Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F11 IS1500 Datorteknik och komponenter Föreläsning CE F1 Computer Engineering Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F11 IS1500 Datorteknik och komponenter Föreläsning CE F1 Computer Engineering Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F11 IS1500 Datorteknik och komponenter Föreläsning CE F1 Computer Engineering Introduktion

2 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F12 Välkommen till fortsättning av IS1500 Datorteknik och komponenter ”Hur datorer fungerar” Kursens hemsida finns utpekad från: http://www.ict.kth.se/courses/IS1500 emailadress till lärare: is1500@ict.kth.se Kursansvarig: Fredrik Lundevall

3 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F13 IS1500 Datorteknik o k CE - Computer Engineering Datorns funktion på olika nivåer från JAVA/C-kod till NAND-grind zProgramexempel: sum = 0 ; for (i=1; i<=17; i=i+1) sum = sum + i; zExempel på digitala komponenter:

4 IS1500 Datorteknik o k http://www.ict.kth.se/courses/IS1500 Digitala komponenter Assemblerprogram C In- och utmatning Avbrott och "trap" Cacheminnen Trådar, synkronisering DC F1 DC F2 CE F1 CE F3 CE F4 CE F5 CE F6 CE F7 CE F8 CE F9 CE F2 DC Ö1 DC Ö2 CE Ö4 CE Ö1 CE Ö2 CE Ö3 CE Ö7 CE Ö8 CE Ö9 CE Ö5CE Ö6 lab dicom lab nios2time hemlab C lab nios2io lab nios2int hemlab cache hemlab trådar CE F10CE Ö10 tentamen 9 September 20144 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F1

5 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F15 Laborationer CE – Computer Engineering Assemblerprogrammering av Nios-processorn 1.Enkla program på Nios-processorn (nios2time) 2.I/O på Nios-processorn (nios2io) 3.Avbrottshantering på Nios-processorn (nios2int) Hemlaborationer 1.Maskinnära programmering med C (”C-labben”) 2.Minnessystem med cache-minnen (”Cache-labben”) Prestanda påverkas av parametervärden 3.Operativsystem, (”OS-labben”) Fördelning av CPU-tid Samverkan mellan processer med semaforer

6 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F16 IS1500 Datorteknik Lärare:  Fredrik Lundevall, kursledare, föreläsare, Övn och lab  Johan Wennlund, biträdande kursledare, föreläsare, Övn och lab  William Sandkvist, Övn och lab  Gunnar Johansson, lab  Eventuellt ytterligare

7 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F17 IS1500 Datorteknik  Föreläsning CE F1, innehåll  CPU - BUS – MEM – I/O  Fetch - Execute  Instruktioner och Data  Instruktionsformat  Adressering - operandutpekning  Hoppinstruktioner

8 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F18 Litteraturhänvisningar  Kursboken, valda delar av kapitel 2, Speciellt sidorna  74-101  105-108  128-136

9 Köp Nios2-Manual till övningar Nios II Processor Reference Handbook Chap 3 & 8 Finns att köpa på ”Delfi-STEX” 40:- (eller skriv ut själv) 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F19

10 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F110 Nu börjar det ! Programexempel zJava-/C-kod int A, B, C;/* variabler, data */... C = A + B;/* program, code/text */...

11 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F111 Program i Java/C-kod kompileras/översätts till ASSEMBLER-kod int A, B, C;/* variabler, data */ zöversätts (kompileras) till assembler-kod.data# nu kommer data.align 2# på adress delbar med 4 A:.word 0# plats för en integer /32 bitar B:.word 0# plats för en integer /32 bitar C :.word 0# plats för en integer /32 bitar

12 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F112 C = A + B;/* program, code/text */ zöversätts (kompileras) till assembler-kod.text# nu kommer programkod.align2# på adress delbar med 4 LOADR1 <-- A LOADR2 <-- B ADDR3 <-- R1 + R2 STOREC <-- R3 Program i Java/C-kod kompileras/översätts till ASSEMBLER-kod

13 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F113 Program i ASSEMBLER-kod assembleras/översätts till Maskinkod / binärkod # maskinkod/binärkod#kommentarer 0010 1101 1111 …. 1101 #LOAD R1 <-- A 0010 1101 1110 …. 1101 #LOAD R2 <-- B 1001 1101 0101 …. 1111 #ADD R3 <-- R1+R2 0011 1111 1101 …. 0010 #STORE C <-- R3 # hur många bitar?

14 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F114 Viktiga delar i en dator CPU MEM BUS I/O program data

15 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F115 Viktiga delar i en dator  MEM - Memory/Minne lagrar program och data (Minne = Lagringsplats)  CPU - Central Processing Unit; den enhet som ”kör program” dvs hämtar och utför instruktioner  IO - Input/Output; enheter för kommunikation med omvärlden  BUS; överföring av information/bitar mellan CPU/MEM/IO

16 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F116 Programexekvering FETCH (update PC) (decode) EXECUTE HÄMTAUTFÖR

17 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F117 Programexekvering FETCH - HÄMTA  PC - Program Counter innehåller en minnesadress som pekar ut aktuell instruktion.  Kopiera en instruktion från minne till processorns IR - Instruction Register  Uppdatera PC för att peka ut nästa instruktion (öka PC med 1/2/4...)

18 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F118 Programexekvering EXECUTE - UTFÖR  Decode - Avkoda innehållet i IR – Instruction Register dvs ”lista ut” vilken instruktion som bitkoden i IR motsvarar  Execute - Utför denna instruktion

19 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F119 Processorn (t.ex Nios eller MIPS eller …) R0 R31 R1 PC Minne Generella registerProgramräknare En förenklad bild av NiosII-arkitekturen med minne.

20 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F120 A: B: C: LOAD STORE ADD LOAD ADD STORE PROGRAM (.text) DATA (.data) Programexempel 1 PROGRAMRÄKNAREE PROGRAM COUNTER uppdatera öka med vad? 4 eller 2 eller MINNE

21 Assembler-instruktioner vilka behövs ? exempel ! zLOADkopiera från minne till CPU zADDutför aritmetisk operation zSTOREkopiera från CPU till minne zSUButför aritmetisk operation zADDIAdd Immediate zSUBISubtract Immediate z...flera ”införs” vid behov... 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F121

22 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F122 Assembler-Instruktionen LOADR dst <-- A  LOAD: Läs/Kopiera från minne till register  Destinationsplats är R dst  Källoperanden finns i minnet på adress A  Effektivadressen till källoperanden är A  En läsning från minnet i Fetch  En läsning från minnet i Execute

23 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F123 Assembler-Instruktionen STOREC <-- R src  STORE: Skriv/Kopiera från register till minne  Källoperand finns i R src  Destinationsplats i minnet på adress C  Effektivadressen till destinationen är C  En läsning från minnet i Fetch  En skrivning till minnet i Execute

24 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F124 Assembler-Instruktionen ADDITION zADD R dst, R src1, R src2 Utför addition av två värden, som vardera upptar 32 bitar, hämtade från register R src1 och R src2 och skriver summan till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) zR dst  R src1 + R src2

25 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F125 ADD R dst, R srcA, R srcB ADD Hur många bitar behövs ? 3 regadr + opcode ! Hur stor blir varje instruktion ? 21 bitar ! INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan INSTRUKTIONSFORMAT binärkodsformat 6 5 5 5 bitar per fält

26 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F126 ADD R dst, R srcA, R srcB 0x31 Hur många bitar behövs ? 15 + op-code Hur stor är varje instruktion ? 32 bitar ! INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan INSTRUKTIONSFORMAT Binärkod i Nios II, 32 bitar 5 5 5 6 5 6 bitar per fält 0x3a0x00

27 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F127 Assembler-Instruktionen SUBTRAKTION zSUB R dst, R src1, R src2 Utför subtraktion mellan två värden som vardera upptar 32 bitar hämtade från register R src1 och R src2 och skriver skillnaden till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) zR dst  R src1 - R src2

28 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F128 Nytt Programexempel C = A + 17# addera med konstant z”kan översättas” till LOADR1 <-- A ADDIR3 <-- R1 + 17 #ny instruktion STOREC <-- R3

29 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F129 Assembler-Instruktionen ADDITION, Add Immediate zADDI R dst, R src1, data n Utför addition av två värden, som vardera upptar 32 resp. n bitar, hämtade från register R src1 samt ???, och skriver summan till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) ??? zR dst <-- R src1 + data n

30 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F130 Assembler-Instruktionen SUBTRAKTION, Sub Immediate zSUBI R dst, R src1, data n Utför subtraktion mellan två värden som vardera upptar 32 resp. n bitar hämtade från register R src1 samt ???, och skriver skillnaden till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) ??? zR dst <-- R src1 - data n

31 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F131 ADDI R dst, R src, data n SUBI R dst, R src, data n ADDI/SUBI Hur många bitar behövs? 16 + n ! Hur stor blir varje instruktion? 16+n! INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan Vilket värde bör man välja för n? 16! 6 5 5 n bitar per fält INSTRUKTIONSFORMAT binärkodsformat

32 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F132 ADDI R dst, R srcA, Data SUBI rB, rA, IMM16  ADDI rB, rA, -IMM16 IMM16 innehåller ett 2-komplement-tal... Intruktionen SUBI får man ”gratis” 5 5 16 6 bitar per fält 0x04 INSTRUKTIONSFORMAT Binärkod i Nios II, 32 bitar

33 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F133 Operandutpekning Adressering Exempel på varianter ”Var finns operanden” 1.I register, med namn/nummer, t.ex. i R4 Vilka register finns? t.ex. R0--R31 (~få !) (”snabbt”, register finns inne i CPU-chipet) 2.I minnet, på en viss adress t.ex. 0x046C (”långsamt”, minnet finns utanför CPU-chipet) Hur många platser finns? (~många !)

34 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F134 Effektivadress vid operand i minnet  Vid operandutpekning i minnet gäller Effektiva Adressen är adressen till den plats i minnet där operanden lagras

35 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F135 Operandutpekning med operand i minnet zEffektivadress i instruktionens ”adressfält” zEffektivadress i ett register zOperand i instruktionens ”datafält” zIndexerad adressering zSjälvrelativ adressering, PC-relativ z… det finns fler varianter...

36 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F136 Direkt adress (ej indirekt) Absolut adress (ej relativ) zInstruktionens adressfält innehåller effektivadressen (EA) zeffektivadressen är adressen till den plats i minnet där operanden lagras till exempel: LOAD reg <- Addr# reg := mem(Addr) LOAD regAddr

37 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F137 Direkt operand (Immediate addressing) zInstruktionens ”adressfält” innehåller operandvärdet zeffektivadress är inte relevant exempel: MOVI reg <- Data#reg := Data MOVI regData

38 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F138 Register operand (Register addressing) zEtt register innehåller operandvärdet zeffektivadress är inte relevant zKan betecknas direkt via register exempel: MOVE reg1 <- reg2#reg1 := reg2 MOVE reg ???

39 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F139 Register indirect addressing (Indirekt adress via register) zEtt register innehåller effektivadressen zEffektivadressen är adressen till den plats i minnet där operanden lagras exempel: LOAD reg1 <- (reg2) #reg1 := mem(reg2) LOAD reg1reg2 ???

40 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F1 40 Indexerad adressering (Displacement addressing) zEffektivadressen är adressen till den plats i minnet där operanden lagras zEffektivadressen är summan av innehåll i instruktionens adressfält och innehåll i angivet indexregister exempel: LOAD reg <- offset(INDEXREG) reg := mem (offset+indexreg) LOAD reg indexreg offset

41 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F141 Indexerad adressering Exempel på specialfall zOffset = 0 ger ”adress i register” zIndexregister innehåller 0 ger direkt (absolut) adress zIndexregister = PC ger PC-relativ adressering= själv-relativ adressering LOAD Offset(Indexregister)

42 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F142 Självrelativ adressering PC-relativ adressering (specialfall av Indexerad adressering) zEffektivadressen är adressen till den plats i minnet där operanden lagras zEffektivadressen är summan av innehåll i instruktionens adressfält och (aktuellt) innehåll i Program Counter (PC)

43 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F143 Java/C-kod: if-sats ger behov av hopp Cond ? Next False True if (cond) then body1 else body2; leder till flödes-schema enligt figur till höger Vi får behov av HOPP VILLKORLIGT HOPP OVILLKORLIGT HOPP If: Body1Body2

44 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F144 init start Java/C-kod: for-loop ger behov av hopp Cond ? Next False True init; for (start; cond; update) body; leder till flödes-schema enligt figur till höger Vi får behov av HOPP OVILLKORLIGT HOPP VILLKORLIGT HOPP (även while, repeat-until,...) Test: Bodyupdate

45 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F145 Effektiv adress vid hoppinstruktioner  Vid hoppinstruktioner gäller: Effektiva Adressen är det värde som skrivs till PC dvs adressen till den plats i minnet där programmet ska fortsätta

46 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F146 Ovillkorliga hopp JUMP och BRA  JUMP brukar ha direkt adress  BRA brukar ha PC-relativ adress JMP 104 # PC := 104”hopp till 104”. BRA 40 # PC := pc + 40”hopp till 268” 32: 104: 224: 268:

47 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F147 JMP Label # symbolisk adress översätts till JMP addr# numerisk absolutadress av översättaren/assemblern RUT:ADD … t.ex.500 520:JMP RUT 500:ADD … 520:JMP 500

48 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F148 BRA Label # symbolisk adress översätts till BRA disp# numerisk displacement av översättaren/assemblern RUT:ADD … t.ex.500 520:BRA RUT 500:ADD … 520:BRA -24

49 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F149 JMP ger icke relokerbar kod på grund av absolut adressering RUT:ADD … t.ex. 500 520JMP 500 relokering RUT:ADD … ny plats JMP 500 hopp till fel plats Före relokering Efter relokering

50 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F150 BRA ger relokerbar kod tack vare PC-relativ adressering RUT:ADD … t.ex. 500 520BRA -24 RUT:ADD … ny plats BRA -24 relokering hopp till rätt plats Före relokering Efter relokering

51 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F151 Ovillkorligt hopp BRA, Branch Always  BRA Label  Hoppa (alltid) till Label dvs  Kopiera värdet Label till PC  Nästa instruktion som hämtas finns vid adressen Label  En läsning från minnet (Fetch) ?  Hur anges Label? Adressering ! Översättaren räknar fram koden

52 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F152 Villkorligt hopp Bcond, Branch on condition Bcond Label zOm villkoret är sant hoppa till Label zOm villkoret är falskt (= ej sant) fortsätt som vanligt utan hopp (öka PC med 4) zVad menas med villkoret ?

53 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F153 CC - Condition Code zCondition Code - CC zRegister som innehåller information om utfall av tidigare operationer/instruktioner zZ - Zero zN - Negative zC - Carry zV - oVerflow z… det kan finnas fler typ Odd, Parity...

54 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F154 Processorn (t.ex Nios eller MIPS eller …) R0 R31 R1 PC Minne Generella registerProgramräknare En förenklad bild av NiosII-arkitekturen med minne.

55 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F155 Gäller för MIPS-Processorn (ej Nios-II) R0 R31 R1 PC Minne Generella registerProgramräknare NVZC Status En förenklad bild av arkitektur med STATUS-register.

56 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F156 Instruktionen (i repris) ADDITION, variant 1 zADD R dst, R src1, R src2 Utför addition av två värden, som vardera upptar 32 bitar, hämtade från register R src1 och R src2 skriver summan till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) zR dst <-- R src1 + R src2 samt att CC påverkas

57 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F157 Instruktionen (i repris) SUBTRAKTION, variant 1 zSUB R dst, R src1, R src2 Utför subtraktion mellan två värden som vardera upptar 32 bitar hämtade från register R src1 och R src2 skriver skillnaden till register R dst zEn läsning från minnet (Fetch) zR dst <-- R src1 - R src2 samt att CC påverkas

58 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F158 NYTT: Instruktion COMPARE, variant 1 zCMP R src1, R src2 utför jämförelse (subtraktion) mellan två värden som vardera upptar 32 bitar hämtade från register R src1 och R src2 skriver INTE skillnaden till register R dst men påverkar innehåll i Condition Code - CC zCC <-- f(R src1 - R src2 )

59 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F159 Programexempel zJava-/C-kod int op1, op2;/* variabler, data */... /* program, code/text */ if (op1 == op2) goto Label;... zöversätts (kompileras) till assembler-kod (forts. på nästa sida)

60 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F160 CMP op1, op2 BEQ Label CMP op1, op2 utförs som SUB op1, op2 resultat = op1 minus op2, resultat = 0 betyder att op1 - op2 = 0 dvs samma som att (op1 == op2) CMP op1, op2 BEQLabel Hoppa till Label om op1 lika med op2

61 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F161 Nios II – dialekt: BEQ op1, op2, Label CMP op1, op2 BEQLabel Hoppa till Label om op1 lika med op2 Alternativ möjlighet (Nios II) BEQ op1, op2, Label Hoppa till Label om op1 lika med op2

62 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F162 Nios II – dialekt: CMPcond R dst,R op1,R op2 CMPEQ Rd, Rx, Ry;Rd:=1 if True BNERd, R0, Label Hoppa till Label om Rx lika med Ry Alternativ möjlighet (Nios II) BEQ Rx, Ry, Label Hoppa till Label om op1 lika med op2

63 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F163 MIPS– dialekt Scond R dst,R op1,R op2 slt Rd, Rx, Ry;Rd:=1 if True bne Rd, R0, Label Hoppa till Label om Rx är ”less than” Ry ”Set on condition” MIPS-alternativ: slt, sltu, slti, sltiu u=unsigned, i=immediate

64 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F164 CMP op1, op2 Exempel på ”utfall” zEQ: op1 Equal to op2 zNE: op1 Not Equal to op2 zGE: op1 Greater than or Equal to op2 zLT: op1 Less Than op2 zGT: op1 Greater Than op2 zLE: op1 Less than or Equal to op2 z... det finns fler...signed/unsigned

65 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F165 Bcond Label Exempel på ”cond” och CC zEQ:# Z=1 zNE: # Z=0 zGE: # N=0 zLT:# N=1 zGT: # Z=0 and N=0 zLE: # Z=1 or N=1 z... det finns fler... (CS-Carry Set,...)

66 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F166 Bcond Label Bcond op1, op2, Label zMånga CPU:er Nios II m.fl. BNE LabelBNE reg1, reg2, Label BGE Label BGE reg1, reg2, Label BLT Label BLT reg1, reg2, Label BGT Label BGT reg1, reg2, Label BLE Label BLE reg1, reg2, Label z... det finns fler... (CS-Carry Set,...)

67 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F167 JUMP brukar ha direkt adress JUMP Label JUMP Hur många bitar behövs? 6+n! Hur stor blir varje instruktion? 6+n! INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan Vilket värde bör man välja för n? 10/26! INSTRUKTIONSFORMAT 6 n bitar per fält

68 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F168 JMP rA INSTRUKTIONSFORMAT Nios II 0x0d 5 5 5 6 5 6 bitar per fält 0x3a0 00 JMP med register indirekt adress INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan Hur stort hopp har man ? PC := (rA)# 32 bitars adress !

69 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F169 BRA brukar ha PC-relativ adress BRA Displacement BRA INSTRUKTIONSFORMAT 6 n bitar per fält Hur många bitar behövs? 6+n! Hur stor blir varje instruktion? 6+n! INSTRUKTIONSFORMAT enligt ovan Vilket värde bör man välja för n? 10/26!

70 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F170 BR med PC-relativ adressering Displacement lagras i IMM16 BR Label INSTRUKTIONSFORMAT Nios II 5 5 16 6 bitar per fält 0x06 00 IMM16 PC  PC + 4 + signext(IMM16)

71 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F171 Bcond med PC-relativ adressering Displacement lagras i IMM16 BCond RA, RB, Label INSTRUKTIONSFORMAT Nios II 5 5 16 6 bitar per fält cond BA IMM16 True: PC  PC + 4 + signext(IMM16) False: PC  PC + 4

72 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F172 IS1200 Datorteknik  Föreläsning 1, innehåll  CPU - BUS - MEM  Fetch - Execute  Instruktioner och Data  Instruktionsformat  Adressering - operandutpekning  Hoppinstruktioner

73 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F173 Viktiga delar i en dator CPU MEM BUS I/O program data

74 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F174 Programexekvering FETCH (update PC) (decode) EXECUTE

75 9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F175 Dual-core / Multi-core CPU MEM BUS I/O CPU...


Ladda ner ppt "9 September 2014 IS1500 Datorteknik o k, föreläsning CE - F11 IS1500 Datorteknik och komponenter Föreläsning CE F1 Computer Engineering Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser