Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutets forskning 2010. Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutets forskning 2010. Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka."— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutets forskning 2010

2 Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa

3 Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning

4 Forskning – från molekyl till patient  22 institutioner  600 forskargrupper  1 500 forskare/lärare, varav 328 professorer  2 000 doktorander

5  ”Sänkan”  Framställning av insulin och heparin  Sulfasalazin  Antikroppar från plasmaceller  Seldingerkatetern  Pacemakern  Strålkniven  Tillväxthormon Nanna Svartz, första kvinnliga professorn vid Karolinska Institutet 1937-1957, utvecklade en av de första anti- inflammatoriska läkemedlen mot reumatoid artrit Exempel på viktiga medicinska framsteg: 200 år av forskningstradition och ledarskap

6 5 av 8 svenska Nobelpristagare i fysiologi eller medicin kommer från Karolinska Institutet  1955 Hugo Theorell - oxidativa enzymer  1967 Ragnar Granit - näthinnans funktion  1970 Ulf von Euler - nervers signalsubstanser, noradrenalin  1982 Sune Bergström & Bengt Samuelsson - prostaglandiner

7 Vetenskapliga publikationer 2008  Cirka 3 000 originalartiklar och 1 000 andra publikationer skrevs av forskare vid Karolinska Institutet 2009  Cirka 60 procent har medförfattare utanför Sverige  Citerades 41 procent mer än genomsnittet i världen (2007)

8 80 procent av Karolinska Institutets inkomster går till forskning

9 Forskningsmedel totalt år 2009: 4 057 mnkr (2008: 3 586 mnkr)

10  10 Utveckling forskningsmedel

11  11 Intäkter från EU och USA

12 Organisation  Styrelsen för forskning  Strategier  Forskningsfinansiering och rekrytering  Forskningsnätverk  Centrumbildningar  Core facilities  Karriärservice för junior faculty  Biosäkerhet och etik  Veterinärenhet  22 institutioner  Forskning  Forskarutbildning

13 Stockholms akademiska sjukvårdsystem

14  Cancer  Cirkulation och respiration  Endokrinologi och metabolism  Folkhälsovetenskap och internationell hälsa  Infektion  Inflammation och immunologi  Neurovetenskap  Reproduktion, tillväxt och utveckling  Vävnad och rörelse Forskningsområden

15 Linnécentra  Centre of Excellence in Developmental Biology for Regenerative Medicine  STARGET – a cancer research network  Center for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease, CERIC  The Human Regenerative Map  Linné Centre for Prevention of Breast and Prostate Cancer

16  Aging Research Centre  Centrum för allergiforskning  Centre for Health Equity Studies  Centrum för infektionsmedicin  Stockholm Brain Institute  Strategic Research Centre for Studies of Integrative Recognition in the Immune System  Structural Genomics Consortium  Swedish Brain Power Andra nationella Centres of Excellence

17 Core faciliteter inom många områden  KI Biobank  Register  Bioinformatik och biostatistik  Kliniska prövningscentra  Experimentella modeller  Expressionsanalys  Genomik  Proteomik  Visualiseringstekniker

18 Forskningspotential Närhet mellan grundläggande och klinisk forskning möjliggör Translationell forskning

19 Profilområde Epidemiologi KI biobank – core facilitet för all forskning innehåller prov av vävnad, blod, serum, plasma, DNA eller annat material Tvillingregistret – världens största Guldgruva vid studier av sambanden mellan gener, livsstil och miljö Medicinsk informatik Stark kompetens inom hälsoinformatik och biostatistik

20 Profilområde Cellterapi – från stamcell till behandling Framstående stamcellsforskning  Stark klinisk expertis inom cellterapi och transplantationsmedicin  Internationellt ledande inom utvecklingsbiologisk forskning  Embryonala stamcellslinjer Forskningen inriktas mot  Parkinsons sjukdom  Ryggmärgsskador  Diabetes  Sjukdomar i muskulaturen  Vävnadsskador efter hjärtinfarkt

21 Profilområde Hjärnforskning Tre världsledande forskningscentrum  Spinal Cord Research Centre  Samlar ett tiotal forskargrupper  Stockholm Brain Institute  Tvärvetenskaplig forskning om hjärnans funktioner inom neurovetenskap, psykologi och datavetenskap  KI-Alzheimercentrum  Translationell forskning om hjärnans åldrande, demens och Alzheimers sjukdom Cirka 20 procent av Karolinska Institutets forskning är inom neurovetenskap

22  Ledande forskare inom virologi, bakteriologi, parasitologi och immunologi  Närhet till Sveriges största infektionsklinik  Avancerade laboratorieresurser  Starka internationella samarbeten Forskningen inriktas mot  Globala infektioner – hiv, malaria, tuberkulos, lunginflammation  Basal immunologi, inflammationsforskning samt infektionsmedicin Profilområde Infektionssjukdomar och immunologi

23  Grundläggande forskning om mekanismer för uppkomst och utveckling av cancer  Cancerepidemiologi – om bakomliggande orsaker  Utveckling av terapier, t ex hormon-, immun- och genterapi  Optimering av strålbehandling  Kliniska prövningar  Livskvalitet Profilområde Cancer

24  Reumatisk artrit  Multipel skleros  Nerv- och muskelinflammationer  Immundefekter  Autoimmunitet  Allergier och eksem  Astma och KOL  Hjärt-kärlsjukdomar Profilområde Inflammatoriska sjukdomar och allergier

25  Övervikt  Framstående inom både vuxen- och barnfetma  Nära anknytning till klinik  Diabetes  Grundforskning inom diabetesområdet  Forskning om symtom och behandling  Stamcellsforskning  Hjärt-kärlsjukdomar  Inflammationens betydelse  Blodfetter  Genus-aspekter i diagnostik och vård Profilområde Metabola sjukdomar

26  Aging Research Centre  Forskning om multisjuklighet, fysisk och kognitiv funktion samt socioekonomiska faktorer  Demens  Tidig diagnos och behandling vid kognitiv svikt  Alzheimercentrum  Swedish Brain Power  Nationellt centrum för forskning om neurodegenerativa sjukdomar Profilområde Åldrande

27  Vacciner – hiv, malaria, tuberkulos  Kvinnors och barns hälsa  Yrkesmedicin  Psykiatri  Geriatrik  Katastrofmedicin Profilområde Global hälsa Forskningsfokus på fattigdom och hälsa Samarbeten i alla världsdelar

28 KIRT – Karolinska International Research and Training committee Forskning, forskarutbildning och internationellt samarbete rörande globala hälsoproblem  Samarbeten baserade på ömsesidigt vetenskapligt intresse  KIRT firade sitt 20-årsjubileum 2006!  Etablerade samarbeten med:  Etiopien, Uganda, Iran, Vietnam, Laos, Pakistan, Ryssland, Ukraina och länder i Centralamerika

29 Bred samverkan inom forskning  Hälso- och sjukvården  Svenska och utländska universitet  Näringslivet  Internationella avtal med organisationer i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien  Kontor i Kina och Singapore

30 Karolinska Institutet Innovation - från forskning till tillämpning via näringsliv  Främjar att biomedicinska forskningsresultat utvecklas till nya produkter och tillämpningar  Stödjer forskarna i att utveckla sina resultat kommersiellt  Erbjuder projektledning, finansiering av patent, juridisk rådgivning och stöd i affärsutveckling  Ger forskarna tillgång till omfattande nätverk inom läkemedelsindustrin

31 Karolinska Institutet Innovation AB  Har granskat mer än 1000 akademiska uppfinningar  Har etablerat mer 40 företag sedan 1996  Har slutit mer än 30 licensavtal  Äger runt 100 patent  Har 30 utvecklingsprojekt på gång

32 Mer information: ki.se 09/1


Ladda ner ppt "Karolinska Institutets forskning 2010. Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka."

Liknande presentationer


Google-annonser