Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor RIB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor RIB."— Presentationens avskrift:

1 projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor RIB

2 Skolintroduktionens område Utbildning Hälsan Behov av socioemotionellt stöd Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

3 All skolpersonal Elevhälsan, sjukvården, BUP Fritid, skolan, frivilliga organisationer Introduktionens aktörer i samverkan Familjemedlemmar viktiga för barnets trygghet

4 Familjens bakgrund och aktuella livsvillkor, Barnets hälsa och upplevelser kring flykten Barnets kognitiv- kunskaps- och språkutveckling Skolans mottagande och introduktion Faktorer som påverkar sent anlända elevers skolprestationer Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

5 Familjens delaktighet (livsvillkor, uppfostran, stöd) Skolans mottagande och introduktion (utbildning, stöd) Socioemotionell stödjande aktiviteter (i skolan, på fritiden) Barnets fysiska och psykiska hälsa (elevhälsan, hälso- sjukvården) Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor Skolintroduktion med holistiskt perspektiv

6 Process för en holistisk skolintroduktion av sent anlända elever 1: Mottagande i skolan av eleven med familjen (ca 8 veckor) 2: Gradvis introduktion av eleven i ordinarie undervisning (upp till 2 år) Ordinarie undervisning Gradvis introduktion. Pedagogiska och socioemotionellt stödjande insatser så länge eleven har behov av dem Individuell plan för skol- Introduktion: IUP Socio- emotionellt stödjande åtgärder Etapp 2: Introduktion i ordinarie undervisning Utifrån planen utrustas eleven för delaktighet i ordinarie undervisning: Gradvis övergång till ordinarie undervisning Etapp 1 Skolmottagande Kartläggning vardagsnormalise ring Information med skolan i fokus Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor

7 Implementering 1: Mottagande i skolan  Gunnareds Välkomsten (2003 -) 2: Introduktion i ordinarie undervisning  Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor (2006 – 2010) a)Steg 1: En modell för trespråkig förberedelseklass för sent anlända elever - modell fbk b)Steg 2: Spridning på impulsskolorna av metod för mottagande, framför allt kartläggning, och av ett urval av metoder från modell fbk Utgångspunkter:  Undervisning organiserad med ett holistiskt samt interkulturellt perspektiv samt  baserad på det eleven har med sig  Nyanlända elevers behov av socioemotionellt stöd  Föräldradelaktighet

8 Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor  Lagarbete med olika kompetenser  En individuell plan för skolintroduktion  Personal i tätt samarbete med föräldrarna  Utveckling av kontakter med fritisaktiviteter  Intensiv undervisning i svenska som andra språk  Ämnesundervisning till hälften på somaliska/arabiska och till hälften på svenska utifrån ett interkulturellt perspektiv  Idrott på nyanlända elevers villkor  Musikverkstaden för bearbetning av upplevelser, integration och språkutveckling  Socioemotionellt stödjande metoder bl a Välkommen till skolan  Aktivitetsprogram för utveckling av allmän giltig värdegrund, könsroller, samarbete, rutiner etc. Framgångsfaktorer i modell fbk

9 Gradvis introduktion i ordinarie undervisning av elever i modell fbk:  Individens plan för skolintroduktion uppdaterades en gång i månaden  Utifrån varje individs egna förutsättningar startades under andra terminen inskolningen i ordinarie undervisning  Den fjärde terminen var alla eleverna mer eller mindre delaktiga i ordinarie undervisning, där de efter behov fick stöd av projektets personal

10 Metoder och erfarenheter testade och utvecklade på impulsskolorna Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor  Lagarbete med olika kompetenser  Holistiskt och interkulturellt perspektiv i arbete  Kartläggning av sent anlända elever  Stödundervisning på somaliska och på svenska  Schemalagd socioemotionellt stöd i Välkommen till skolan, Musikverkstaden  Schemalagd social träning och språkutveckling i Musikverkstaden  Schemalagd Idrott på nyanlända elevers villkor för välbefinnande och social träning  Föräldradelaktighet i Elever, skolan och familjen arbetar tillsammans  Samarbete med organisationer vid sidan av skolverksamheten för utveckling av socioemotionellt stödjande insatser i skolan och på fritiden


Ladda ner ppt "Projekt Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor RIB."

Liknande presentationer


Google-annonser