Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 21/4 2013. Agenda  Vilka är vi?  Senaste säsongen  Policy  Vad vi gjort  Kommande säsong  Policy  Vad vi kommer göra  Vad vi behöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 21/4 2013. Agenda  Vilka är vi?  Senaste säsongen  Policy  Vad vi gjort  Kommande säsong  Policy  Vad vi kommer göra  Vad vi behöver."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 21/4 2013

2 Agenda  Vilka är vi?  Senaste säsongen  Policy  Vad vi gjort  Kommande säsong  Policy  Vad vi kommer göra  Vad vi behöver hjälp med  Vad händer nu då?  Sammanslagning TIS Täby FC/Caperio  Hallar?  Övriga frågor

3 Vilka är vi  Tränare  Thomas Widén  Patrik Wiberg  Peter Borgqvist  Maria Anderson  Tomas Svanfeldt  Eric Collins  Niclas Erneving

4 Policy för 7-åringar  Delmål  • Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för innebandy  • Introducera grundläggande innebandyteknik och innebandytermer  • Vidareutveckla hänsynstagande och gruppgemenskap   Riktlinjer  • Geografisk indelning styr  • Träning 1 gång / vecka i liten hall  • Samarbete mellan träningsgrupperna  • Matchspel i Mini-cupen (3-mannaspel med målvakt)  • Ingen nivåindelning på träning eller match - alla får spela lika mycket  • TIS Innebandys tränarutbildning  • Ledarna deltar i Miniorkommittén   Inriktning   • Teknikträning  • Stationsträning  • Mycket smålagsspel  • Alla spelar på alla positioner

5 Policy för 8 åringar  Delmål:   • Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för innebandy  • Introducera grundläggande innebandyteknik och innebandytermer  • Vidareutveckla hänsynstagande och gruppgemenskap   Riktlinjer  • Geografisk indelning styr  • Träning 2 gång / vecka i stor eller liten hall  • Samarbete mellan träningsgrupperna inleds  • Matchspel i Mini-cupen (3-mannaspel med målvakt)  • Ingen nivåindelning på träning eller match - alla får spela lika mycket  • TIS Innebandys tränarutbildning för ledarna  • Ledarna deltar i Miniorkommittén   Inriktning   • Teknikträning  • Stationsträning  • Mycket smålagsspel  • Alla spelar på alla positioner

6 Policy för 9 åringar  Delmål  • Genom lekfull träning utveckla barnens intresse för innebandy  • Introducera grundläggande innebandysteknik och innebandystermer  • Vidare utveckla hänsynstagande och gruppgemenskap   Riktlinjer  • Geografisk indelning är grunden men samarbete mellan träningstrupper påbörjas  • Träning 2 gång / vecka  • Seriespel utan resultat och tabeller  • Ingen nivåindelning på träning eller match - alla får spela lika mycket  • TIS Innebandys tränarutbildning samt Barn- och Ungdomsledarkurs 1 ("BUL 1:an") för ledarna  • Ledarna deltar i Miniorkommittén   Inriktning   • Teknikträning  • Stationsträning  • Alla spelar på alla positioner  • Målvaktstränare kommer ut till träningsgrupperna

7 Nästa säsong  Träning 1-2 gång/vecka i stor hall  Mini-cuper  Hemma och borta  Täby Open eller motsvarande  Aktiviteter  Fikaförsäljnng  Lotter  …

8 Vad vi behöver hjälp med  Huvudtränare  Två-tre st  Ansvarar för  Träningsupplägg  Utvecklingsstrategi  Matchupplägg  Matchuttagning  Efterföljning av policy  90-100% närvaro på träningarna  Utbildningskrav:  Grundkurs samt påbyggnad 6-9 + 9-12 mm  SG-deltagare  Hjälptränare  Tre-Fem st  Genomför träningar, coachar matcher  Utbildningskrav:  Minst grundkursen  Närvaro på träningar  Lagledare  Administrativ ledare  Håller lagregistret uppdaterat  Lagets representant på ledarträffarna  Utbildningskrav:  Grundkurs  Kassör  Håller i plånboken  Evenemangsgrupp  Organiserar aktiviteter runt laget  Fikaförsäljning  Bowling?  Bio  Träningsläger  Kick-off / Avslutning  Sponsorgrupp  Pengar in till lagkassan!

9 Sammanslagning TIS Innebandy+ TäbyFC/Caperio  Till hösten finns inte TIS Innebandy längre.  All verksamhet går över i Täby FC/Caperio (Nästan…)  Vad innebär detta för oss?  Lagfärg på matchställ  Hejaramsa  Inbetalning  SG istället för MK

10 TIS Innebandy och Täby FC har för avsikt att stärka innebandyns fortsatta utveckling i Täby för alla våra ungdomars och medlemmars bästa. Styrelserna i de båda föreningarna föreslår därför att TIS Innebandy och Täby FC i sin helhet slår ihop sina verksamheter i en enda förening. Målsättningen är att vi redan till säsongsstarten i höst skall vara färdiga med denna process. Ledstjärnor för arbetet är bland annat att eftersträva så få förändringar som möjligt för den enskilda träningsgruppen och att spets och bredd är lika viktiga. Det finns stora fördelar med att slå ihop verksamheterna i Täbys två stora innebandyföreningar. - Bättre förutsättningar för både bredd och elit, vilket sammantaget gör oss ännu mer attraktiva som förening - En större gemenskap mellan ungdomarna - Genom att kunna fördela träningstider inom en förening istället för två så kan halltiderna utnyttjas bättre, vilket dels leder till bättre träningstider, dels förenklar samarbete mellan olika åldersgrupper. - Bättre ekonomiska förutsättningar genom samordning av resurser, vilket ger en stabil grund för de tränare och konsulenter som valt någon av de nuvarande föreningarna som arbetsplats att utveckla verksamheten - En sammanslagen kanslienhet leder till samlade erfarenheter och kunskapsutbyte för medarbetarna och också till en utbyggd service för såväl externa tränare som ideella föräldrakrafter, ungdomsledare och andra engagerade - Bättre förutsättningar att kunna ge nya spelare bra träningstider och hallar vid uppstart av nya grupper - Genom samordning av arrangemang och innebandyskolor kan dessa hålla en ännu högre kvalitet eftersom tränare, ledare och spelare från båda föreningarna är tillgängliga och att deltagarunderlaget för varje arrangemang blir större - En stark part som kan driva frågor som är av vikt för innebandyn i Täby, t.ex. frågan om ny hall - Vi kommer att få en förening i Täby som har både ett herrlag och ett damlag i högsta serien ? SSL - kring vilka våra innebandyintresserade kommuninnevånare kan samlas och stötta - Täby har från hösten 2013 gymnasier med såväl certifierad nationell elitidrottsutbildning i innebandy (NIU) som med innebandyinriktning, vilket, tillsammans med en stark innebandyförening, kan attrahera innebandyspelare från andra kommuner och städer Enligt innebandyförbundets regler är en ren fusion inte möjlig så tanken är därför att den gemensamma verksamheten organisatoriskt kommer att bedrivas i TFC, med en styrelsesammansättning som vid kommande årsstämma bestäms av medlemmarna. För att denna sammanslagning ska kunna genomföras krävs att respektive förenings medlemmar ger sitt samtycke till detta på den stämma som kommer att utlysas inom kort hos respektive förening. Vidare krävs även ett formellt godkännande från förbundet innan vi kan offentliggöra att vi har samlat lejonparten av all innebandyverksamhet i Täby. Detta skulle betyda att vi därigenom kommer att vara Sveriges största och renodlade innebandyförening med närmare 2000 aktiva spelare plus något hundratal ledare och tränare i föreningen. Frågor kring detta kan skickas till TIS Innebandys kansli: innebandy@tabyis.org, så får ni omgående svar av någon i styrelsen. Det går också bra att höra av sig direkt till någon av styrelseledamöterna. Täby den 21 februari 2013 Styrelsen i Täby IS Innebandyinnebandy@tabyis.org

11 Hallar  ???

12 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Föräldramöte 21/4 2013. Agenda  Vilka är vi?  Senaste säsongen  Policy  Vad vi gjort  Kommande säsong  Policy  Vad vi kommer göra  Vad vi behöver."

Liknande presentationer


Google-annonser