Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scouter med behov av stöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scouter med behov av stöd"— Presentationens avskrift:

1 Scouter med behov av stöd
Scouting för ALLA barn

2 Lärandemål Barn och unga i scouterna
Kursen går på djupet i hur barn och unga utvecklas, vad det betyder för verksamheten, samt hur scoutledaren på ett bra sätt arbetar inkluderande så att verksamheten passar så många som möjligt. 4 tim Kunna redogöra för de viktigaste faserna i barns utveckling under scoutåldern Kunna kommunicera och ge instruktioner så att alla hörande scouter kan vara med på lika villkor Kunna planera en inkluderande aktivitet som har sin utgångspunkt i olika barns behov och förutsättningar

3 Vad betyder orden integrering och inkludering för dig?

4 Diskutera 10 min Dela in er i grupper om 3-4 pers. 1. Enas om ett exempel ur verkligheten där ni har inkluderat en scout med funktionshinder i en aktivitet. 2. Skriv upp tre framgångsfaktorer i just detta fall

5 4 strategier för inkludering
Förhållningssätt Kommunikation Scoutlokalen Scoutmötet

6 Förhållningssätt – bråkiga barn eller utmanande miljö?

7 Förhållningssätt 1. Till barnet
Minska negativ uppmärksamhet: uppmärksamma det positiva Uppmärksamma personen – inte prestationen

8 Förhållningssätt 2. Till verksamheten
Se över rutiner och traditioner –aktiva val eller gammal vana? Rimlig ambitionsnivå? Rastlöshet är ett budskap… Hitta individuella lösningar

9 Kommunikation

10 Kommunikation Tydliga instruktioner Korta meningar
En instruktion i taget Tydliga förväntningar: Vad ska de göra? Hur länge? Med vem? Repetera instruktionerna enskilt om det behövs

11 Kommunikation Bild- och skriftstöd hjälper barn att…
Förstå informationen Minnas Planera Välja Självständiga

12 Kommunikation Undvik… Otydliga eller hemliga budskap
Inte-budskap. Prata om det man ska göra istället Ironi Metaforer ”Regnet är på gång. Nu lägger vi benen på ryggen så att vi kommer fram!” - ???

13 Scoutlokalen

14 Scoutlokalen Var sak på sin plats
Måste man leta kanske man glömmer bort vad man höll på med. .. Ökar förutsägbarheten Minskar stress

15 Scoutlokalen Störande inslag
Blinkande lysrör och klockor mitt i synfältet Lågfrekvensljud som ventilation kan störa ljudkänsliga barn Sitta nära fönster i ögonhöjd kan distrahera Begränsa intrycken så blir det lättare att koncentrera sig. Gör iordning en ”ren” vägg

16 Scoutmötet

17 Scoutmötet Skapa lugn genom förutsägbarhet Ge mötet en tydlig rutin
Skapa en tydlig inledning och avslutning. Håll dem korta! Konsekvent ledarskap: samma ”budskap” Information i förväg?

18 Scoutmötet Skapa fler möjligheter
Anpassa – alla behöver inte göra samma sak Skapa flera alternativ vid en aktivitet Gör något positivt av det som begränsar Låt alla barn få lyckas! Fråga – gissa inte

19

20 ADHD Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet ADD: passivitet

21 Styrkor Mycket energi till att göra sånt man gillar
Effektiv & snabb när man gör något kul Superkoncentration när något är kul eller intressant Sprida glädje när man är på gott humör Komma på roliga idéer och nya lekar

22 Autismspektrumtillstånd
Begränsade i ömsesidigt socialt samspel Begränsad kommunikativ förmåga Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter

23 Styrkor Informationsinsamling Mycket plikttrogna och ärliga
Starkt logiskt tänkande Mönsteridentifiering Problemlösning Målmedvetenhet och envishet

24 Utmaningar

25 Överkänsliga sinnen Ljud Ljus Beröring Lukt =
Svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt.

26 = Kontrollera impulser Starka och svårkontrollerade känsloreaktioner
Ofrivilliga kroppsrörelser eller skrik. = Svårt att kontrollera sig själv när orken är slut…

27 Reglera aktivitetsnivåer
Överaktivitet Passivitet = Trötthet. Koncentrationssvårigheter Hög produktivitet 

28 Kontrollera motoriken
Nedsatt fin- och/eller grovmotorik ”Klumpighet” Svårt att samordna rörelser = Spiller, välter, svårt med finlir (knopar) eller simma/cykla

29 Förstå och uttrycka känslor
Känslorna stormar (adhd) känslor något abstrakt som kan vara svårt att sätta ord på (autismspektrat) = Fastnar i olika känslouttryck, svårt att tolka andras känslor, osäkerhet

30 Minnas Svårt att minnas/lära sig nya saker
- Reflexivt/automatiserat minne (knyta skor etc)= Lågenergiminne - ett helt annat minne för inlärning (språk, fakta) = högenergiminne = tar mycket energi och plats “på hårddisken”.

31 = Lära in saker ”Gammal” kunskap i en ny situation = ny kunskap
För att lära krävs uppmärksamhet och koncentration = Du och barnet kanske har olika uppfattningar om huruvida hen har lärt sig något tidigare.

32 Samspela med andra människor
Förstå sociala koder Förstå hur man meddelar sig med andra = Brutal rättframhet, kör över andras viljor, förstå lekar

33 Uttrycka sig i tal och skrift
Läs- och skrivsvårigheter Knäcka läs- och skriv koden tidigt Lillgammalt språk och lite stolpigt kroppspråk (autismspektrat) Begränsad social kommunikation

34 Planera och strukturera
Se och förstå sammanhang eller orsak och verkan (autismspektra) Svårt med överblick men styrka i detaljen

35 Övning inkludering del 2
Är ni fortfarande eniga om att scouten inkluderades? Enas om tre ytterligare framgångsfaktorer som ni önskar att ni hade gjort


Ladda ner ppt "Scouter med behov av stöd"

Liknande presentationer


Google-annonser