Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag
Lars Engnell Teknikföretagen Region Norr

2 Vad vore Sverige utan teknikföretag?
Sveriges teknikföretag har tagit oss från ett litet fattigt bondesamhälle till en framstående välfärdsstat Bakom företagen står uppfinnare och entreprenörer som med innovationer och idéer förändrat världen Idéer som givit oss oerhört många produkter och tjänster som vi tar för självklara

3 En miljon jobb och nästan hela exporten
Teknikföretagens medlemsföretag med närmare 300 000 anställda står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänstexporten direkt kopplad till industrins varuexport. Sammantaget bidrar teknikindustri och närliggande tjänsteföretag till uppemot en miljon jobb i Sverige.

4 Några av de teknikföretag som finns i Sverige…

5 Svenska innovationer förr och nu
1883 Tumstocken 1904 Kullagret 1942 Häftapparaten 1958 Pacemakern 1962 Dagens mjölkpaket Tetra Pak 1969 Hasselblads kamera på månen 1987 Dagens mobiltelefon Ericsson 2008 3D modeller för virtuella kartmiljöer 2030 ?

6 Nästan hälften av Sveriges varuexport kommer från teknikföretag
Teknikföretagen har stor betydelse för Sverige idag, inte bara historiskt.

7 Utbildningsnivå i teknikföretag, 1993-2009
- 52% % % % + 138% Källa: SCB 2010

8 Föräldrar och kamrater påverkar barnens gymnasieval
”Slutsatsen i vårt arbete är att eleverna trots allt blir påverkade även om de inte inser det själva. Valen är fortfarande väldigt könsstereotypa. Ungdomarna anser sig göra individuella val utan påverkan av sin omgivning. Här är det egentligen så att t ex föräldrarna är de som får in ungdomarna på ett visst spår som under tid mognar till ett självständigt beslut.” Sammanfattning ur en studie av ungdomars gymnasieprogramsval.

9 Föräldrarna har låg kunskap om modernt industriarbete.
Låg kunskap leder till negativa attityder.

10 Arbeta smartare + 114%

11 Produktutveckling VÅRT UPPDRAG OCH VÅRA UPPDRAGSGIVARE
Vi verkar för medlemsföretagens långsiktiga konkurrenskraft. Det är vårt uppdrag. Det som styr vår verksamhet. Uppdraget ger egentligen inga begränsningar utan det är våra resurser och avvägningar som avgör vad vi gör och hur vi gör det. Men det vi i Teknikföretagen gör, ska spela stor roll både för våra medlemsföretag och för Sverige. Idag går det att se ett antal tydliga områden där vi vet att det kommer att ske förändringar: Mobilitet, Industristrukturer, Nya marknader, Konkurrens, Kapitalmarknaden, Tjänsteprodukter, Forskning och utveckling. Hur vi förhåller oss till detta är vår främsta framgångsfaktor.

12 Teknikföretag – vad gör man?
Produktutveckling tar fram nya produkter Inköp material och komponenter Produktion tillverkning Försäljning business to business Administration personal, marknad & information Ingenjörer Tekniker Designers Ingenjörer Ekonomer Jurister Ingenjörer Tekniker Montörer Logistiker Ingenjörer Ekonomer Marknadsförare Ekonomer HR-personer Informatörer

13 Bransch och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är engagerade i kompetensförsörjning
Utbudet av tekniker är avgörande för företagens framtida framgångar – satsa i Sverige eller utomlands? Intresset för teknik är för lågt bland unga. Med kunskap i teknik har vi lättare att hävda oss på arbetsmarknaden. Teknikkunskaper är en demokrati- och jämställdhetsfråga.

14 För fortsatta innovationer och konkurrenskraft
Efterfrågan på arbetskraft med högre formell utbildningsnivå ökar varje år Svensk industri måste klara kompetensförsörjning och produktivitetsökning för att konkurrera på global marknad

15 Antal examinerade inom teknik och tillverkning
2000/2001 2009/2010 Vilka ska täcka upp bristerna och obalansen för vår framtida välfärd? Så här många civilingenjörer, högskoleingenjörer och andra teknikutbildningar. Jämför man med motsvarande siffror från hur det såg ut för tio år sedan ser vi att antalet civilingenjörer minskat och att det skett en markant minskning av högskoleingenjörer. Idag fler typer av utbildningar/examina men antalet examinerade är för lågt för att täcka behovet och säkra produktivitetstillväxten. Många branscher behöver ingenjörer! Vi behöver fler sökande till ingenjörsutbildningarna, framförallt högskoleingenjör.

16 Antal förstahandssökande till ingenjörsutbildningarna
.

17 Förstahandssökande HT2011
Civilingenjörsutbildning st Högskoleingenjörsutbildning st Men i höstas såg vi en ökning!

18 Behov och tillgång på sikt
Inom snar framtid kommer antalet tillträdande ungdomar understiga antalet åldersavgångar.

19 Mismatch = obalans Begränsat tillskott av yngre arbetskraft perioden samtidigt som behovet av kompetens ökar Sju av tio företag har svårt att rekrytera* 20 procent av dessa företag har tvingats tacka nej till order När försörjningsbördan ökar med generationsväxlingen är det extra viktigt för företagen att hitta kompetens och rätt kompetens. Utbildning och arbetslivsanknytning i utbildningen är en viktigt faktor. *Svenskt Näringslivs företagarpanel

20 Obalans utbud efterfrågan
Obalanserad regional utveckling med avseende på tillgång och efterfrågan på arbetskraft Stora framtida obalanser avseende tillgång och efterfrågan på eftergymnasialt utbildad personal inom teknik och naturvetenskap, vård och pedagogik Vård: efterfrågan > utbud i 37 FA-regioner Teknik och natur: efterfrågan > utbud i 25 FA-regioner Pedagogik: efterfrågan > utbud i 21 FA-regioner Samhällskunskap: efterfrågan > utbud i 9 FA-regioner Det är obalans eller mismatch mellan antalet eftergymnasialt utbildade och efterfrågan på denna grupp inom flera områden. Ett område med störst obalans, där det behövs fler som väljer eftergymnasial utbildning, är TEKNIK. FA-regioner = Funktionella arbetsmarknadsregioner Finns 72 s.t i Sverige Källa: Myndigheten för tillväxtanalys

21 Var finns jobben? Teknikyrken = civil-/högskoleingenjörer med olika inriktningar inom industri, privata tjänstesektorn eller bygg Tillgången på ingenjörer understiger behovet av ingenjörer Rekryteringsproblemen är stigande och berör samtliga inriktningar (utom kemi) Antalet sysselsatta inom teknikyrken kommer öka med 4000 år 2011 och med år 2012 Ingenjörsutbildade behöver välja yrke där behov finns Stora pensionsavgångar för högskoleingenjörer utanför storstadsområdena Utvecklingen hålls tillbaka av liten tillgång på arbetssökande med rätt kompetens Källa: Arbetsförmedlingen

22 Var finns jobben? Yrkesarbetare inom industrin
Kontinuerlig förskjutning från industriyrken som inte kräver en längre yrkesutbildning till mer kvalificerade industriyrken Överskott på ex. montörer och underskott av ex. CNC-operatörer Utbildas få industriarbetare på gymnasieskolan Sysselsättningen krymper långsiktigt - brist på kvalificerade yrkesarbetare både på 5 och 10 års sikt Källa: Arbetsförmedlingen

23 En ingenjör är… …en problemlösare som har en bred utbildning med en teknisk bas.

24 Ingenjörer kan ha olika yrkestitlar och arbetsuppgifter
Projektledare Logistiker IT-Ingenjör Konsult Marknadsförare Produktansvarig Produktionsledare Konstruktör Miljösamordnare Systemutvecklare Teknikinformatör Mätningstekniker Driftledare Produktionstekniker Affärsutvecklare Gruppchef Produktutvecklingsansvarig Designer Mjukvaruingenjör Teknikledare Offertingenjör Inköpschef Ergonomidesigner Automationsingenjör Teknisk säljare Utvecklingsingenjör Projektingenjör Sektionschef Beräkningsingenjör

25 Inspirationsmaterial
Webbplatsen Material finns på

26

27


Ladda ner ppt "Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag"

Liknande presentationer


Google-annonser