Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act
Space Systems Division

2 Planning Managers training – Presentation/Education TNS SIFO
Solna: September 3 Kiruna: September 6 Workshops All employees have seen results: Action Plans deadline: Follow up on action plan: Delivery results: September 7 October 15 November 30 Ongoing (more information will be sent out)

3 How to read the results – Model for change Problem solution wheel
Sittning 1 1. Look Bring all the facts on the table 2. Think List all the reasons 4. Act Actions Responsibility When? 3. Choose List all possible solutions and choose the best Three why’s – ”kortlångavägen” Sittning 2

4 <Space division> ACTION PLAN
Focus area ACTIONS Who? (Responsible) Start Date End Date/Follow up MÅL (och UPPFÖLJNING) GOL Fokusera på de övergripande målen Ta fram tydliga mål i affärsplanen och verksamhetsplanerna (orders, leveranser, operativa, kvalitets,…) - Hitta ett system för att sätta upp, kommunicera och följa upp mål – målkorten? - Ta med frågan till avdelningarna för diskussion och få konstruktiva förslag på fungerande metoder (alla) - Göra en utredning : fråga våra medarbetare (och rapportera till MCK) om : - Vilka är det upplevda onödiga arbetsuppgifter - Vilka är de upplevda dåliga arbetsrutiner - Sätta upp ett affärsinfomöte för divisionen (6 okt BLN, MPA) - Sätta upp ett återkommande infomöte för divisionen - Hitta en form för att komma närmare varandra - Organisera en form av ”roadmapsmöten” med olika teknikgrupper / Återinföra teknik och kunskapsseminarium EFFEKTIVITET MCK FÖRTROENDE FÖR S-DIV LEDNING

5 Kommentarer Sittning 2 Motivation :
står sig bra i divisionen jämfört med Sverige (80% mot 76%) , men S/C avd ligger lite lägre (44% motiverade jämfört med 58% i SSD) Samarbete : Ta upp tekniska luncher/seminarium Driva på teknisk utveckling Affärsinfomöte Org affektivitet : Organisation är anpassad för en större division Ingen organisations förändring sker nu, men vad kan göras vid sidan av? Lean? Hitta processer? Hinder (onödiga arbetsuppgifter): Styrgrupper (upplevs som mycket tid spenderas varje månad) Tidsskrivning/agresso Den upplevda onödiga arbetsuppgiften är kanske en brist från management att inte lyfta fram syftet/målet i arbetsuppgiften

6 Kommentarer Sittning 2 Hinder forts :
Det verkar som rösterna på onödiga arbetsuppgifter kommer från avdelningarna (inte ledningsgruppen); ta upp det i avdelningarna Medarbetarna jobbar bra i projekt, men de uppgifter som kommer från linjen upplevs ofta som ”onödiga”, ”jobbiga”. Riktlinjer/mål Alla känner till 10%, men inte de andra två målen 2010 Förnyelseklimat (Mycket viktigt att värna!) Uppmuntra förnyelse, nya idéer Patenter-driva vidare Uppföljning – inte låta förslag bara rinna ut i sanden Ta aktiva beslut om att driva eller inte driva vidare

7 Kommentarer Sittning 2 Projektkultur :
Aktiviteter som drivs som ett projekt på SSD fungerar bra. Parallella uppgifter/aktiviteter driver ofta ut i tiden, får inte prioritet-uppföljs inte och kräver eldsjälar för framsteg Medarbetarna jobbar bra i projekt, men de uppgifter som kommer från linjen upplevs ofta som ”onödiga”, ”jobbiga”. Vi har inget bra SYSTEM för att få saker att bli gjorda/uppföljda : fundera på att ta fram en metod-system-backlog….. Förtroende Normalt att det är uselt på företagsledningsnivå AKUT att jobba med det dåliga resultatet på divisionsledningsnivå för att lyfta det Retablera kontakten med divisionen-för stort gap idag : organisera månatliga infomöten (försälningsprocessen, affärer, RS strategi)

8 To have in mind… What do we want to achieve? What are the main challenges? Focus on most important slides Prioritise - Select a few activities that really can make a difference and reach visible effects Search for the concrete underlying causes to issues/problems. Ask Why? In what way? In which situations? Examples? Do not get caught up in figures – see the trends Do not get caught up in discussions on the merits, or otherwise, of a question. “Park” off-topic items – focus on what you can influence Actions shall be integrated in the Business Plan


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act"

Liknande presentationer


Google-annonser