Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag Lars Engnell Teknikföretagen Region Norr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag Lars Engnell Teknikföretagen Region Norr."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag Lars Engnell Teknikföretagen Region Norr

2 Vad vore Sverige utan teknikföretag? •Sveriges teknikföretag har tagit oss från ett litet fattigt bondesamhälle till en framstående välfärdsstat •Bakom företagen står uppfinnare och entreprenörer som med innovationer och idéer förändrat världen •Idéer som givit oss oerhört många produkter och tjänster som vi tar för självklara

3 En miljon jobb och nästan hela exporten

4 Några av de teknikföretag som finns i Sverige…

5 1883 Tumstocken 1904 Kullagret 1942 Häftapparaten 1958 Pacemakern 1962 Dagens mjölkpaket Tetra Pak 1969 Hasselblads kamera på månen 1987 Dagens mobiltelefon Ericsson 2008 3D modeller för virtuella kartmiljöer 2030 ? Svenska innovationer förr och nu

6 Nästan hälften av Sveriges varuexport kommer från teknikföretag

7 Utbildningsnivå i teknikföretag, 1993-2009 Källa: SCB 2010 - 52% - 11% + 44% + 21%+ 138% 1993

8 Föräldrar och kamrater påverkar barnens gymnasieval ”Slutsatsen i vårt arbete är att eleverna trots allt blir påverkade även om de inte inser det själva. Valen är fortfarande väldigt könsstereotypa. Ungdomarna anser sig göra individuella val utan påverkan av sin omgivning. Här är det egentligen så att t ex föräldrarna är de som får in ungdomarna på ett visst spår som under tid mognar till ett självständigt beslut.” Sammanfattning ur en studie av ungdomars gymnasieprogramsval.

9 Föräldrarna har låg kunskap om modernt industriarbete. Låg kunskap leder till negativa attityder.

10 Arbeta smartare + 114%

11 Produktutveckling

12 Teknikföretag – vad gör man? •Produktutveckling •tar fram nya produkter •Inköp •material och komponenter •Produktion •tillverkning •Försäljning •business to business •Administration •personal, marknad & information Ingenjörer Tekniker Designers Ingenjörer Ekonomer Jurister Ingenjörer Tekniker Montörer Logistiker Ingenjörer Ekonomer Marknadsförare Ekonomer HR-personer Informatörer

13 Bransch och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är engagerade i kompetensförsörjning •Utbudet av tekniker är avgörande för företagens framtida framgångar – satsa i Sverige eller utomlands? •Intresset för teknik är för lågt bland unga. •Med kunskap i teknik har vi lättare att hävda oss på arbetsmarknaden. •Teknikkunskaper är en demokrati- och jämställdhetsfråga.

14 •Efterfrågan på arbetskraft med högre formell utbildningsnivå ökar varje år •Svensk industri måste klara kompetensförsörjning och produktivitetsökning för att konkurrera på global marknad För fortsatta innovationer och konkurrenskraft

15 2009/2010 2000/2001 Antal examinerade inom teknik och tillverkning

16 Antal förstahandssökande till ingenjörsutbildningarna

17 Förstahandssökande HT2011 •Civilingenjörsutbildning10 036 st •Högskoleingenjörsutbildning 4 571 st

18 Behov och tillgång på sikt 18

19 Mismatch = obalans •Begränsat tillskott av yngre arbetskraft perioden 2010-2025 samtidigt som behovet av kompetens ökar •Sju av tio företag har svårt att rekrytera* •20 procent av dessa företag har tvingats tacka nej till order * Svenskt Näringslivs företagarpanel

20 Obalansutbudefterfrågan •Obalanserad regional utveckling med avseende på tillgång och efterfrågan på arbetskraft •Stora framtida obalanser avseende tillgång och efterfrågan på eftergymnasialt utbildad personal inom teknik och naturvetenskap, vård och pedagogik Källa: Myndigheten för tillväxtanalys FA-regioner = Funktionella arbetsmarknadsregioner Finns 72 s.t i Sverige Vård:efterfrågan > utbud i 37 FA-regioner Teknik och natur:efterfrågan > utbud i 25 FA-regioner Pedagogik:efterfrågan > utbud i 21 FA-regioner Samhällskunskap:efterfrågan > utbud i 9 FA-regioner

21 Var finns jobben? •Teknikyrken = civil-/högskoleingenjörer med olika inriktningar inom industri, privata tjänstesektorn eller bygg •Tillgången på ingenjörer understiger behovet av ingenjörer •Rekryteringsproblemen är stigande och berör samtliga inriktningar (utom kemi) •Antalet sysselsatta inom teknikyrken kommer öka med 4000 år 2011 och med 2000 år 2012 •Ingenjörsutbildade behöver välja yrke där behov finns •Stora pensionsavgångar för högskoleingenjörer utanför storstadsområdena •Utvecklingen hålls tillbaka av liten tillgång på arbetssökande med rätt kompetens Källa: Arbetsförmedlingen

22 Var finns jobben? •Yrkesarbetare inom industrin •Kontinuerlig förskjutning från industriyrken som inte kräver en längre yrkesutbildning till mer kvalificerade industriyrken •Överskott på ex. montörer och underskott av ex. CNC-operatörer •Utbildas få industriarbetare på gymnasieskolan •Sysselsättningen krymper långsiktigt - brist på kvalificerade yrkesarbetare både på 5 och 10 års sikt Källa: Arbetsförmedlingen

23 …en problemlösare som har en bred utbildning med en teknisk bas. En ingenjör är…

24 Ingenjörer kan ha olika yrkestitlar och arbetsuppgifter Projektledare Logistiker IT-Ingenjör Konsult Marknadsförare Produktansvarig Produktionsledare Konstruktör Miljösamordnare Systemutvecklare Teknikinformatör Mätningstekniker Driftledare Produktionstekniker Affärsutvecklare Gruppchef Produktutvecklingsansvarig Designer Mjukvaruingenjör Teknikledare Offertingenjör Inköpschef Ergonomidesigner Automationsingenjör Teknisk säljare Utvecklingsingenjör Projektingenjör Sektionschef Beräkningsingenjör

25 Inspirationsmaterial •Webbplatsen www.ingenjörsvägen.se •Material finns på www.utbudet.se

26 26

27


Ladda ner ppt "Framtidens kompetensbehov för Teknikföretag Lars Engnell Teknikföretagen Region Norr."

Liknande presentationer


Google-annonser