Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scouter med behov av stöd Scouting för ALLA barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scouter med behov av stöd Scouting för ALLA barn."— Presentationens avskrift:

1 Scouter med behov av stöd Scouting för ALLA barn

2 Barn och unga i scouterna Kursen går på djupet i hur barn och unga utvecklas, vad det betyder för verksamheten, samt hur scoutledaren på ett bra sätt arbetar inkluderande så att verksamheten passar så många som möjligt. 4 tim Kunna redogöra för de viktigaste faserna i barns utveckling under scoutåldern Kunna kommunicera och ge instruktioner så att alla hörande scouter kan vara med på lika villkor Kunna planera en inkluderande aktivitet som har sin utgångspunkt i olika barns behov och förutsättningar Lärandemål

3 Vad betyder orden integrering och inkludering för dig?

4 Diskutera 10 min Dela in er i grupper om 3-4 pers. 1. Enas om ett exempel ur verkligheten där ni har inkluderat en scout med funktionshinder i en aktivitet. 2. Skriv upp tre framgångsfaktorer i just detta fall

5 4 strategier för inkludering 1.Förhållningssätt 2.Kommunikation 3.Scoutlokalen 4.Scoutmötet

6 Förhållningssätt – bråkiga barn eller utmanande miljö?

7 Förhållningssätt 1. Till barnet Minska negativ uppmärksamhet: uppmärksamma det positiva Uppmärksamma personen – inte prestationen

8 Förhållningssätt 2. Till verksamheten  Se över rutiner och traditioner – aktiva val eller gammal vana?  Rimlig ambitionsnivå? Rastlöshet är ett budskap…  Hitta individuella lösningar

9 Kommunikation

10 Tydliga instruktioner  Korta meningar  En instruktion i taget  Tydliga förväntningar: Vad ska de göra? Hur länge? Med vem?  Repetera instruktionerna enskilt om det behövs

11 Kommunikation Bild- och skriftstöd hjälper barn att…  Förstå informationen  Minnas  Planera  Välja  Självständiga

12 Kommunikation Undvik…  Otydliga eller hemliga budskap  Inte-budskap. Prata om det man ska göra istället  Ironi  Metaforer ”Regnet är på gång. Nu lägger vi benen på ryggen så att vi kommer fram!” - ???

13 Scoutlokalen

14 Var sak på sin plats  Måste man leta kanske man glömmer bort vad man höll på med...  Ökar förutsägbarheten  Minskar stress

15 Scoutlokalen Störande inslag  Blinkande lysrör och klockor mitt i synfältet  Lågfrekvensljud som ventilation kan störa ljudkänsliga barn  Sitta nära fönster i ögonhöjd kan distrahera  Begränsa intrycken så blir det lättare att koncentrera sig. Gör iordning en ”ren” vägg

16 Scoutmötet

17 Skapa lugn genom förutsägbarhet Ge mötet en tydlig rutin Skapa en tydlig inledning och avslutning. Håll dem korta! Konsekvent ledarskap: samma ”budskap” Information i förväg?

18 Scoutmötet Skapa fler möjligheter Anpassa – alla behöver inte göra samma sak Skapa flera alternativ vid en aktivitet Gör något positivt av det som begränsar Låt alla barn få lyckas! Fråga – gissa inte

19

20 ADHD Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet ADD: passivitet

21 Styrkor Mycket energi till att göra sånt man gillar Effektiv & snabb när man gör något kul Superkoncentration när något är kul eller intressant Sprida glädje när man är på gott humör Komma på roliga idéer och nya lekar

22 Autismspektrumtillstånd Begränsade i ömsesidigt socialt samspel Begränsad kommunikativ förmåga Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter

23 Styrkor Informationsinsamling Mycket plikttrogna och ärliga Starkt logiskt tänkande Mönsteridentifiering Problemlösning Målmedvetenhet och envishet

24 Utmaningar

25 Överkänsliga sinnen  Ljud  Ljus  Beröring  Lukt = Svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt.

26 Kontrollera impulser Starka och svårkontrollerade känsloreaktioner Ofrivilliga kroppsrörelser eller skrik. = Svårt att kontrollera sig själv när orken är slut…

27 Reglera aktivitetsnivåer  Överaktivitet  Passivitet = Trötthet. Koncentrationssvårigheter Hög produktivitet

28 Kontrollera motoriken  Nedsatt fin- och/eller grovmotorik  ”Klumpighet”  Svårt att samordna rörelser = Spiller, välter, svårt med finlir (knopar) eller simma/cykla

29 Förstå och uttrycka känslor  Känslorna stormar (adhd)  känslor något abstrakt som kan vara svårt att sätta ord på (autismspektrat) = Fastnar i olika känslouttryck, svårt att tolka andras känslor, osäkerhet

30 Minnas  Svårt att minnas/lära sig nya saker - Reflexivt/automatiserat minne (knyta skor etc)= Lågenergiminne - ett helt annat minne för inlärning (språk, fakta) = högenergiminne = tar mycket energi och plats “på hårddisken”.

31 Lära in saker ”Gammal” kunskap i en ny situation = ny kunskap För att lära krävs uppmärksamhet och koncentration = Du och barnet kanske har olika uppfattningar om huruvida hen har lärt sig något tidigare.

32 Samspela med andra människor  Förstå sociala koder  Förstå hur man meddelar sig med andra = Brutal rättframhet, kör över andras viljor, förstå lekar

33 Uttrycka sig i tal och skrift Läs- och skrivsvårigheter Knäcka läs- och skriv koden tidigt Lillgammalt språk och lite stolpigt kroppspråk (autismspektrat) Begränsad social kommunikation

34 Planera och strukturera Se och förstå sammanhang eller orsak och verkan (autismspektra) Svårt med överblick men styrka i detaljen

35 Övning inkludering del 2 1.Är ni fortfarande eniga om att scouten inkluderades? 2.Enas om tre ytterligare framgångsfaktorer som ni önskar att ni hade gjort


Ladda ner ppt "Scouter med behov av stöd Scouting för ALLA barn."

Liknande presentationer


Google-annonser