Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XYZAC-RTK Användarseminarium XYZAC-RTK i Bispgården tisdag 8/4 – 2008 Åsa Jernberg Projektöversikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XYZAC-RTK Användarseminarium XYZAC-RTK i Bispgården tisdag 8/4 – 2008 Åsa Jernberg Projektöversikt."— Presentationens avskrift:

1 XYZAC-RTK Användarseminarium XYZAC-RTK i Bispgården tisdag 8/4 – 2008 Åsa Jernberg Projektöversikt

2 XYZAC-RTK Styrgruppen i XYZAC Sammankallande:Bo Jonsson, SWEPOS Lantmäteriet Projektledare:Peter Wiklund, SWEPOS Lantmäteriet Projektsekreterare:Åsa Jernberg, SWEPOS Lantmäteriet Lantmäterimyndigheter Jämtland & Västernorrland:Åke Sporrstedt Kommuner Sollefteå: Kenneth Bodin Sundsvall:Ingrid Wiklander-Nylander Örnsköldsvik: Göran Norberg Östersund:Peter Nilsson Vägverket Region Mitt:Hans Johansson Arne Ericsson Mätteknik AB/Arne Ericsson/ Sundsvalls Mätcenter AB:Fredrik Landqvist Peab Sverige AB: John Backman Söderhamns Vatten o Renhållning AB:Olle Holm

3 XYZAC-RTK Stationer i XYZAC Svart = befintliga (fanns innan projektet) Blå = nya projektstationer (Ammarnäs, Hemavan, Slussfors, Saxnäs och Fredrika var ej med i planerna från början)

4 XYZAC-RTK Status 19 september 2007 22 av de 28 stationerna igång i samband med uppstartsdagarna

5 XYZAC-RTK Status 30 september 2007 24 av 28 stationer igång

6 XYZAC-RTK Status 17 januari 2008 27 av 28 stationer igång Gräftåvallen igång 17/3 De 5 nya stationerna: Ammarnäs igång 8/2 Fredrika igång 8/2 Hemavan igång 3/3 Slussfors igång 3/3 Saxnäs igång 3/4

7 XYZAC-RTK Intressenter Arne Ericsson Mätteknik AB Arkeologicentrum AB Banverket Boliden Mineral AB Bräcke kommun Caliterra HB Dorotea kommun EON Elnät Sverige AB Fortum Disribution Geosystem AB Hudiksvalls kommun Härjeåns Nät AB Härnösands kommun Jämtkraft Elnät AB Kramfors kommun Krokoms kommun Lantmäterimynd. Gävleborgs län Lantmäterimynd. Jämtlands län Lantmäterimynd. Västernorrlands län Leica Geosystems AB Metria Mätcenter AB Mätposition AB Mätservice i Jämtland AB

8 XYZAC-RTK Intressenter forts. Nordanstigs kommun Picab AB Peab Sverige AB Ragunda kommun Skogsstyrelsen Sollefteå kommun Storumans kommun Strömsunds kommun Sundsvalls Elnät AB Sundsvalls kommun Sveaskog Söderhamns Vatten och Renhållning AB TeliaSonera Sverige AB Trimtec AB Timrå kommun Vattenfall Eldistribution AB Vilhelmina kommun Vägverket Ånge kommun Åre kommun Åsele kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Övik Energi Nät AB

9 XYZAC-RTK Genomförda aktiviteter Kickoff-möte i Sollefteå, 30 aug 2007, ca. 85 deltagare Utbildningsdagar för nya användare av GNSS - Östersund 11-12 sep 2007, 13 deltagare - Sundsvall 13-14 sep 2007, 22 deltagare Uppstartsdagar i Sundsvall - Leica 17 sep 2007, 23 deltagare - Topcon & Datagrid 18 sep 2007, 9 deltagare - Trimble 19 sep 2007, 12 deltagare

10 XYZAC-RTK Kursdagarna Östersund Sundsvall

11 XYZAC-RTK Utvärdering kursdagarna Arrangemanget som helhet hade bra upplägg, var välskött, grundligt och trevligt Bra variation av teori och praktik Bra med genomgång av Lantmäteriets och SWEPOS hemsida så man vet var mer information går att hämta, t.ex. förkortningsordlista Gärna längre fältövningar Saknades hur man tar vara på sitt mätdata, tankar över till den programvara man arbetar med fram till färdig karta Svårt att se på instrumentens display på kursen i Sundsvall, lite för stor grupp Varje deltagare fick lämna in en kursutvärdering och sammanfattande kommentarer blev:

12 XYZAC-RTK Låneutrustning Caliterra – Data Grid-instrument Leica – Leica-instrument Picab – Topcon-instrument Trimtec – Trimble-instrument

13 XYZAC-RTK Låneinstrument - Caliterra Mätposition AB Geosystem AB

14 XYZAC-RTK Låneutrustning - Leica Ånge kommun Hudiksvalls kommun (köpte egen utr. i dec-jan) Söderhamns Vatten o Renhållning AB

15 XYZAC-RTK Låneinstrument - Topcon Boliden Mineral AB Sundsvalls Mätcenter AB Mätservice i Jämtland AB Peab Sverige AB

16 XYZAC-RTK Låneinstrument - Trimble Arkeologicentrum AB Ragunda kommun Bräcke kommun Härjeåns Nät AB

17 XYZAC-RTK Funktionsrapporter Hur mätning med Nätverks-RTK-tjänsten fungerar. Diagrammet är baserat på de 88 inrapporterade mättillfällena. Fler bör fylla i dessa! Blankett för funktionsrapport finns på www.swepos.com under Utvecklingsprojekt / XYZACwww.swepos.com

18 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation A-H

19 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation I-M

20 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation P-S

21 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation T-Ö

22 XYZAC-RTK Testmätningar Inga mätvärden inskickade ännu, men dessa organisationer har lovat att göra testmätningar: LM Hudiksvall mäter i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Sundsvalls kommun kommer att jämföra mätningar via egen referensstation på kommuntak med mätningar via Nätverks-RTK- tjänsten, genom att mäta simultant med antennsplitter på testpunkter. Metria Timrå mäter i Timrå kommun. Fler får gärna anmäla intresse!

23 XYZAC-RTK Aktivitetslista Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och testmätningar för noggrannhetskontroll. Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter. Användarseminarium

24 XYZAC-RTK SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst (GPS) A – obegränsad datamängd B – per datauttag Anslutningsavgift5 000 kr 1-5 anslutningar14 000 kr/ år och anslutning 6– anslutningarOffert Per datauttag5 000 kr/år och anslutning, samt 5 kr/min (takpris 14 000 kr) Deltagare i XYZAC-RTK slipper anslutningsavgift om anmälan av abonnemang sker direkt efter projekttidens slut

25 XYZAC-RTK SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst (GPS + GLONASS) A – obegränsad datamängd B – per datauttag Anslutningsavgift5 000 kr 1-5 anslutningar19 000 kr/ år och anslutning 6– anslutningarOffert Per datauttag8 000 kr/år och anslutning, samt 5 kr/min (takpris 19 000 kr) Deltagare i XYZAC-RTK slipper anslutningsavgift om anmälan av abonnemang sker direkt efter projekttidens slut


Ladda ner ppt "XYZAC-RTK Användarseminarium XYZAC-RTK i Bispgården tisdag 8/4 – 2008 Åsa Jernberg Projektöversikt."

Liknande presentationer


Google-annonser