Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lättanvänd mobil växellösning för det mindre företaget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lättanvänd mobil växellösning för det mindre företaget"— Presentationens avskrift:

1 Lättanvänd mobil växellösning för det mindre företaget
Telia Jobbmobil Växel Lättanvänd mobil växellösning för det mindre företaget Jobbmobil Växel - TSP-2358

2 Känner du igen ditt företag?
Flera medarbetare på rörlig fot Verksamhet på flera orter Tycker att en telefon per person är tillräckligt Vill förbättra kundservicen genom att hantera inkommande samtal smartare Färre tappade samtal Svar av rätt person Svar av rätt funktion Jobbmobil Växel - TSP-2358 08 April 2017

3 Telia Jobbmobil Växel i korthet
Grundfunktioner som en fast företagsväxel Du köper den i form av grundtjänst med bra uppsättning basfunktioner tillvalsfunktioner Snabb leverans Klar att använda från första sekund Inga inköp av teknisk utrustning Lättanvänd lösning som förenklar er verksamhet Jobbmobil Växel - TSP-2358

4 Stort antal användbara funktioner
Grundtjänst Privat nummerplan Svarsgrupper med köfunktion Nummerpresentation Ekonomiskt vägval Överflyttning Support och användarstöd Förenklad administration Kundunikt Talsvarsbesked Tillvalsfunktioner Hänvisning Fasta nummer Fasta nummerserier Webbverktyg Telefonist Extra huvudnummer Webbverktyg Företagsadministratör Menystyrning Jobbmobil Växel - TSP-2358

5 Så fungerar Svarsgrupp
1–5 svarsgrupper i grundtjänsten Samtidig påringning på alla som är inloggade i svarsgruppen Ett nummer – flera som hjälps åt att svara Numret på den som ringer presenteras för svarande anknytning Svarsgruppens nummer kan presenteras vid utgående samtal Kömeddelande när alla i svarsgruppen är upptagna Jobbmobil Växel - TSP-2358

6 Så fungerar Svarsgrupp
Vidarekoppling till svarsgruppens mobilsvar om inloggade användare har mobiltelefonen avstängd svarsgruppen saknar inloggade användare maximala kölängden eller kötiden överskrids Meddelande i mobilsvaret aviseras via sms till förutbestämd användare Jobbmobil Växel - TSP-2358

7 Support och användarstöd
Samma ingång för användarstöd och felanmälan Bemannad med specialister Informerar om funktioner och handhavande för tjänsten Löser problem Ger stöd kring webbverktygen Företagsadministratör och Telefonist samt Menystyrning Ändrar inställningar i lösningen Jobbmobil Växel - TSP-2358

8 Funktioner Lättanvända växelfunktioner som förbättrar kundservicen
Jobbmobil Växel - TSP-2358

9 Privat nummerplan Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn 300 Varje mobilnummer i lösningen får ett anknytningsnummer Anknytningsnumren kan vara 3–5 siffror långa och börja med siffrorna 3, 5, 6, 7 och 8 Man behöver aldrig slå ”0” för att ringa externa samtal; nummerplanen har inget prefix Jobbmobil Växel - TSP-2358

10 Privat nummerplan – fördelar
Mobiltelefonen fungerar som en anknytning Ni behåller era befintliga anknytningsnummer när ni går över till mobila anknytningar Ökad tillgänglighet Jobbmobil Växel - TSP-2358

11 Svarsgrupp Ett nummer där flera hjälps åt att svara 1–5 svarsgrupper
Samtidig påringning på de som är inloggade i svarsgruppen Möjlighet till kömeddelande när alla i svarsgruppen är upptagna Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn 300 Jobbmobil Växel - TSP-2358

12 Svarsgrupp Logga in i eller ut ur svarsgruppen:
Ring svarsgruppens nummer och tryck 1 Ring den egna svarsgruppen: Ring svarsgruppens nummer och tryck 2 eller vänta för att bli framkopplad Jobbmobil Växel - TSP-2358

13 Svarsgrupp Vidarekoppling till svarsgruppens mobilsvar om:
användarnas telefoner är avstängda svarsgruppen sakar inloggade användare maximala kölängden eller kötiden överskrids Meddelande i mobilsvaret aviseras via sms till förutbestämd användare Jobbmobil Växel - TSP-2358

14 Svarsgrupp – fördelar Flera användare på företaget hjälps åt att besvara inkommande samtal till en funktion på företaget, t.ex. kundtjänsten Fler samtal från kunderna besvaras, oavsett var användaren befinner sig Färre affärer missas Kunderna får bättre service Tillgängligheten och den interna effektiviteten kan höjas. Företaget upplevs mer seriöst Jobbmobil Växel - TSP-2358

15 Svarsgrupp – möjliga anpassningar
Påringningsmetod: Slumpmässig Mest erfaren Längst ledig Parallellringning Svarsgruppens namn och anknytningsnummer Öppettider för svarsgruppen Jobbmobil Växel - TSP-2358

16 Svarsgrupp – möjliga anpassningar
Nummerpresentation inkommande samtal: Ringande parts nummer Svarsgruppens nummer Nummerpresentation utgående samtal: Valfritt vilket nummer som ska visas: • Svarsgruppens fasta nummer • Svarsgruppens mobila nummer • Användarens nummer Förinställningen är visning av svarsgruppens fasta nummer, i annat fall mobilt nummer Visning av fast nummer förutsätter tillvalet Fasta nummer Jobbmobil Växel - TSP-2358

17 Svarsgrupp – möjliga anpassningar
Välja annat nummer än mobilsvar för nattkoppling när kön är full ingen agent inloggad Ändra maximala antalet som kan stå i kö eller maxtiden för kö innan inkommande samtal kopplas till mobilsvar Inaktivera köfunktionen Spela in kundunika meddelanden i talsvaret Jobbmobil Växel - TSP-2358

18 Menystyrning Ger den som ringer möjlighet att själv styra samtalet med hjälp av ett menyval Exempel: ”För att komma till ordermottagningen, tryck 1. För att komma till supporten, tryck 2” Behåll era befintliga, inarbetade nummer Ni talar själva in menyns meddelanden Med tillvalet Webbverktyg Företagsadministratör kan ni själva hantera inställningar och ljudfiler för Menystyrning Ni kan beställa upp till fem Menystyrningar som var och en innehåller en röstmeny. Varje röstmeny kan ha upp till fem sifferval. En Menystyrning får dock inte leda till en annan Menystyrning. Jobbmobil Växel - TSP-2358

19 Nummerpresentation Vid interna samtal visas anknytningsnumret
För inkommande samtal direkt till en användare visas alltid ringande parts nummer För utgående samtal är visningen valbar : Nummer Förinställning Valbara alternativ Huvudnummer (inloggad telefonist) Huvudnumrets fasta nummer • Huvudnumrets fasta nummer • Huvudnumrets mobila nummer • Användarens valda nummer för presentation Svarsgrupp (inloggade användare i svarsgrupp) Svarsgruppens fasta nummer • Svarsgruppens fasta nummer • Svarsgruppens mobila nummer • Användarens valda nummer för presentation Användarens nummer (ej inloggad i svarsgrupp eller som telefonist) Användarens fasta nummer • Användarens fasta nummer • Användarens mobila nummer Visning av fast nummer förutsätter tillvalet Fasta nummer Vid interna samtal visas anknytningsnumret Jobbmobil Växel - TSP-2358

20 Nummerpresentation – fördelar
Inkommande samtal Användaren ser vem som ringer och kan då förbereda sitt svar, alternativt välja att inte svara Den uppringandes nummer läggs in i mobiltelefonen vid ej svar och användaren kan senare ringa tillbaka Utgående samtal Mottagaren kan se vem och/eller vilket företag som har ringt Jobbmobil Växel - TSP-2358

21 Ekonomiskt vägval Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn Samtalet prissätts som ett internt samtal, oavsett om användaren vid interna samtal slår: – anknytningsnummer – mobilnummer – fast nummer Jobbmobil Växel - TSP-2358

22 Ekonomiskt vägval – fördelar
Alltid det lägre internpriset när användaren ringer till en anknytning inom avtalet, oavsett hur numret slås Funktionen aktiveras automatiskt Jobbmobil Växel - TSP-2358

23 Överflyttning Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn Ger möjlighet att flytta över ett in- kommande samtal till en kollega Exempel: så gör användaren på anknytning 301 för att flytta över ett samtal till 302 Parkerar inkommande samtal genom att trycka 2 och ”grön lur” Ringer upp anknytning 302 Flyttar över samtalet genom att: • trycka 4 och ”grön lur” eller • använda menystödet som finns i de flesta mobiltelefoner Jobbmobil Växel - TSP-2358

24 Överflyttning – fördelar
Kunden når rätt person utan att behöva ringa upp på nytt Eventuell växeltelefonist slipper extraarbete Jobbmobil Växel - TSP-2358

25 Förenklad Administration
Snabb och enkel funktion för de vanligaste ändringarna i växeln Tillgänglig via telia.se/mspa (Mina Sidor på Arbetet) Kostnadsfri Exempel på inställningar: påringningsmetod öppettider nummerpresentation kömusik Fler möjligheter med tillvalet Webbverktyg Företagsadministratör Bra för den som vill arbeta med egna ljudfiler till Kundunikt talsvarsbesked och Menystyrning Jobbmobil Växel - TSP-2358

26 Support och användarstöd
Ett nummer för användarstöd, felanmälan och kostnadsfria kunddataändringar Bemannad med specialister Informerar om funktioner och handhavande för tjänsten Löser problem Jobbmobil Växel - TSP-2358

27 Support och användarstöd
Ger stöd kring webbverktygen Administratör, Telefonist och Menystyrning Anpassar inställningarna i lösningen efter företagets behov (kunddata) Supporten är öppen helgfria vardagar kl. 8:00–17:00 Jobbmobil Växel - TSP-2358

28 Support och användarstöd – fördelar
En ingång för alla supportfrågor Snabbt och enkelt att felanmäla Direktkontakt med specialister för att anpassa växellösningen få användarstöd Jobbmobil Växel - TSP-2358

29 Tillval Ger din växeltjänst ännu fler kraftfulla funktioner 2010-01-18
Jobbmobil Växel - TSP-2358

30 Hänvisning Hänvisning meddelar ringande part när användaren är tillbaka, t.ex. ”Lunch, åter kl ”, och ger möjlighet att lämna ett meddelande i användarens mobilsvar Hänvisning omfattar följande frånvarokoder: Tillfälligt ute Lunch Möte Gått för dagen Åter Jobbmobil Växel - TSP-2358

31 Hänvisning Två sätt för användaren att aktivera funktionen:
ringa till telefonisten som lägger in en hänvisning skicka ett sms till 1515 med orsak och tid när hon eller han är tillbaka; ett sms-svar bekräftar att funktionen är aktiverad Jobbmobil Växel - TSP-2358

32 Hänvisning – fördelar Klara besked betyder bättre service till kunder och kollegor Underlättar arbetet för växeltelefonisten Jobbmobil Växel - TSP-2358

33 Hänvisning – möjliga anpassningar
”Normaltiden”, dvs. den tid som används om man skickar ett sms endast med orsakskod Vart samtalet skall styras efter att hänvisnings-meddelandet lästs upp; grundinställningen är att samtalet styrs till mobilsvaret Jobbmobil Växel - TSP-2358

34 Fasta nummer Ni kan ha ett eller flera fasta nummer i er lösning
Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn Ni kan ha ett eller flera fasta nummer i er lösning Ni kan ha: fasta enskilda nummer eller fasta nummerserier (10- eller 100-serier) Jobbmobil Växel - TSP-2358

35 Fasta nummer – fördelar
Ni kan behålla era inarbetade nummer En enda telefon med flera nummer En enda röstbrevlåda Jobbmobil Växel - TSP-2358

36 Webbverktyg Telefonist
Erbjuder ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt för att koppla inkommande samtal till medarbetarna Ett huvudnummer till företaget ingår i telefonistverktyget Upp till fyra extra huvudnummer kan anslutas till telefonistverktyget Högst fem huvudnummer kan hanteras i tjänsten Upp till 10 telefonister kan vara inloggade samtidigt, oavsett antalet huvudnummer. Jobbmobil Växel - TSP-2358

