Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnadsekonomi Föreläsning 2 Fastighetsekonomiska grundbegrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnadsekonomi Föreläsning 2 Fastighetsekonomiska grundbegrepp."— Presentationens avskrift:

1 Byggnadsekonomi Föreläsning 2 Fastighetsekonomiska grundbegrepp

2 Fastighetsmarknaden ”Trög marknad” Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år <<1%

3 Förädlingsprocessen Resurser ProdukterIntäkter Kostnader

4 In- och utbetalningar Hyra Uppvärmning Försäkringar Administration Fastighetsskötsel Löpande underhåll Datakällor –Intern redovisning –Extern redovisning –Offentlig statistik (SCB) –Konsultföretag (ex REPAB)

5 Fastighetsekonomisk analysmodell DiagnosPrognosBeslut Återkoppling

6 Diagnos –Beskrivning och utvärdering av fastighetens betalningsflöden och effektivitet fram till idag Prognos –Plan som utvisar förväntade resurs och betalningsflöden i framtiden Beslut –Lönsamhetsbedömning och utvärdering av övriga faktorer

7 Diagnos = Tillståndskontroll  Identifiering  Extern jämförelse  Intern jämförelse  Bra / önskvärt

8 Diagnos  Ekonomisk status idag  Baseras på historiska data  Årsvis bedömning

9 Metodikens + och - + Systematisk genomgång av fast. Framtid Helhetsbild Översiktligt - detaljerat beslutsunderlag Datorstöd ger alt. Sammanfattande nyckeltal - Osäkerhet om resultat Osäkerhet om värdering Grov Redovisnings / budgetsystem ej anpassat Fastighetsvis bedömning

10 DRIFT –Åtgärder av kontinuerlig karaktär som krävs för att använda byggnaden till avsett ändamål UNDERHÅLL –Åtgärder för bibehålla eller återställa ett objekt i brukbart skick KAPITALKOSTNADER –Ersättning för lånade medel (=räntor) –Värdeminskning / avskrivning

11 Driftnetto Vinstorienterat –Maximera driftnettot Kostnadsorienterat –Minimera kostnad för drift, underhåll


Ladda ner ppt "Byggnadsekonomi Föreläsning 2 Fastighetsekonomiska grundbegrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser