Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting

2 2 Mörka moln de närmaste åren – hur länge varar nedgången?

3 3 Landstingens intäkter 2008 Skatteintäkter 75 % Statliga bidrag 20 %

4 4

5 5

6 6 Finanskrisens konsekvenser för landstingen 1.Nedskrivning av finansiella tillgångar: 1,3 mdkr 2008 2.Kreditsvårigheter 3.Sämre skatteunderlag och lägre skatteintäkter

7 7 SKL:s prognos för Sverige: vändning i slutet av 2009?

8 8 Sysselsättningen vänder upp 2011

9 9 Svagare skatteunderlag framöver

10 10 Lägre skatteintäkter

11 11..men också lägre prisökning

12 12 Lägre reala skatteintäkter givet samma löneökning som i privat sektor

13 13 Utvecklingen i kommuner och landsting fram till 2012

14 14 Landstingens resultat – givet trendmässig ökning av kostnadsvolym

15 15 Landstingens kostnadsvolym - om positivt resultatmål uppnås

16 16 Tröst!? Stora variationer i kvalitet mellan landsting som inte förklaras av skillnader i kostnader. Det går att få ut bättre vård med nöjdare patienter för samma mängd pengar utan att personalen behöver springa snabbare. Men förändringar tar tid och incitamentsstrukturen måste riggas så att den inte motverkar önskade förändringar. Exempelvis kan det vara svårt att locka personal med mindre pengar i nästa budget som belöning för att man blivit effektivare.

17 17 TACK

18 18 Varför pengar till kommuner och landsting  Behoven ökar.  Risken är stor att kommunsektorn bidrar till att fördjupa lågkonjunkturen.  Effektivt sätt att stabilisera arbetsmarknaden. Kostnaden per jobb är liten jämfört med andra åtgärder.

19 19 Hård belastning på statens ekonomi i lågkonjunktur Statlig skuld som andel av BNP

20 20 8 Landstingens kostnadsökning på olika komponenter Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten. Oktober 2008 Snitt 02–0720082009201020112012 Demografiska behov 0,80,9 0,80,7 Statliga reformer0,40,1 –0,40,0 Långsiktig trend0,7 därav läkemedel utöver demografi 0,3 0,4 0,5 Summa kostnadstryck 2,01,7 1,61,11,5 Övrig volymförändring –0,20,0–1,00,0 Total volym- förändring 1,71,60,61,61,11,5

21 21


Ladda ner ppt "1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser