Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentet innehåller en organisationsplan (börjar på slide 11) för Finspångs HK som tagits fram av styrelsen. Tanken är att få in så många namn som möjligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentet innehåller en organisationsplan (börjar på slide 11) för Finspångs HK som tagits fram av styrelsen. Tanken är att få in så många namn som möjligt."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentet innehåller en organisationsplan (börjar på slide 11) för Finspångs HK som tagits fram av styrelsen. Tanken är att få in så många namn som möjligt i de olika rollerna. Till varje roll finns en beskrivning vilka uppgifter som ingår i rollen I nuläget ligger de flesta uppgifter på styrelsen och det är inte hållbart i längden. Vi behöver därför hjälp med att få in personer i de olika rollerna. Om vi är fler som delar på föreningens uppgifter så blir det inte som det ser ut idag en jättestor belastning på ett fåtal. Vi tar gärna emot synpunkter på organisationsplanen.

2 Ordförande Peter Lejbro Vice Ordförande Mikael Arnegger Kassör Lars Alkelin Sekreterare Eva Forsner Ledamot Mario Dahlgren Ledamot Jörgen Adolfsson Suppleant Mette Gunder Suppleant Teija Laitinen Styrelsen Styrelse Sätta etik & moral policys, Kommitté budget, rekrytering till kommiteér, Röda tråden. Organisation

3 Ordförande Peter Lejbro Ansvarsområden personliga Ansvar för kommité Tävling/träning Ansvarig arbete med ny organisation Ansvar löpande inköp Ansvarsområden ordförande generellt - Leda styrelsen/föreningens arbete - Representera föreningen

4 Vice Ordförande Mikael Arnegger Ansvarsområden personliga Ansvar för kommité Tävling/träning Aluceum cup Ansvarig arbete med ny organisation Ansvarsområden vice ordförande generellt - Back-up och bollplank till ordförande

5 Kassör Lars Alkelin Ansvarsområden personliga Ansvar för kommité Ekonomi Ansvar för inköp Ansvarsområden kassör generellt - Ansvarig för föreningens Ekonomi - Ta fram/följa upp budgetar

6 Sekreterare Eva Forsner Ansvarsområden personliga Ansvar för kommité utbildning Kontaktperson mot nätverk Norrköping Ansvarig för sjukvårdsutrustning Ansvarsområden sekreterare generellt - Föra föreningens protokoll - Distribuera protokoll - Kalla till styrelsemöten + agenda

7 Ledamot Jörgen Adolfsson Ansvarsområden Ansvar för kommité Sponsring Ansvarig Cup/turneringar Delaktig i föräldramöten i egenskap av sponsoransvarig Ansvarsområden ledamot generellt - Delta i styrelsemöten

8 Ledamot Mario Dahlgren Ansvarsområden Ansvar för kommité IT / Information / Kommunikation Med i sponsorgrupp T.F Ledaransvarig (kick-off, ledarmöten, kick-out) Ansvarsområden ledamot generellt - Delta i styrelsemöten

9 Suppleant Mette Gunder Ansvarsområden Ansvar för framtagande av medlemsregister Ansvar kick-off, kick-out. Ansvarsområden suppleant generellt - Ersätter ordinarie styrelseledamot - Deltar i styrelsemöten

10 Suppleant Teija Laitinen Ansvarsområden Ansvar för kiosk Ansvarsområden suppleant generellt - Ersätter ordinarie styrelseledamot - Deltar i styrelsemöten

11 Organisationsmodell (nya styrelsen) ”Börja smått – styrelsen täcker resten tillsvidare.” Ungdoms lag (organi- sation) Handbolls skola (organi- sation Ansvarig Skol/ klass handboll (5 pers) Föräldra Ansvarig (1-2 pers) Match värd (? Pers)

12 Tävling / träning (Mikael Arnegger) (Peter Lejbro) Domare / funktionär Ansvarig (1-2 pers) Match ansvarig (1 pers) Cup / turnerings Ansvarig (1 pers) Ledar Ansvarig (2 pers) Ansvarsområden Domarlistor Funktionärslistor Arvodesfrågor Betalning externa domare Tillsättning domare seriematcher Tillsättning funktionärer seriematcher Kontaktperson mot externa domare. Rekrytering nya domare/funkt. Utreda utbildningsbehov Inköpsbehov Ansvarsområden Serieanmälan Spelprogram Boka hallar Matchflyttar Matchvärd Kontakt i matchfrågor mot MSHF/SHF Ansvarsområden Turneringar (externa) Ansvarsområden Ledarträffar Ledar kick-off/kick-out Ledarrekrytering Ledartillsättning Lagbidrag (1000-lappen) Administrera nycklar Administrera närvarokort Förvalta ledarpärm (om det ska finnas) Träningstider Licenser Material Ansvarig (1-2 pers) Ansvarsområden Ansvara för förråd Förvalta klubbens material Meddela behov/inköp Ungdoms Ansvarig (5 pers) Senior Ansvarig (1 pers) Ansvarsområden Ungdomsfrågor Rekrytering Uppstart nya lag Spelarråd Ica cup/ungdoms SM Ungdomsavslutning Skol/klasshandboll Ansvarsområden Seniorfrågor Spelarråd Värvningar Fester/andra aktiviteter Ansvarig Skol/ klass handboll (5 pers) Ansvara för att nedanstående kommiteér fungerar. För föreningen delta i MSHF tävlingskonferenser. Rapportera kommiteérnas arbete till styrelsen Röda tråden, hur/vad ska vi träna på respektive nivå. Föräldra Ansvarig (1-2 pers) Ungdoms lag (organi sation) Handbolls skola (organi sation) Match värd (? pers)

13 Tävling / träning (2 från styrelsen) Domare / funktionär Ansvarig (1-2 pers) Ansvarsområden Domarlistor Upprätta listor på aktuella domare och hålla dessa uppdaterade. Funktionärslistor Upprätta listor på aktuella funktionärer och hålla dessa uppdaterade. Arvodesfrågor I samråd med styrelsen besluta om nivån på arvodena för våra föreningsdomare och funktionärer. Betalning externa domare Ansvara för att externa domare får betalt. Tillsättning domare seriematcher Ansvara för att tillsätta våra egna domare till våra hemmamatcher. Bevaka att externa domare tillsätts i matcher där detta krävs. Tillsättning funktionärer seriematcher Ansvara för att tillsätta funktionärer till våra hemmamatcher Kontaktperson mot externa domare Vara kontaktperson mot externa domare och domarklubbar. Ansvara för att externa domare blir informerade vid matchflyttar. Rekrytering nya domare/funkt. Ansvara för att domare rekryteras inför varje ny säsong tillsammans med ledarna i lagen. Utreda utbildningsbehov Utreda behovet av utbildning av domare funktionärer inför varje ny säsong och meddela utbildningsansvarig. Inköpsbehov Inventera ev. inköpsbehov av domar och funktionärs utrustning inför varje ny säsong och meddela inköpsansvarig.

14 Tävling / träning (2 från styrelsen) Match ansvarig (1 pers) Ansvarsområden Serieanmälan Efter säsongens slut i samråd med lagens tränare/ledare fastställa vilka lag som ska anmälas till kommande säsong. Spelprogram Tidsätta och justera (datum) de hemma matcher som lottats av förbundet i tävlingsadministrationsverktyget på nätet (MSHF). Detta görs i samråd med Aluceum (Medley). Ta hänsyn till och undvik (om möjligt) att lägga matcher på helger då: ICA-cup & ungdoms SM omgångar spelas (matcher för dessa åldersklasser), det är läger för spelarutbildningar (östgötalag) (matcher för dessa åldersklasser) samt vid Skollov. Lägg inga matcher under Aluceum cup. Meddela MSHF att vi vill ha Aluceum cup dagarna frilagda för alla våra lag samt frilagda för alla lag i distriktet för Aluceum cups åldersklasser. Vi vill i första hand spela våra seriematcher i Aluceum och vill endast i undantagsfall spela i alternativ hall. Boka hallar Boka hallar för våra seriematcher hos Aluceum/Medley. Matchflyttar Administrera flytt av matcher. Ledare meddelar att match måste flyttas. Matchansvarig sköter kontakter mot förbund och Aluceum/Medley. Ledare sköter kontakten mot motståndarlag. Matchansvarig tar fram nya möjliga speldatum (ta om möjligt hänsyn till lagens övriga matcher, undvik om möjligt att lägga matcher på vardagar), preliminär bokar hall och meddelar vår ledare. Ledaren tar kontaktar motståndarlag för att bekräfta speldatum. Matchansvarig bokar hallen, skriver matchflytt blankett och skickar till förbund. SEN FLYTT?? Matchvärd Vara matchvärd alternativt utse matchvärdar på våra hemmamatcher. Kontakt i matchfrågor mot MSHF/SHF Allmän kontakt mot förbund i matchfrågor. Match värd (? pers) Ansvarsområden Värd under matcher Hälsa lag och domare/funktionärer välkomna. Se till att lag och publik uppträder på ett korrekt sätt mot främst domare/funktionärer och motståndarlag. Behjälplig med frågor och önskemål från domare/funktionärer/bortalag

15 Tävling / träning (2 från styrelsen) Cup / turnerings Ansvarig Jörgen Adolfsson (1 pers) Ansvarsområden Turneringar (externa) Hålla koll på turneringar. Vilka finns, hur bra är dom och vilka rekommenderar klubben till lagen

16 Ledar Ansvarig Mario Dahlgren ? (2 pers) Ansvarsområden Ledarträffar Planera in, kalla till och hålla i ledarträffar 1 gång per månad under säsong. Ledar kick-off/kick-out Planera in, kalla till och hålla i ledar kick-off före säsongsstart och ledar kick-out efter säsong.. Ledarrekrytering Utreda behov av ledare inför ny säsong och genomföra aktiviteter för att rekrytera nya ledare Ledartillsättning Ansvara för att tillsätta ledare i lagen. Lagbidrag (1000-lappen) Administrera lagbidraget efter säsongens slut. 1000 kr per lag. Ledarna bestämmer själv hur det fördelas. Kravet för att få detta är inlämnade närvarokort samt en säsongsredovisning. Administrera nycklar Lämna ut nycklar inför säsong och få kvittens från mottagaren, ta in nycklar efter säsong. Föra lista på vem som har vilka nycklar. Anmäla behov av fler nycklar. Administrera närvarokort Ansvara för att lagen lämnar in sin närvaro, d.v.s påminna och trycka på lagen när det är dags att lämna in närvaron (januari och juli??). Sammanställa klubbens totala närvaro och redovisa denna. Hur går detta till nu?? Förvalta ledarpärm (om det ska finnas) Ta fram och förvalta ledarpärm. Pärmen ska spegla den röda tråd/vision klubben har. Träningstider Fördela de träningstider som föreningen har mellan lagen i samråd med tränarna/lagledarna. Licenser Utreda vilka spelare i samråd med lagens tränare/lagledare som ska ha licens inför säsongen och anmäla dessa. Ta bort spelare som ej ska ha licens längre ur listorna. Se till att föreningen (kassören) betalar in licensavgiften för aktuella spelare. Driva på (genom lagens ledare) att spelarna i lagen betalar sina licensavgifter (till föreningen). Kommer det att införas laglicenser?? Tävling / träning (2 från styrelsen)

17 Ungdoms Ansvarig (1 pers) Ansvarsområden Ungdomsfrågor Allmänt hantera frågor som rör våra ungdomslag Rekrytering Ansvara för rekrytering till våra ungdomslag. Uppstart nya lag (Handbollsskola) Ansvara för att dra igång yngsta handbollsklasserna inför varje säsong. Spelarråd Se till att spelarråd bildas i lagen (de äldsta lagen). Genom föra möten med spelarrådens representanter vår och höst samt vid behov. Ica cup/ungdoms SM Vara drivande för att våra lag ska delta i ICA cup och ungdoms SM. Organisera ev. sammandrag i Finspång. (Denna punkt behöver mer tänk och åsikter, policy) Ungdomsavslutning Ansvara för ungdomsavslutningar Ansvarig Skol/ klass handboll (5 pers) Tävling / träning (2 från styrelsen) Ansvarsområden Skol/klasshandboll Hur ska vi genomföra detta? Är ju en viktig rekryteringsbas. Ungdoms lag (organi sation) Handbolls skola (organi sation) Föräldra Ansvarig (1-2 pers) Ansvarsområden Föräldramöten Ansvara för att lagen genomför föräldramöten. Vara stöd och informera allmänt om föreningen och dess mål/visioner under föräldramöten. Föräldraaktiviteter Initiera aktiviteter för föräldrar. Vara drivande för att aktivera föräldrar i lagen. Hitta lämpliga kandidater till uppdrag inom föreningen.

18 Senior Ansvarig (1 pers) Ansvarsområden Seniorfrågor Allmänt hantera frågor som rör våra seniorlag. Spelarråd Se till att spelarråd bildas i lagen. Genomföra möten med spelarrådens representanter vår och höst samt vid behov. Värvningar Hålla koll på spelarmarknaden i regionen. Var kan det tänkas finnas spelare som skulle tänka sig spela med oss. (Denna punk behöver mer tänk: Policy för värvningar, ska det vara några pengar inblandat, skjutspengar.) Fester/andra aktiviteter Verka för att ej handbollsrelaterade aktiviteter anordnas för Dam och Herr. Skapa en gemenskap mellan dam och herr –seniorer. Tävling / träning (2 från styrelsen) Senior lag (organi- sation)

19 Material Ansvarig (1-2 pers) Ansvarsområden Ansvara för förråd Ansvara för ordning i våra förråd. Förvalta klubbens material Vårda klubbens material. Fördela ut matchdressar inför säsongen samt samla i dessa efter säsongen. Meddela behov/inköp Inventera förrådet en gång per år och meddela inköpsbehov. Denna roll behöver beskrivas mer. Tävling / träning (2 från styrelsen)

20 IT / Information / Kommunikation (Mario Dahlgren) IT / Hemside Ansvarig (1 pers) Ansvarig Externa kontakter (1-2 pers) Ansvarsområden Uppdatera externa register Kontakter med kommun Kontakter med medley Boka träningstider Nätverk Norrköping Kontakter med MSHF/SHF Ansvarsområden Allmän information på hemsidan Web master IT ansvarig förening Föreningens mail Utse ansvarig per lag/kommitté/styrelse Medlemsregister Ansvara för att nedanstående kommiteér fungerar. Rapportera kommiteérnas arbete till styrelsen

21 IT Information / Kommunikation IT / Hemside Ansvarig (1 pers) Ansvarsområden Allmän information på hemsidan Ansvara för den allmäna informationen på hemsidan. Skapa lag sidor åt lagen (ej för uppdatering av lagens sidor) Web master Vara officiell ansvarig Webb-master för hemsidan. Sköta kontakter med våra ”leverantörer” av IT tjänster. IT ansvarig förening Ansvarig för IT relaterade frågor. Föreningen mail Ansvara för att ta emot föreningens inkommande mail och besvara den alternativt fördela till lämplig person. Utse hemsideansvarig per lag/kommitté/styrelse Se till att det finns en ansvarig i varje Lag/kommité/styrelsen för sin del av föreningens hemsida. Medlemsregister Ansvara för föreningens medlemsregister. Se till att ett register görs och rättas kontinuerligt. Driva in medlemsuppgifter från lagen till medlemsregistret.

22 IT Information / Kommunik- ation Ansvarig Externa kontakter (1-2 pers) Ansvarsområden Uppdatera externa register ?? Gammal punkt från gamla styrelsen vet ej vad den innebär?? Kontakter med kommun Ansvara för kontakter med kommunen. Kontakter med medley Ansvara för kontakter med Medley. Kontakter andra föreningar Ansvara för kontakter med andra föreningar. Boka träningstider Förhandla och boka föreningens träningstider. Nätverk Norrköping Kontaktperson mot Nätverk Norrköping. Delta i nätverkets möten och ansvara för att de aktiviteter som ligger på Finspångs HK genomförs. Kontakter med MSHF/SHF Kontaktperson mot Mellansvenska handbollsförbundet och Svenska handbollsförbundet. Vid behov delta i möten hos dessa.

23 Utbildning (Eva Forsner) Ansvarig Spelar utbildning (1 pers) Ansvarig Ledar + övrig Utbildning Eva Forsner (1 pers) Ansvarsområde Frågor kring: MSHF spelarutbildningar (breddläger) SHF spelarutbildningar (region/elitläger) Östgötalag Interna spelarutbildningar Ansvarsområde Utbildning av ledare Utbildning av domare funktionärer Utbildning föräldrar Övrig utbildning Ansvara för att nedanstående kommiteér fungerar. För föreningen delta i MSHF utbildningskonferens. Rapportera kommiteérnas arbete till styrelsen

24 Utbildning (1 från Styrelsen) Ansvarig Spelar utbildning (1 pers) Ansvarsområde MSHF spelarutbildningar (breddläger) Kontaktperson mot MSHF i spelarutbildningsfrågor. Inventera i lagen tillsammans med respektive ledare vilka som ska skickas på spelarutbildning. Vara drivande för att vi skickar spelare på utbilning. Upprätta policy kring föreningens synsätt kring deltagande i spelarutbildning. SHF spelarutbildningar (region/elitläger) Kontaktperson i frågor kring SHF spelarutbildningar. Östgötalag Kontakt person mot östgötalagets förbundskaptener. Interna spelarutbildningar Vara drivande för att få till interna spelarutbildningar, bjuda in gästtränare. Upprätta arbetssätt kring interna spelarutbildningar.

25 Utbildning (1 från Styrelsen) Ansvarig Ledar + övrig Utbildning Eva Forsner (1 pers) Ansvarsområde Kontaktperson mot förbund i utbildningsfrågor. Kontaktperson mot SISU i utbildningsfrågor. Ansvara för redovisning av aktiviteter vi kan få bidrag för. Utbildning av ledare Hålla koll på aktuell utbildningsnivå på våra ledare. Vara drivande för att skicka ledare på utbildning. Upprätta policy kring utbildningsnivå på våra ledare (vad ska krävas för att träna en viss nivå). Hålla koll på aktuella utbildningar. Inventera utbildningsbehov inför varje säsong och meddela styrelsen. Utbildning av domare funktionärer Hålla koll på aktuell utbildningsnivå på våra domare. Vara drivande tillsammans med domar/funktionärs –ansvarig för att skicka domare och funktionärer på utbildning. Hålla koll på aktuella utbildningar. Inventera utbildningsbehov inför varje säsong tillsammans med domar/funktionärs –ansvarig och meddela styrelsen. Utbildning föräldrar Ansvara för utbildningspaket för föräldrar. Vara lyhörd för behov/önskemål om från föräldrar om utbildning. Övrig utbildning Hålla koll på övriga föreningsrelaterade utbildningar.

26 Sponsor Ansvarig Jörgen Adolfsson (1-3 pers) Ansvarig Ekonomiska aktiviteter (1 pers) Kiosk Ansvarig Teija Laitinen (2 pers) Ansvarsområde Kontakt mot sponsorer Nya sponsorer Vårda sponsorkontakter Sponsorkoncept Ansvarsområde Lotterier (Föreningens) Lotterier (Lagens) Övriga ekonomiska aktiviteter (Föreningens) Övriga ekonomiska aktiviteter (Lagens) Ansvarsområde Kiosk under hemmamatcher Inköp av kioskvaror Fördela kiosktider Ekonomi Lars Alkelin Ansvara för att nedanstående kommiteér fungerar. Rapportera kommiteérnas arbete till styrelsen Inköps Ansvarig Lars Alkelin (1 pers) Ansvarsområde Föreningens inköp Kontakt lerverantörer Budget inköp

27 Sponsor Ansvarig Jörgen Adolfsson Mario Dahlgren Dennis Lundstedt Ansvarsområde Kontakt mot sponsorer Vara kontaktperson mot våra sponsorer. Nya kontakter ska gå igenom alt. Meddelas sponsorgruppen. Nya sponsorer Aktivt jobba för att få fram nya sponsorer Sponsorkoncept Jobba fram sponsorkoncept samt förvalta och utveckla detta Vårda sponsorkontakter Vårda de kontakter vi har mot sponsorer. Se till att det vi kommit överens om följs. Ekonomi Lars Alkelin

28 Ansvarig Ekonomiska aktiviteter (1 pers) Ansvarsområde Lotterier (Föreningens) Ansvara för de lotterier som beslutats genomföras för hela föreningen. Lotterier (lagens) Köpa in lotter efter önskemål från lag. Övriga ekonomiska aktiviteter (Föreningens) Ansvarig för övriga ekonomiska aktiviteter som beslutats genomföras för hela föreningen. Övriga ekonomiska aktiviteter (Lagens) Vara behjälplig med lagens ekonomiska aktiviteter. Komma med råd och tips på aktiviteter och genomförande. Ekonomi Lars Alkelin

29 Kiosk Ansvarig Teija Laitinen (2 pers) Ansvarsområde Kiosk under hemmamatcher Huvudansvar för kiosken i Aluceum under våra hemmamatcher. I lag som står i kiosken ska det finnas en lagansvarig för kiosken. Kioskansvarig ansvarar för kioskkassan och redovisar till kassören. Inkomster från kiosken delas jämt mellan de lag som arbetat i kiosken. Inköp av kioskvaror Huvudansvar för inköp till kiosken och vilket utbud som ska finnas. Ansvarig för prissättninmg av varor. Fördela kiosktider Ansvarig att fördela kiosktider (dag för hemmamatch) till lag. Ansvarig i respektive lag fördelar tider under tilldelad dag. Ekonomi Lars Alkelin

30 Inköps Ansvarig (1 pers) Ansvarsområde Föreningens inköp Ansvara för de inköp som föreningen behöver göra. Kontakt leverantörer Vara kontaktperson mot föreningens leverantörer. Aktivt arbeta för att få bra priser. Ansvarig för ev. avtal med leverantörer. Budget Tillsammans med kassör göra en budget för inköp inför varje säsong. Ekonomi Lars Alkelin

31 Ungdoms lag (4 pers) Ansvarig tränare  Planera och hålla i träningar  Tillsammans med övriga ledare och laget (lite beroende på ålder) sätta upp mål för laget.  Coacha under matcher Assisterande tränare  Samma uppgifter som ovan, fördelning bestämms mellan tränarna Lagledare  Hålla i föräldramöten  Hålla i skjuts administration  Sköta matchflyttar från lagets sida  Ansvara för att närvarokort  Göra säsongsredovisning efter säsongens slut.  Ansvara för lagets spelarlicenser (endast de äldsta lagen), anmäla vilka spelare som ska ha licens till ledaransvarig. Föräldrarrepresentant  Hålla i lagaktiviteter (lotterier, ekonomiska aktiviteter, kiosk) Spelarråd (3 pers, för de äldsta ungdomslagen)  Framföra lagets åsikter  Hjälpa till att organisera lagaktiviteter

32 Handbolls skola (4 pers) Ansvarig tränare  Planera och hålla i träningar  Tillsammans med övriga ledare och laget (lite beroende på ålder) sätta upp mål för laget. Assisterande tränare  Samma uppgifter som ovan, fördelning bestämms mellan tränarna Lagledare  Hålla i föräldramöten  Ansvara för att närvarokort Föräldrargrupp ?

33 Senior lag (4 pers) Ansvarig tränare  Planera och hålla i träningar  Tillsammans med övriga ledare och laget (lite beroende på ålder) sätta upp mål för laget.  Coacha under matcher Assisterande tränare  Samma uppgifter som ovan, fördelning bestämms mellan tränarna Lagledare  Hålla i skjuts administration  Sköta matchflyttar från lagets sida  Hålla i lagaktiviteter (lotterier, ekonomiska aktiviteter, kiosk, fester)  Ansvara för närvarokort  Ansvara för lagets spelarlicenser, anmäla vilka spelare som ska ha licens till ledaransvarig. Sjukvårdskunnig  I möjligaste mån delta för att bistå spelare vid skador, med tejpning m.m Spelarråd (3 pers)  Framföra lagets åsikter  Organisera fester

34 Från gamla styrelsen Vad är Positivt idag Aluceum cup verksamheten Stort engagemang (dock få) Lag känslan Ekonomin Härliga engagerade ungdomar/ledare Många unga ledare/funktionärer Nya hemsidan Fantastiska lokaler Bra samarbete kringliggande handbollsföreningar Seriespelverksamheten Skolhandbollen Handbollskaravanen Samlingstider/rese”tänket”

35 Från gamla styrelsen Vad är mindre bra idag Styrelsearbetet (vi känsla, delaktighet – mötesnärvaro – engagemang) Kommunikation (styrelse till medlemmar till ledare till medlemmar till ledare till styrelse) För få gör för mycket Klubb känsla Avsaknad tydlig ansvarsfördelningLedarresurser/kompetens Planering/framförhållning (Cuper, avslutning, funktionärer) Gamla hemsidan Föräldra engagemang Avsaknad föräldraaktivitet Rutiner och policys Sponsring policy (lag/klubb?) Alternativa inkomstkällor Materialförvaltare Nyckelförteckning Gränssnitt medley (Lars kontaktansvarig för FHK) Samlingslokal (möten, föräldrar, ledare)

36 Från gamla styrelsen Vad vill vi ha (wanted position) Fördelat ansvar => styrelsen sätter ramar Självförsörjande utskott/kommitteer => tydlig koppling till styrelsen Ledare/förtroendevalda ska inte ha andra uppdrag inom föreningen Ledarutveckling/utbildning En bra hemsida – kommunicera med medlemmar/föräldrar Klubbkänsla Röd tråd – tävling admin – policys (Struktur / planer)

37 Lasse Fredriksson Eva Yngvesson Pernilla Isaksson Claes Johansson Elin Johanzon Thomas Völski Ida Larsson Marko Koljonen Britt Ögren Jonas Fredriksson Fredrik Karlsson Marie Fryklund Anders Kellerman Robin Nilsson Frida Svensson Erika Hinders Frida Lindvall Helena Niberius Jonas Forsner Caroline Erlingsson Hanna Öberg Camilla Hertin Lena Lindström Caroline Svedberg Gunnar Isaksson Kjell Svensson Angelica Werme (Johnsson) Dan Nilsson Stefan Werme Patrik Nord Elin Alkelin Nya styrelsen

38 Lasse Fredriksson Claes Johansson Elin Johanzon Thomas Völski Anna Johansson Leif Brunlöf Roger Innebandyn Åke Larsson Marko Koljonen Britt Ögren Sol-Britt Gustavsson Jonas Fredriksson Fredrik Karlsson Malin Andersson Anders Kellerman Fredrik Forsström Mats Taleman Adde Karlsson Marie Lund Robin Nilsson Frida Svensson Erika Hinders Frida Lindvall Helena Niberius Jonas Forsner Caroline L Mikael Arnegger Lars Alkelin Anders Lund Susanne Grönborg Peter Lejbro Mario Dahlgren Leif Eliasson Ingela Andersson Eva Forsner Dennis Lundstedt Hanna Öberg Från gamla styrelsen

39 Vision/mål FHK (Börts tankar) - Största ungdomsklubb i Finspång bland vinteridrotterna - Största seniorklubb bland vinteridrottarna - Bland de ? Största handbollsklubbarna i Östergötland. - Seniorlag Dam i div. ? Herr i div. ? - Delta med lag i ICA cup P/F –SM och nå steg ? - Vara med och slåss om medaljplatser i seriespel. - Bli en klubb spelare vill komma och spela med FHK inte lämna för andra föreningar. - Spelare med i östgötalag - Spelare på region/elitläger (SHF)


Ladda ner ppt "Dokumentet innehåller en organisationsplan (börjar på slide 11) för Finspångs HK som tagits fram av styrelsen. Tanken är att få in så många namn som möjligt."

Liknande presentationer


Google-annonser