Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor"— Presentationens avskrift:

1 projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
RIB

2 Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Skolintroduktionens område Utbildning Behov av socioemotionellt stöd Hälsan Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

3 Introduktionens aktörer i samverkan
Elevhälsan, sjukvården, BUP Familjemedlemmar viktiga för barnets trygghet All skolpersonal Fritid, skolan, frivilliga organisationer

4 Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Faktorer som påverkar sent anlända elevers skolprestationer Skolans mottagande och introduktion Barnets hälsa och upplevelser kring flykten Barnets kognitiv- kunskaps- och språkutveckling Familjens bakgrund och aktuella livsvillkor, Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

5 Skolintroduktion med holistiskt perspektiv
Barnets fysiska och psykiska hälsa (elevhälsan, hälso- sjukvården) Familjens delaktighet (livsvillkor, uppfostran, stöd) Skolans mottagande och introduktion (utbildning, stöd) Socioemotionell stödjande aktiviteter (i skolan, på fritiden) Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

6 Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Process för en holistisk skolintroduktion av sent anlända elever 1: Mottagande i skolan av eleven med familjen (ca 8 veckor) 2: Gradvis introduktion av eleven i ordinarie undervisning (upp till 2 år) Ordinarie undervisning Gradvis introduktion. Pedagogiska och socioemotionellt stödjande insatser så länge eleven har behov av dem Etapp 1 Skolmottagande Kartläggning vardagsnormalisering Information med skolan i fokus Individuell plan för skol- Introduktion: IUP Socio-emotionellt stödjande åtgärder Etapp 2: Introduktion i ordinarie undervisning Utifrån planen utrustas eleven för delaktighet i ordinarie undervisning: Gradvis övergång till ordinarie undervisning Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

7 Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Implementering 1: Mottagande i skolan Gunnareds Välkomsten (2003 -) 2: Introduktion i ordinarie undervisning Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor (2006 – 2010) Steg 1: En modell för trespråkig förberedelseklass för sent anlända elever - modell fbk Steg 2: Spridning på impulsskolorna av metod för mottagande, framför allt kartläggning, och av ett urval av metoder från modell fbk Utgångspunkter: Undervisning organiserad med ett holistiskt samt interkulturellt perspektiv samt baserad på det eleven har med sig Nyanlända elevers behov av socioemotionellt stöd Föräldradelaktighet Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

8 Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Framgångsfaktorer i modell fbk Lagarbete med olika kompetenser En individuell plan för skolintroduktion Personal i tätt samarbete med föräldrarna Utveckling av kontakter med fritisaktiviteter Intensiv undervisning i svenska som andra språk Ämnesundervisning till hälften på somaliska/arabiska och till hälften på svenska utifrån ett interkulturellt perspektiv Idrott på nyanlända elevers villkor Musikverkstaden för bearbetning av upplevelser, integration och språkutveckling Socioemotionellt stödjande metoder bl a Välkommen till skolan Aktivitetsprogram för utveckling av allmän giltig värdegrund, könsroller, samarbete, rutiner etc. Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

9 Gradvis introduktion i ordinarie undervisning av elever i modell fbk:
Individens plan för skolintroduktion uppdaterades en gång i månaden Utifrån varje individs egna förutsättningar startades under andra terminen inskolningen i ordinarie undervisning Den fjärde terminen var alla eleverna mer eller mindre delaktiga i ordinarie undervisning, där de efter behov fick stöd av projektets personal

10 Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor
Metoder och erfarenheter testade och utvecklade på impulsskolorna Lagarbete med olika kompetenser Holistiskt och interkulturellt perspektiv i arbete Kartläggning av sent anlända elever Stödundervisning på somaliska och på svenska Schemalagd socioemotionellt stöd i Välkommen till skolan, Musikverkstaden Schemalagd social träning och språkutveckling i Musikverkstaden Schemalagd Idrott på nyanlända elevers villkor för välbefinnande och social träning Föräldradelaktighet i Elever, skolan och familjen arbetar tillsammans Samarbete med organisationer vid sidan av skolverksamheten för utveckling av socioemotionellt stödjande insatser i skolan och på fritiden Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor


Ladda ner ppt "projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor"

Liknande presentationer


Google-annonser