Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutet Ett ledande medicinskt universitet En allmän presentation – 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutet Ett ledande medicinskt universitet En allmän presentation – 2010."— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutet Ett ledande medicinskt universitet En allmän presentation – 2010

2 Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa

3 Karolinska Institutet har en vision "Karolinska Institutet ska vara ett världsledande universitet inom medicin samt Nordens ledande innovationscentrum inom livsvetenskaper och därmed utgöra en viktig motor för utvecklingen i Sverige och Stockholmsregionen."

4 Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning

5 Danderyds sjukhus KI Campus Huddinge och Karolinska universitets- sjukhuset, Huddinge KI Campus Solna och Karolinska universitets- sjukhuset, Solna Södersjukhuset Fyra platser i Stockholm

6 Nobelpriset I enlighet med Alfred Nobels testamente utser Nobel- församlingen vid Karolinska Institutet nobelpristagare i fysiologi eller medicin Françoise Barré-Sinoussi mottar Nobelpriset ur Sveriges kung Carl XVI Gustafs hand. © The Nobel Foundation 2008, photo: Hans Mehlin

7 Fem av åtta svenska Nobelpristagare i fysiologi eller medicin kommer från Karolinska Institutet 1955 Hugo Theorell oxidativa enzymer 1967 Ragnar Granit näthinnans funktion 1970 Ulf von Euler nervers signalsubstanser - noradrenalin 1982 Sune Bergström & Bengt Samuelsson prostaglandiner

8 En lång historia i korthet – 200 år 2010  Från skola för fältskärer till medicinskt universitet  Krig och kolera ledde till att Kung Karl XIII, år 1810, lät inrätta ett läroverk för fältläkare som kom att heta Konglige Carolinska Medico Chirurgiska Institutet  Kungabrevet betraktas som Karolinska Institutets stiftelseurkund

9  ”Sänkan”  Framställning av insulin och heparin  Sulfasalazin  Antikroppar från plasmaceller  Seldingerkatetern  Pacemakern  Strålkniven  Tillväxthormon Nanna Svartz, första kvinnliga professorn vid Karolinska Institutet 1937-1957, utvecklade en av de första anti- inflammatoriska läkemedlen mot reumatoid artrit Några exempel på viktiga medicinska framsteg Forskningstradition och ledarskap

10 Forskning och utbildning - från molekyl till patient  22 institutioner  3 900 anställda  1 500 forskare/lärare varav 328 professorer  2 000 doktorander  5 600 helårsstudenter

11 Organisation Konsistorium Universitets- förvaltning Universitetsbibliotek Karolinska Institutet Holding AB 22 institutioner som bedriver utbildning och forskning Styrelsen för utbildning Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskning Råd och nämnder Rektor IR (Internrevision)

12 Stockholms akademiska sjukvårdsystem

13 Karolinska Institutets inkomster går till forskning

14 Forskningsmedel totalt år 2009: 4 057 mnkr (2008: 3 586 mnkr)

15  Cancer  Cirkulation och respiration  Endokrinologi och metabolism  Folkhälsovetenskap och internationell hälsa  Infektion  Inflammation och immunologi  Neurovetenskap  Reproduktion, tillväxt och utveckling  Vävnad och rörelse Forskningsområden

16 Linnécentra  Centre of Excellence in Developmental Biology for Regenerative Medicine  STARGET – a cancer research network  Center for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease, CERIC  The Human Regenerative Map  Linné Centre for Prevention of Breast and Prostate Cancer

17  Aging Research Centre  Centrum för allergiforskning  Centre for Health Equity Studies  Centrum för infektionsmedicin  Stockholm Brain Institute  Strategic Research Centre for Studies of Integrative Recognition in the Immune System  Structural Genomics Consortium  Swedish Brain Power Andra nationella Centres of Excellence

18 Vetenskapliga publikationer 2009  Cirka 3 500 vetenskapliga artiklar och 1 000 andra publikationer skrevs av forskare vid Karolinska Institutet 2009  60% av artiklarna har medförfattare från andra länder.  KIs artiklar citerades cirka 50 procent mer än genomsnittet i världen (2008)

19 Forskningspotentialer  Translationell forskning  Epidemiologi  Stamcellsforskning

20 Forskningspotentialer Translationell forskning Aktivt utbyte mellan grundforskning och patientnära, klinisk forskning

21 Forskningspotentialer Epidemiologi  Biobanker  Svenska tvillingregistret  Medicinsk informatik

22 Forskningspotentialer Stamcellsforskning  Cellterapi och transplantationsmedicin  Internationellt ledande i utvecklingsbiologi  Stamcellslinjer

23 Utbildning på forskarnivå Ger möjlighet till  fördjupade ämneskunskaper  kunskapsutbyte med världsledande forskare  internationellt utbyte Innebär  eget projektarbete inom etablerade forskargrupper  handledning av seniora forskare  teoretiska studier – stort utbud forskarutbildningskurser Leder fram till  licentiat- eller doktorsexamen Forskarstuderande 2009: 2 028 (61% kvinnor, 39% män)

24 Utbildningsprogram och kurser  Nybörjarprogram  Fortsättningsprogram  Fristående kurser  Uppdragsutbildning

25 Styrkor i utbildningen  Tidig patientkontakt  Undervisning av lärare som forskar  Kliniska träningscentrum  Internationellt studentutbyte

26 Nybörjarprogram  Arbetsterapeut, 3 år  Audionom, 3 år  Biomedicin, 3 år  Biomedicinsk analytiker, 3 år  Folkhälsovetenskap, 3 år  Logoped, 4 år  Läkare, 5 ½ år  Optiker, 3 år  Psykolog, 5 år  Röntgensjuksköterska, 3 år  Sjukgymnast, 3 år  Sjuksköterska, 3 år  Tandhygienist, 2 år  Tandläkare, 5 år  Tandtekniker, 3 år

27 Fortsättningsprogram  Barnmorska, 1 ½ år  Odontologisk profylaktik, 1 år  Psykoterapi, 1 ½ år  Specialistsjuksköterska, 1 – 1 ¼ år Magisterprogram, 1år  Diagnostisk cytologi  Global hälsa  Klinisk optometri  Magnetisk resonanstomografi Masterprogram, 2 år  Bioentreprenörskap  Biomedicin  Folkhälsovetenskap  Hälsoinormatik  Klinisk medicinsk vetenskap  Toxikologi

28 Karolinska Institutets universitetsbibliotek - har lokaler i både Huddinge & Solna - besöks av genomsnitt 3000 personer/dag -förmedlar tillgång till över 10 000 tidskrifter, ca 100 databaser och ett stort antal elektroniska böcker Universitetsbibliotekets uppdrag är att vara: - ett stöd för vetenskaplig kommunikation - ett stöd i lärandeprocessen - ansvarigt för den vetenskapliga informationsförsörjningen - en studie- och mötesplats Sveriges och Nordens största medicinska bibliotek

29 Samverkan för kunskapsöverföring och tillväxt – nationellt och internationellt  Näringsliv  Landsting  Akademi  Myndigheter  Organisationer  Allmänhet Kunskap Finansiering Kompetens Teknologier Utrustning

30 Karolinska Institutet Innovations AB - från forskning till tillämpning via näringsliv  Främjar att biomedicinska forskningsresultat utvecklas till nya produkter och tillämpningar  Stödjer forskarna i att utveckla sina resultat kommersiellt  Erbjuder projektledning, finansiering av patent, juridisk rådgivning och stöd i affärsutveckling  Ger forskarna tillgång till omfattande nätverk inom läkemedelsindustrin

31 Karolinska Institutet Innovations AB  Har granskat mer än 1 100 akademiska uppfinningar  Har etablerat drygt 40 företag sedan 1996  Har slutit 35 licensavtal  Har patenterat cirka 100 uppfinningar  Har 30 projekt under utveckling

32 Karolinska Institutet Science Park  Över 50 företag verksamma i Solna och i Flemingsberg  Viktig del av Karolinska Institutets innovationssystem  Riktar sig både till nystartade och till mogna innovativa bolag  Erbjuder nätverk, seminarier, lokaler och service  Bidrar till att stärka KIs konkurrenskraft och stöder KIs samverkan med samhället  Ägs av Karolinska Institutet via KI Holding AB

33 Mer information: ki.se 09/1


Ladda ner ppt "Karolinska Institutet Ett ledande medicinskt universitet En allmän presentation – 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser