ledar- och spelarutbildning/utveckling Marknad Ekonomi Sponsring

21 Intresseanmälan till sektioner och arbetsområden MaterialAnders Palmér MarknadMats Andersson Material/snickeriMagnus Rosén SeniorKlas Karlsson LaguppgifterLars Rudbratt PunktinsatserPer Källebring -medlemsregister -infomail Inköp kioskenBirgitta Rudbratt MedlemsregisterBritt-Marie Gustafsson MedlemsregisterLotta Lundstedt FöräldrasektionJan Andersson Material + Lag F02Lotta Nilsson, Tua Holmsten KioskenAnna Holmström SkolhandbollSofia Falk MarknadMikael Engdahl

22

23


Ladda ner ppt "Syfte: Stärka och utveckla föreningen Bredda deltagandet och kompetensen Skapa långsiktighet Mer influenser."

Liknande presentationer


Google-annonser