37 Webbverktyg Telefonist
Ger telefonisten möjlighet att utföra vanliga och viktiga åtgärder: Ta emot, parkera och överflytta samtal Ringa samtal, bryta igenom hänvisning och vidarekoppling Koppla samtal direkt till röstbrevlådan Ändra kontakter i internkatalogen och lägga upp kontakter i extern företagskatalog Söka kontakter i företagskatalogerna och sätta upp samtal med hjälp av ”click-to-call” Kontrollera och sätta hänvisningsstatus för användare Ta emot och skicka sms och mms Ställa in hur inkommande samtal ska avverkas (manuellt i webbgränssnittet eller automatiskt) Telefonisten besvarar samtalen i sin mobiltelefon Jobbmobil Växel - TSP-2358

38 Webbverktyg Telefonist
Det enda du behöver är: Internet Explorer 6.0 eller Firefox 1.0 (eller senare) installerad på pc eller Mac Java Runtime Environment (JRE) 1.5 (eller senare) installerad på pc eller Mac; JRE kan hämtas kostnadsfritt från En mobiltelefon Krävs ingen speciell hårdvara i datorn, och ingen sladd mellan mobiltelefonen och datorn Jobbmobil Växel - TSP-2358

39 Webbverktyg Telefonist
Du når webbverktyget via Telias lösenordsskyddade kundwebb ”Mina Sidor på Arbetet”, Utbildning ingår Specialisterna på användarsupport svarar på dina frågor Jobbmobil Växel - TSP-2358

40 Webbverktyg Telefonist - Telefonistgränssnitt
Hantering av inkommande och utgående samtal Telefonistkö Inloggning för att kunna ta emot samtal Företagskatalog Sms-hantering Jobbmobil Växel - TSP-2358

41 Webbverktyg Telefonist - Företagskatalog
Ändra kontaktinformation för en användare Aktivera hänvisning för en användare Aktivera vidarekoppling för en användare Jobbmobil Växel - TSP-2358

42 Webbverktyg Telefonist - Företagskataog
Den kontaktinformation som kan ändras för en användare Jobbmobil Växel - TSP-2358

43 Webbverktyg Telefonist – fördelar
Ger telefonisten ett enkelt och kraftfullt verktyg för att utföra sitt arbete Företaget upplevs som proffsigt eftersom samtal styrs till rätt person Färre samtal tappas och kundnöjdheten ökar Jobbmobil Växel - TSP-2358

44 Webbverktyg Företagsadministratör
Med Webbverktyg Företagsadministratör kan du enkelt anpassa lösningen efter era behov Anpassa inställningarna för: Huvudnummer Svarsgrupper Hänvisningsmallar Företagskatalogen Arbeta med ljudfiler för kundunika talsvarsbesked Arbeta med tillvalstjänsten Menystyrning Jobbmobil Växel - TSP-2358

45 Webbverktyg Företagsadministratör
Det enda du behöver är: Internet Explorer 6.0 eller Firefox 1.0 (eller senare) installerad på pc eller Mac Java Runtime Environment (JRE) 1.5 (eller senare) installerad på pc eller Mac; JRE kan hämtas kostnadsfritt från En mobiltelefon Krävs ingen speciell hårdvara i datorn, och ingen sladd mellan mobiltelefonen och datorn Jobbmobil Växel - TSP-2358

46 Webbverktyg Företagsadministratör
Du når webbverktyget via Telias lösenordsskyddade kundwebb ”Mina Sidor på Arbetet”, Utbildning ingår Specialisterna på användarsupport svarar på dina frågor Jobbmobil Växel - TSP-2358

47 Webbverktyg Företagsadministratör – Översikt
Förändra – huvudnummer – svarsgrupp – hänvisning Förändra före-tagskatalog Jobbmobil Växel - TSP-2358

48 Webbverktyg Företagsadministratör – Huvudnummer
Ställ in öppettider för huvudnummer Övriga inställningar för huvudnummer Jobbmobil Växel - TSP-2358

49 Webbverktyg Företagsadministratör – Huvudnummer
De ändringar som kan göras på huvudnummer Jobbmobil Växel - TSP-2358

50 Webbverktyg Företagsadministratör – Svarsgrupp
Ställ in öppettider för svarsgruppen Övriga inställningar för svarsgruppen Jobbmobil Växel - TSP-2358

51 Webbverktyg Företagsadministratör – Svarsgrupp
De ändringar som kan göras för en svarsgrupp Jobbmobil Växel - TSP-2358

52 Webbverktyg Företagsadministratör – Hänvisning
Existerande orsakskoder Grundvärde för tid när endast orsaks-kod anges i sms Vart samtal ska kopplas vid hänvisning Anger om hän-visningsbesked ska läsas upp Jobbmobil Växel - TSP-2358

53 Webbverktyg Företagsadministratör – Hänvisning
Anger om hän-visningsbesked ska läsas upp Vart samtal ska kopplas vid hänvisning Grundvärde för tid när endast orsaks-kod anges i sms Jobbmobil Växel - TSP-2358

54 Webbverktyg Företagsadministratör – Företagskatalog
Ändra kontaktinformation för en användare Aktivera hänvisning för en användare Aktivera vidarekoppling för en användare Jobbmobil Växel - TSP-2358

55 Webbverktyg Företagsadministratör – Företagskatalog
Ändra kontaktinformation för en användare Ange de svarsgrupper där användaren ingår Jobbmobil Växel - TSP-2358

56 Så skiljer sig administrationsverktygen
Funktion Huvudnummer Webbverktyg Företags-administratör Förenklad administration Öppettider och nattkopplingsnummer Köbegränsningar och vidarekoppling Nummerpresentation  (Not 1) Ändra anknytningsnummer Ändra namn Ändra aviseringsmottagare för mobilsvar Lyssna på standard köbesked (musik, rington, tystnad) Välja standard köbesked (musik, rington, tystnad) Not 1: Inte val av fast respektive mobilt nummer Jobbmobil Växel - TSP-2358

57 Så skiljer sig administrationsverktygen
Funktion Svarsgrupp Webbverktyg Företags-administratör Förenklad administration Öppettider och nattkopplingsnummer Hantering av vilka som är medlemmar i en svarsgrupp Ange påringningsmetod för svarsgrupp Max antal samtidiga uppringda medlemmar Köbegränsningar och vidarekoppling Vidarekoppling ”inga medlemmar tillgängliga” Nummerpresentation  (Not 1) Ändra anknytningsnummer Ändra namn Ändra aviseringsmottagare för mobilsvar Ta bort köfunktion Automatisk utloggning  (Not 2) Lyssna på standard köbesked (musik, rington, tystnad) Välja standard köbesked Not 1: Inte val av fast respektive mobilt nummer Not 2: Med standardinställningar Jobbmobil Växel - TSP-2358

58 Så skiljer sig administrationsverktygen
Övriga funktioner Webbverktyg Företags-administratör Förenklad administration Ändra inställningar för Menystyrning Egna ljudfiler som kundunika talsvarsbesked Inställningar för hänvisningsbeskedsmallar Telefonkatalog Inställningar för användare: • hänvisning • nummerpresentation • återuppringning (marknadsförs inte aktivt) Inställningar för telefonistgrupper Jobbmobil Växel - TSP-2358

59 Webbverktyg Företagsadministratör – fördelar
Ni kan snabbt anpassa inställningarna efter företagets behov Jobbmobil Växel - TSP-2358

60 Menystyrning Ställ in öppettider Övriga inställningar 2010-01-18
Jobbmobil Växel - TSP-2358

61 Menystyrning Välj vilket besked som ska spelas upp när tjänsten är stängd Välj vilket besked som ska spelas upp när tjänsten är redo att styra inkommande samtal Jobbmobil Växel - TSP-2358

62 Menystyrning – fördelar
Kunderna kommer snabbt fram till rätt funktion i företaget Mindre antal vidarekopplingar för dig och dina kollegor Jobbmobil Växel - TSP-2358

63 Extrakort till ett abonnemang
Om ett extrakort finns eller beställs till ett mobil-abonnemang som ingår i Jobbmobil Växel kommer extrakortet automatiskt också att ingå i Jobbmobil Växel och blir nästan som en fullvärdig anknytning. Kan logga in i en svarsgrupp och ha hänvisningar Läggs in i den interna katalogen och kan betjänas av telefonisten Jobbmobil Växel - TSP-2358

