Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIS-modellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIS-modellen."— Presentationens avskrift:

1 TIS-modellen

2 Inledning I detta dokument går vi igenom Täby IS verksamhetsmodell vilket är en beskrivning av hur Täby IS bedriver sin fotbollsverksamhet. Denna verksamhetsmodell kallar vi TIS-modellen.

3 Täby IS

4 Fakta Täby IS Täby IS bildades 1923 i det som numer är Täby Kyrkby. Runt 1970 när nya Täby Centrum byggdes flyttades verksamhetens bas till det nybyggda Tibbleområdet. Flera Täbyföreningar, bl a Täby HBK, IK Frej och Täby Badminton var från början en del av Täby IS Föreningen är i dag en alliansförening och innehåller sex föreningar (Täby IS FK (fotboll, specialidrott), Täby IS IBK och IBF (innebandy), Täby IS Friidrott och Täby IS Skidor samt föreningen Gamla TIS:are) Sammanlagt har alliansföreningen drygt 3000 medlemmar En av norra Stockholmsstörsta föreningar

5 Organisation Täby IS Täby Idrottssällskap Föreningen Gamla TIS:are
Täby IS FK Fotboll Specialidrott Täby IS Friidrott Täby IS Skidor Täby IS IBK Innebandy Senior och Junior Elit Täby IS IBF Herrar Dam Flickor Pojkar

6 Täby IS FK

7 Fakta Täby IS FK Driver verksamhet i Täby kommun
Huvudarena Tibblevallen Ca 1200 medlemmar Ca 1000 aktiva fotbollspelare och 200 ledare Ca 60 lag Täby IS fotboll genomför över 2800 aktivteter (träningar eller matcher) per år Barn och ungdomar i Täby deltar ca gånger per år på Täby IS fotbollsaktiviteter

8 Styrelsens organisation

9 Fotbollskansliet Täby IS FK Tibblevallen Åva Skolgränd 2 183 34 Täby
Anställda Andreas Karlsson Klubbchef, Sportchef 13 år och uppåt Oskar Lagerqvist Sportchef 12 år och nedåt Fredrik Fhanér Föreningsutvecklare

10 Idé, vision och modell Verksamhetsidé
”Täby IS Fotboll erbjuder högklassig träning och utveckling för alla” Vision ”Täby IS fotboll skall vara den mest attraktiva och kompletta föreningen i Norrort” Verksamhetsmodell Täby IS bedriver sin verksamhet efter TIS-modellen, vilket innebär att vi satsar på att ha kul tillsammans samtidigt som vi uppmuntrar talanger till elitsatsningar. Detta ger utrymme för både bredd och elit.

11 Föreningsmålsättningar
Växa i antalet deltagare Genom att skapa en attraktiv verksamhet Skapa en TIS-kultur gemensam för samtliga lag och deltagare i verksamheten Genom tydlig profil med tillhörande ledord Genom ledarutbildningar Genom skapande av klubbstuga Öka klubbkänslan Genom utbyte inom föreningen, t ex utbildningar Genom positiva arrangemang t ex ledarmiddagar, TIS-dagen, TIS-allsvenskan, Reunion Cup osv Fostra elitspelare Genom medveten verksamhet och tydlig utbildningsplan Genom interna och externa samarbeten Genom att erbjuda optimala förutsättningar Minst 1 lag / åldersgrupp Genom att bedriva en attraktiv och medveten verksamhet

12 Täby IS värdegrund Täby IS lag arbetar fram sin egen värdegrund utifrån klubbens värdegrund och TIS modellen Täby IS värdegrund har tre inriktningar: spelare, ledare och föräldrar Som Spelare i TIS Uppmuntrar vi varandra och är positiva Tar vi hänsyn till ledare och kompisar Lyssnar vi på och följer de instruktioner som ledarna ger Respekterar vi våra motståndare och domare Spelar vi ett rent spel Visar vi ett gott uppförande både på och utanför planen Följer vi fotbollens regler och respekterar domslut Tackar vi alltid för spelad match Gäller nolltolerans

13 Täby IS värdegrund Som Ledare i TIS Är vi ett föredöme för spelarna
Tar vi del av och följer TIS-modellen Verkar vi för rent spel Instruerar vi spelarna på ett positivt sätt under träning och match Arbetar vi för en drogfri verksamhet Respekterar vi motståndare och domare Bär vi TIS-kläder vid aktivitet Som Föräldrar i TIS Inspirerar, motiverar och stöttar vi våra barn i med- och motgång Tar vi del av TIS-modellen Accepterar vi rollfördelningen att ledare coachar och föräldrar hejar. Respekterar vi domarens beslut Förväntas vi bidra med en god stämning under match/träning

14 Övergångar För övergångar till och från Täby IS gäller alltid antingen SVFF:s eller STFF:s reglemente beroende på lagets serietillhörighet. Lagtränare får inte ta direktkontakt med omyndiga ungdomsspelare som tillhör annan förening i syfte att locka dem till föreningen utan sådana kontakter ska tas på föreningsnivå via ansvarig. Täby IS rekommenderar att alla övergångar till och från gruppen/laget görs innan 28 februari för att underlätta verksamhetsplaneringen för alla parter.

15 Samarbeten Täby IS Fotboll

16 Samarbete AIK/Väsby Från Täby IS sida ser vi samarbetet med AIK Fotboll och Väsby United som stimulerande och samtidigt ett naturligt led i vår vilja att skapa utrymme och en röd tråd för ambitiösa spelare som vill satsa helhjärtat på fotboll. Samarbetet ger en trygghet, tydlighet och möjlighet för spelaren att ta nästa steg i sin utveckling. En av föreningens målsättningar är att utbilda spelare för division 1 och uppåt. Genom att släppa fram unga talanger på seniornivå och fokusera mer på individen så hoppas vi kunna bidra i detta samarbete.

17 Fotbollsgymnasium Samarbetet mellan AIK Fotboll, Täby IS Fotboll och Tibble Fristående Gymnasium startade från och med läsåret Den utbildning/träning som bedrivs följer SvFF:s riktlinjer för idrottsgymnasier. Från hösten 2011 erbjuds i linje med nya kursplanen för gymnasieskolan två varianter. För båda varianterna är skolans alla program och inriktningar valbara. All träning bedrivs på förmiddagstid, med grupper väl anpassade för individuell träning, mycket goda träningsmöjligheter (tillgång till konstgräs, inomhushall, gym, simhall) och leds av välutbildade instruktörer från Täby IS och AIK. NIU- Nationell idrottsutbildning är en elitinriktad fotbollsprofil på 400 p över tre år där Stockholms Fotbollförbund utser 160 elever som sedan får välja bland Stockholms NIU-certifierade gymnasieskolor bland vilka TFG ingår. Profilen bedrivs tre tillfällen/v under tre år Det lokala idrottsalternativet på 200 p är valbart för alla och innebär två tillfällen/v under tre år

18 Internationellt samarbete
Southend United Ett samarbete grundat på erfarenhetsutbyte. Täby IS har möjlighet att vid minst ett tillfälle/år låta tre ungdomsspelare samt tre ledare ta del av verksamheten i den helprofessionella (Coca-Cola League 1) föreningen Southend Uniteds ”Centre of Excellence”. Detta innebär i praktiken ett unikt utbildningstillfälle för våra ledare, samt en fantastisk och oerhört uppskattad möjlighet för utvalda spelare i åldrarna år att få prova på livet som ungdomsproffs.

19 Täby IS Akademi

20 Akademin Unik situation med högutbildade instruktörer
En träningsverksamhet 1-2 gånger/vecka utöver lagverksamheten Spetskunskap i fotboll till så många som möjligt Erbjuda unika utbildningsmöjligheter för alla våra tränare och ledare

21 Akademin - Vision ”Att genom högkvalitativ utbildning av spelare och ledare, som individer och lag, i både tränings- och matchsituation, nå ut med en bredare kunskap och därigenom höja kvaliteten på alla delar av fotbollsverksamheten.”

22 Akademin – Vad får spelarna
Utbildade tränare (Akademi + lagverksamhet) Kontinuitet i utbildningen Kvalitetssäkring Öka kunskap Ökat intresse och eget ansvar Mer till dem som vill

23 Akademin – Vad får ledarna
Minskad belastning Större föreningsstöd med en tydlig verksamhetsplan Intern utbildning på hemmaplan Bättre kvalitet, klubbkänsla, närhetsprincip

24 Akademin – Vem får vara med ?
Alla (P12-P16) får vara med, men nedanstående kravbild förväntas av deltagare. Vi ser att spelaren ska ha: Fotboll som 1:a idrott, vilket innebär att spelaren har en ambition att deltaga i verksamheten till 100% En fotbollsmässig uppfattningsförmåga som innebär att spelaren kan tillgodogöra sig utbildningens höga tempo och utförande av praktiska moment En inre drivkraft att hela tiden utvecklas och bli bättre, samt ska vara en förebild och drivande kraft inom den egna lagverksamheten

25 Akademin – Akademiåret
Period: P12: v P13-16: v Bedriver verksamhet under samma perioder som skolan Kostnad: P12: 800 kr P13-16: 2000 kr Antal träningar: P12: 1 träning/vecka P13-16: 2 träningar/vecka

26 Akademin – Träningsinriktning
Akademins fokus ligger på: Offensiv spelförståelse/anfallsspel (Individuellt/kollektivt) Tekniskt utförande Försvarsspel (Individuellt/kollektivt) Fysträning (Rörlighet, snabbhet, uthållighet, koordination, återhämtning) Att vara fotbollspelare, vad innebär det? (Kost, tidsplanering/förberedelse, uppvärmning/nedvarvning, socialt/värdegrund TIS)

27 Akademin – Skadeförebyggande träning och skadehantering
Föreningsinstruktör Johan Ahlenius Ansvarig för fys- och fystränarutbildning Examen från Bosön Elitidrottscentrums 3-åriga utbildning med inriktning friskvård, hälsa och coaching Personlig Tränare Fd fystränare i AIK:s PSM-trupp under 5 år Goda träningsförutsättningar Tillgång till: Skivstänger Egen fysträningslokal Balansbollar Motionscyklar Simhall Naprapat Tillgång till konsultation via Akademin 1-2 gånger/vecka

28 Akademin - Individuell träning
SportsCode Gamebreaker Kraftfullt verktyg för analys och redigering av filmade träningar och matcher. TIS är en av en handfull svenska föreningar med tillgång till denna programvara samt kompetensen att använda den. Självevalueringsformulär Väl genomarbetat formulär som gör det enkelt för spelaren att utvärdera sin egen insats och förmåga i tränings- och matchsituationer. Används av bl a samarbetsklubben Väsby Uniteds seniorlag. Utvecklingssamtal utifrån tydliga målsättningar Till grund ligger kartläggning av spelarens styrkor och svagheter inom fotbollsmässiga, fysiska och mentala områden.

29 Akademin - Målvaktsträning
Målvaktsträning bedrivs minst en gång i veckan för samtliga 11-mannamålvakter Föreningsinstruktör David Lundin Ansvarig för målvakts- och målvaktstränarutbildning Fd A-lagsmålvakt och mv-tränare i AIK Instruktör Mattias Andersson Målvakt i Täby IS A-lag

30 Täby IS Föreningsträning

31 Föreningsträning En träningsverksamhet 1 gång/vecka (april-oktober) för F10-14 och P10-11 utöver lagverksamheten Spetskunskap i fotboll till så många som möjligt Erbjuda unika utbildningsmöjligheter för alla våra tränare och ledare

32 Föreningsträning – Vad får spelarna
Utbildade tränare (Föreningsträningen + lagverksamhet) Kontinuitet i utbildningen Kvalitetssäkring Öka kunskap Ökat intresse och eget ansvar Mer till dem som vill

33 Föreningsträning – Vad får ledarna
Minskad belastning Större föreningsstöd med en tydlig verksamhetsplan Intern utbildning på hemmaplan Bättre kvalitet, klubbkänsla, närhetsprincip

34 Föreningsträning – Vem får vara med ?
Alla (P10-P11 + F10-F14 ) får vara med, men nedanstående kravbild förväntas av deltagare. Vi ser att spelaren ska ha: En fotbollsmässig uppfattningsförmåga som innebär att spelaren kan tillgodogöra sig utbildningens höga tempo och utförande av praktiska moment En inre drivkraft att hela tiden utvecklas och bli bättre, samt ska vara en förebild och drivande kraft inom den egna lagverksamheten

35 Föreningsträning Period: F10 + F11: v. 15-44 P10 + P11: v. 15-44
Bedriver verksamhet under samma perioder som skolan Kostnad: F10 + F11: 300 kr P10 + P11: 500 kr F12 + F14: kr Antal träningar: F10 + F11: 1 träning/ varannan vecka P10 + P11: 1 träning/vecka F12 + F14: 1 träning/vecka

