Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vassare Förbund Föreningsutveckling i förbundsregi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vassare Förbund Föreningsutveckling i förbundsregi."— Presentationens avskrift:

1 Vassare Förbund Föreningsutveckling i förbundsregi

2

3 Mål/syfte: Mål/syfte: Att få fler ”välmående” föreningarAtt få fler ”välmående” föreningar Att få dem att förstå sambandet mellan utbildning-aktivitet-föreningsutvecklingAtt få dem att förstå sambandet mellan utbildning-aktivitet-föreningsutveckling Att förbundet finns som stöd till föreningarnaAtt förbundet finns som stöd till föreningarna Att skapa nätverk (erfarenhetsutbyte) mellan föreningar och rollerAtt skapa nätverk (erfarenhetsutbyte) mellan föreningar och roller

4 Hur: På ett tydligare sätt visa sambandet mellan utbildning-- föreningsutveckling.På ett tydligare sätt visa sambandet mellan utbildning-- föreningsutveckling. Att forma vår distriktsverksamhet enligt nedanstående modellAtt forma vår distriktsverksamhet enligt nedanstående modell Att vi lägger mer tid och resurser på föreningsstöd utifrån föreningens behövAtt vi lägger mer tid och resurser på föreningsstöd utifrån föreningens behöv

5 ”Bättre förening” Föreningsutveckling i förbundsregi Sambandet: Förenings- utveckling utbildning Välmående skola

6 ”Bättre förening” Föreningsutveckling i förbundsregi Sambandet: Förenings- utveckling utbildning Välmående skola FöreningsläraFöreningslära VerksamhetutvecklingVerksamhetutveckling LedarutbildningLedarutbildning StyrelseutbildningStyrelseutbildning UtbildningsplaneringUtbildningsplanering Nätverk med andra föreningarNätverk med andra föreningar FolkhälsoperspektivFolkhälsoperspektiv MobbingarbeteMobbingarbete statusstatus

7 Styrelse TävlingUtbildning Bredd KansliEkonomi Ungdomsgrupp

8 Styrelsen Övergripande ansvar: Ekonomi Anställning Beslutsfattande vägvisare

9 Ordförande skapar en grupp för tävlingsansvar 3-5 personer Grupp ordförande i styrelsen Uppgifter Göra ett tävlingsprogram för året Marknadsföra tävlingar Hålla i medaljer Redovisa tävlingsresultat på hemsidan Utse organisation för besvärsärende Nya tävlingsformer Samverka med andra SDF Tävlingsgrupp

10 Breddverksamhet Ordförande skapar en grupp för breddansvar 3-5 personer Grupp ordförande i styrelsen Uppgifter Skoljoggen Hälsoresan Shape Landslagets Fair Play Trophy Nya alle man ut aktiviteter MARKNADSFÖRING av arrangemang

11 Utbildning Ordförande skapar en grupp för utbildningsansvar 3-5 personer Grupp ordförande i styrelsen Uppgifter Planera för utbildningar i distriktet Se till att utbilda utbildare Uppföljning av utbildningar Samverka om utbildning med SISU Idrottsutbildarna

12 Ungdomsgrupp Utbildning ur ett ungdomsperspektiv Tävlingar som ungdomarna vill ha Ung med rätt att påverka Demokratiprojekt

13 Föreningsutveckling Samverka i regionen för att sprida goda exempel Distrikts/ regionala inspirationsdagar för vuxenstöd/ ungdomar Samverka med SISU idrottsutbildarna för föreningsutveckling Arbeta för att skapa bra förutsättningar för föreningen

14 Kansli Administrativt kansli arbete för ÖLSIF Adjungerad till styrelsen i förekommande fall Föreningskontakter och föreningsbesök Föreningsutbildningsplanering organisationsutveckling Tjäna in stora delar av sitt eget arvode ( minimum 67%)

15 Ekonomi Handhar förbundets ekonomi Månadsrapporterar Bokslut Budget Samverkar med kansli om fakturor Arvoderas av styrelsen 2000:-/ år


Ladda ner ppt "Vassare Förbund Föreningsutveckling i förbundsregi."

Liknande presentationer


Google-annonser