64 Extrakort till ett abonnemang
Debiteras som en vanlig anknytning Några viktiga begränsningar hos extrakort: Får inget eget anknytningsnummer (kortnummer) Får inte behörighet till tillvalstjänsterna Webbverktyg Telefonist och Administratör Kan inte få ett fast direktnummer Om ett mobilabonnemang med extrakort ska ingå i Jobbmobil Växel men ni inte vill att extrakortet ska belastas med avgifter för Jobbmobil Växel måste extrakortet avbeställas Jobbmobil Växel - TSP-2358

65 Debitering av trafik från svarsgrupp och huvudnummer
Jobbmobil Växel - TSP-2358

66 Inkommande samtal till svarsgrupp eller huvudnummer
Samtal ringda till öppen svarsgrupp och där en medlem i gruppen svarar debiteras inte företaget som har Jobbmobil Växel Samtal ringda till öppet huvud-nummer där telefonist svarar debiteras inte företaget som har Jobbmobil Växel Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn 300 Jobbmobil Växel - TSP-2358

67 Utgående samtal från användare inloggad mot svarsgrupp eller huvudnummer
Samtal som rings från: – användare inloggad i svarsgrupp – telefonists mobiltelefon debiteras enligt användarens abonnemang och det mobila avtalet Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn 300 Jobbmobil Växel - TSP-2358

68 Utgående samtal från telefonistgränssnittet
Samtal som: – rings från telefonistgränssnittet – förmedlas av telefonist – vidarekopplas från telefonist- funktionen debiteras som normala utgående samtal – i trafikavtalen Ram och TFA: enligt vidarekopplade samtal för abonnemanget Jobbmobil Rörlig/Start med fast internpris – i trafikavtalet Ramavtal Fastpris (Flex): enligt vidarekopplade samtal för abonnemanget Jobbmobil Fast/Fastpris Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Huvudnummer Ankn 300 Jobbmobil Växel - TSP-2358

69 Vidarekopplade samtal från svarsgrupp eller huvudnummer
Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Huvudnummer Ankn 300 Inkommande samtal till svarsgrupp eller huvudnummer som vidare-kopplas när: – ingen användare är inloggad – när maximala kötiden överskrids – när maximala kölängden överskrids debiteras på följande sätt: – i trafikavtalen Ram och TFA: enligt vidarekopplade samtal för abonnemanget Jobbmobil Rörlig/Start med fast internpris – i trafikavtalet Ramavtal Fastpris (Flex): enligt vidarekopplade samtal för abonne- manget Jobbmobil Fast/Fastpris Jobbmobil Växel - TSP-2358

70 Vidarekoppling till svarsgrupps eller huvudnummers mobilsvar
Ankn 301 Ankn 302 Ankn 303 Svarsgrupp Ankn 300 Svarsgruppens mobilsvar För inkommande samtal till svars-grupp eller huvudnummer som kopplas till respektive nummers mobilsvar när: – ingen användare är inloggad – maximala kötiden överskrids – maximala kölängden överskrids debiteras inte företaget som har Jobbmobil Växel. Jobbmobil Växel - TSP-2358

71 Hantering av fax i fast nummerserie
Jobbmobil Växel Mobilnät Fast nät Fax: Virtuellt faxnummer 0920-XXX XX Hantering av fax i fast nummerserie Det går att behålla en fax i en fast nummerserie – Faxnumret i nummerserien dirigeras vidare från Jobbmobil Växel till ett nytt nummer i det fasta nätet dit faxen kopplas in – Det nya ”virtuella” faxnumret bör läggas in i avtalets internprislista Principen kan användas även för andra lösningar som alltid ska terminera i fasta nätet – Exempel: extern telefonist Jobbmobil Växel - TSP-2358

72 Hantering av fax i fast nummerserie
Jobbmobil Växel Mobilnät Fast nät Fax: Virtuellt faxnummer 0920-XXX XX Hantering av fax i fast nummerserie Samtal från Jobbmobil Växel till faxapparaten debiteras på huvud- eller svarsgruppsabonnemanget enligt avgiften för ett vidarekopplat samtal med fast internpris. Begränsningar: – En omdirigering från nummer i fast nummerserie får bara göras till nummer i Telias fasta nät. – Max 2 omdirigeringar av detta slag får göras per kund. Jobbmobil Växel - TSP-2358


Ladda ner ppt "Lättanvänd mobil växellösning för det mindre företaget"

Liknande presentationer


Google-annonser