36 Tränarutbildning Täby IS

37 Tränarutbildningar 5- o 7-mannautbildning
- Består av grundkurs och årlig fortsättningskurs 11-mannautbildning - 3 tillfällen per år - På hemmaplan - Teori och praktik - Leds av chefstränare, tillsammans med akademitränare, mv-tränare och fystränare berör träningsupplägg, spelsätt, fotbollstränaren som instruktör och talangutveckling - Utbildningsträning med utvald trupp ur akademin - Inbjudna gästinstruktörer Målvaktstränarutbildning Fystränarutbildning

38 Träningsupplägg Lagverksamhetens fokus ligger i träningen på teknik och spel. Ett träningstillfälle delas upp i följande moment: Uppvärmning Isolerad teknik Teknik i rörelse Spelövningar Spel Nedvarvning

39 Anfallsspel Täby IS anfallsspel skall vara offensivt och variationsrikt med många spelare delaktiga. Anfallsspelet skall påverka motståndarnas försvarspositioner både i djupled och sidled. Innehållet inriktas på anfallsspelets grundförutsättningar speldjup, spelbredd och spelavstånd samt omställning till anfallsspel, avslut och fasta situationer. Syftet med anfallsspelet är att skapa mycket avslutssituationer och göra mål. Anfallsspelet skall tränas både i spelövningar och spelform. Notera att syftet och instruktionspunkterna är viktigare än övningsvalet. Följande ingredienser skall karakterisera Täby IS anfallsspel: Bolltempo Passningar framåt Variation av spel Spelvändningar Löpvilja Individuell skicklighet 1 mot 1 Snabba omställningar

40 Försvarsspel Täby IS försvarsspel skall vara aggressivt och organiserat där samtliga spelare deltar. Press prioriteras med syftet att förhindra passningar framåt, förhindra målchanser och starta anfall. Försvarsspelet skall tränas både i spelövningar och spelform. Notera att syftet är viktigare än övningsvalet. Följande ingredienser skall karakterisera Täby IS försvarsspel: - Press - Följsamhet (små rörelser) - Aggressivitet - Återövningspress - Snabb omställning - Brytning och passning i samma moment - Kommunikation - Förhindra målchanser - Starta anfall

41 Täby IS Ledord Energi Spelaren skall alltid lägga all sin energi på de moment som tränas. Detta för att göra det till ett naturligt beteende beträffande all träning, men också för att smitta av sig på övriga gruppen. Inlevelse Spelaren skall i alla moment arbeta med inlevelse, föreställa sig det funktionella i isolerade övningar, kunna föreställa sig motståndare e.t.c. Självinsikt Betyder insikt om var, när och hur spelaren använda sina färdigheter. Medvetenhet Allt vi lär ut skall ge spelaren en ökad medvetenhet i och omkring sin fotboll både praktiskt och teoretiskt.

42 Verksamhetsbeskrivning Täby IS 5-manna

43 5–mannafotboll (P 5 år) Delmål
Genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera barnens intresse för idrott och bollspel Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler Utveckla kamratskap i grupp Riktlinjer Uppstart för pojkar i april/maj Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 1 gång/vecka Tränarutbildning TIS Grundkurs Inriktning Lek med boll Teknikträning Smålagsspel

44 5–mannafotboll (6 år) Delmål
Genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera barnens intresse för idrott och bollspel Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler Utveckla kamratskap i grupp Riktlinjer Uppstart för flickor i april/maj Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 1 gång/vecka Tränarutbildning TIS Grundkurs Inriktning Lek med boll Teknikträning Smålagsspel

45 5–mannafotboll (7 år) Delmål
Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för fotboll Introducera grundläggande fotbollsteknik och fotbollstermer Vidareutveckla hänsynstagande och gruppgemenskap Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 1 gång/vecka Matchspel i kvarterscuper 5-6 gånger per år (5–mannaspel) Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning Stationsträning Mycket smålagsspel Alla spelar på alla positioner

46 5–mannafotboll (8 år) Delmål
Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för fotboll Introducera grundläggande fotbollsteknik och fotbollstermer Vidareutveckla hänsynstagande och gruppgemenskap Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 1-2 ggr/vecka Matcher i S:t Erikscupen (5–mannaspel) och TIS-allsvenskan (inomhus) Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning Stationsträning Mycket smålagsspel Alla spelar på alla positioner

47 5–mannafotboll (9 år) Delmål
Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för fotboll Introducera grundläggande fotbollsteknik och fotbollstermer Vidareutveckla hänsynstagande och gruppgemenskap Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 2 ggr/ vecka Matcher i S:t Erikscupen (5–mannaspel) och TIS-allsvenskan (inomhus) Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning Stationsträning Mycket smålagsspel Alla spelar på alla positioner

48 Verksamhetsbeskrivning Täby IS Flickor

49 Organisation Inför första 7-mannasäsongen skiljer vi på flicklagens och pojklagens respektive verksamheter och organisationer.

50 Täby IS Flickor 7-manna

51 7–mannafotboll (F10-11) Delmål
Genom lekfull träning stimulera och vidareutveckla fotbollsteknik och spelförståelse Vidareutveckla förståelse för termer och taktik Vidareutveckla hänsynstagande, gruppgemenskap och respekt för regler Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång varannan vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (7-mannaspel) och TIS-allsvenskan (inomhus) Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning och stationsträning Smålagsspel med matchinriktning Alla spelar på alla positioner Målvaktträning

52 7–mannafotboll (F12) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Långsiktig målsättning- Damlag i TIS Riktlinjer Nivågrupperad träning och matchning Träning 2 ggr/veckan TIS föreningsträning 1 gång/vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (7–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/år Inriktning I en spelares tidiga utvecklingsfas (12-14 år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsättningar som främjar utveckling av ett eget offensivt (och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

53 Täby IS Flickor 11-manna

54 11–mannafotboll (F13) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Långsiktig målsättning- Damlag i TIS Riktlinjer Nivågrupperad matchning och träning Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång/vecka Matcher i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Inriktning I denna utvecklingsfas (12-14år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsägningar som främjar utveckling av ett eget offensivt ( och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

55 11–mannafotboll (F14) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Stimulera till framtida intresse som domare Långsiktig målsättning- Damlag i TIS Riktlinjer Nivågrupperad matchning och träning Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång/vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Obligatorisk domarkurs för samtliga spelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Inriktning I denna utvecklingsfas (12-14år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsägningar som främjar utveckling av ett eget offensivt ( och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

56 11–mannafotboll (F15+) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Stimulera till framtida intresse som domare och ledare Långsiktig målsättning- Damlag i TIS Riktlinjer Nivågrupperad matchning och träning Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång/vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Frivillig domarkurs för intresserade spelare Spelarna erbjuds gå grundkurs för tränare och vara ledare på fotbollsskolan Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Inriktning Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

57 Verksamhetsbeskrivning Täby IS Pojkar

58 Täby IS Pojkar 7-manna

59 7–mannafotboll (P10) Delmål
Genom lekfull träning stimulera och vidareutveckla fotbollsteknik och spelförståelse Vidareutveckla förståelse för termer och taktik Vidareutveckla hänsynstagande, gruppgemenskap och respekt för regler Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång/vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (7–mannaspel) och TIS-allsvenskan (inomhus) Ett utvecklingslag lett av akademiinstruktör deltar i 1-2 endagscuper Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning och stationsträning Smålagsspel med matchinriktning Alla spelar på alla positioner Målvaktsträning

60 7–mannafotboll (P11) Delmål
Genom lekfull träning stimulera och vidareutveckla fotbollsteknik och spelförståelse Vidareutveckla förståelse för termer och taktik Vidareutveckla hänsynstagande, gruppgemenskap och respekt för regler Riktlinjer Geografisk indelning (kvarterstrupper) Träning 2 ggr/vecka TIS föreningsträning 1 gång/vecka under fotbollssäsong Matcher i S:t Erikscupen (7–mannaspel) och TIS-allsvenskan (inomhus) Ett utvecklingslag lett av akademiinstruktör deltar i S.t Erikscupen P12 Tränarutbildning TIS Grundkurs samt årlig fortsättningskurs Inriktning Teknikträning och stationsträning Smålagsspel med matchinriktning Alla spelar på alla positioner Målvaktsträning

61 7–mannafotboll (P12) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Riktlinjer Geografisk indelning i kvarterstrupper med minst 2 lag per trupp Nivågrupperad träning och matchning inom kvarterstrupperna Träning 2 ggr/vecka TIS akademiträning 1 gång/vecka Matcher i S:t Erikscupen (7–mannaspel) Ett utvecklingslag lett av akademiinstruktör deltar i S.t Erikscupen P12 Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Inriktning I denna utvecklingsfas (12-14år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsägningar som främjar utveckling av ett eget offensivt ( och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

62 Täby IS Pojkar 11-manna

63 11–mannafotboll (P13) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Riktlinjer Gemensam trupp indelad i två träningsgrupper Nivågrupperad matchning och träning Träning 2 ggr/vecka TIS akademiträning 2 gång/vecka Matchning i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Långsiktig målsättning mot pojkallsvenskan P17- samt juniorallsvenskan P19-säsongen Inriktning I en spelares utvecklingsfas (12-14år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsägningar som främjar utveckling av ett eget offensivt (och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

64 11–mannafotboll (P14) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Riktlinjer Gemensam trupp indelad i två träningsgrupper Nivågrupperad matchning och träning Träning 2 ggr/vecka TIS akademiträning 2 gång/vecka Matchning i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 3 ggr/ år Långsiktig målsättning mot pojkallsvenskan P17- samt juniorallsvenskan P19-säsongen Inriktning I en spelares utvecklingsfas (12-14år) läggs fokus på träningssituationen och matchning i en miljö med förutsägningar som främjar utveckling av ett eget offensivt (och defensivt) spel, som individ och lag. Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

65 Organisation Ur föreningens verksamhet bildas from P15 en förstatrupp. Vid denna ålder har spelaren utbildats inom Akademi och lagverksamhet under 3 års tid och har därigenom fått förutsättningarna att utveckla en fotbollsmässig, fysiologisk och mental mognad, samt laget en trygg och tydlig spelidé. Vid denna ålder börjar det även utkristallisera sig på vilken nivå av vilja och kunskap spelaren befinner sig. För att fortsätta varje spelares utvecklingsprocess bör matchningen därför bedrivas på lämplig nivå med anpassad målsättning.

66 11–mannafotboll (P15) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Stimulera till framtida intresse som domare Riktlinjer Skapande av förstatrupp med ett lag, som siktar på pojkallsvenskan P17 samt juniorallsvenskan P19 Resterande spelare i breddtrupper Träning 2 ggr/vecka TIS akademiträning 2 gång/vecka Matchning i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 4 ggr/ år Inriktning Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

67 11–mannafotboll (P16) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Stimulera till framtida intresse som domare och ledare Riktlinjer Förstatrupp med ett lag, som siktar på pojkallsvenskan P17 samt juniorallsvenskan P19 Resterande spelare i breddtrupper Träning 2 ggr/vecka TIS akademiträning 2 gång/vecka Matchning i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Spelarna erbjuds gå grundkurs för tränare och vara ledare på fotbollsskolan Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 4 ggr/ år Inriktning Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

68 11–mannafotboll (P17-19) Delmål
Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskunnande Stimulera till framtida intresse som domare och ledare Riktlinjer Förstatrupp med ett lag, som siktar på pojkallsvenskan P17 samt juniorallsvenskan P19 Resterande spelare i breddtrupper Träning 1-4 ggr/vecka Matchning i S:t Erikscupen (11–mannaspel) Följa Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare Tränarutbildning TIS 11-mannautbildning 4 ggr/ år Spelarna erbjuds gå grundkurs för tränare och vara ledare på fotbollsskolan Långsiktig målsättning mot juniorallsvenskan Inriktning Täby IS utvecklingsplan för 11-mannaspelare

69 Täby IS Senior (herr)

70 Seniorverksamheten 2011-2013 Målsättning med verksamheten 2011-2013
Bedriva träningsverksamheten på svensk elitnivå (allsvenskan - div 1) Få två spelare till svensk elitnivå inom tre år. (allsvenskan - div 1) En serieplacering under svenska fotbollsförbundets regi (idag div. 3)

71 Seniorverksamheten 2011-2013 Täby IS A-policy
Täby IS är en ungdomsförening och prioriterar därefter unga spelare från Täby och närliggande kommuner före andra likvärdiga spelare. Föreningen ersätter inte spelare ekonomiskt utan lägger sina resurser på verksamheten runt i kring laget. Det skall alltid finnas minst två platser i truppen för rotation av Täby IS egna ungdomsspelare

72 Täby IS Fotboll


Ladda ner ppt "TIS-modellen."

Liknande presentationer


Google-annonser