Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Individ Kompetens 60%66%67% Motivation 59%64%60% Ansvar & Initiativ 77%74%68% Befogenheter 82%69%61% Organisation Samarbete 52%66%68% Organisatorisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Individ Kompetens 60%66%67% Motivation 59%64%60% Ansvar & Initiativ 77%74%68% Befogenheter 82%69%61% Organisation Samarbete 52%66%68% Organisatorisk."— Presentationens avskrift:

1 1 Individ Kompetens 60%66%67% Motivation 59%64%60% Ansvar & Initiativ 77%74%68% Befogenheter 82%69%61% Organisation Samarbete 52%66%68% Organisatorisk effektivitet 45%57%59% Lärande 46%54%56% Förnyelseklimat 47%48% VOICE INDEX 587623609 Engagemang i företaget 28%61%67% Mål 31%58%64% Ledarskap 62%68% Positiva 4-5 TotalExt. bench* 0 102030405060708090100 % av lämnade svar SSC Group Development 1) Ext.bench. Processindustri 2010 Antal deltagare : 37

2 2 Ansvar och initiativ 77%74%68% Mina arbetskamrater tar ansvar när problem uppstår i arbetet 84%78%69%0% Mina arbetskamrater tar ofta egna initiativ 70% 67%0% Positiva 4-5 TotalExt. bench* Ej svar 0 102030405060708090100 SSC Group Ansvar och initiativ Development 1) Ext.bench. Processindustri 2010 Positiva 5 4 Neutrala 3 Negativa 2 1 % av lämnade svar

3 3 Befogenheter 82%69%61% Jag har stor frihet att vidta åtgärder vid problem utan att gå till min chef och fråga 83%72%67%3% Jag kan fatta egna beslut i arbetet 81%67%56%0% Positiva 4-5 TotalExt. bench* Ej svar 0 102030405060708090100 SSC Group Befogenheter Development 1) Ext.bench. Processindustri 2010 Positiva 5 4 Neutrala 3 Negativa 2 1 % av lämnade svar

4 4 Upplever du att det finns några betydande effektivitetshinder på din division/stabsfunktion, och i så fall vilka? (q. 20) 0102030405060708090100 Antal svar : 37 % Otydliga riktlinjer Dåliga arbetsrutiner För hög arbetsbelastning Brist på tydlighet i vem som skall göra vad Tid läggs på onödiga arbetsuppgifter Brist på rätt kompetens Beslut tas inte tillräckligt snabbt Annat, skriv Saker blir inte åtgärdade i tid Toppstyrning Brist på information som jag behöver för att utföra mitt arbete Detaljstyrning Datasystemet För hög personalomsättning Stelbenta regler Folk tänker bara på sitt Nej, jag upplever inga betydande effektivitetshinder Byråkrati Alltför mycket information SSC Group Effektivitetshinder Development

5 5 Mål 31%58%64% Jag känner till Rymdbolagets övergripande mål 51%57%67%0% I min arbetsgrupp arbetar vi mot tydliga mål 24%63%65%0% I min arbetsgrupp följs våra mål regelbundet upp 22%52%60%0% Jag kan tydligt se en koppling till hur mitt eget arbete bidrar till övergripande mål 28%59%3% Positiva 4-5 TotalExt. bench* Ej svar 0 102030405060708090100 SSC Group Mål Development 1) Ext.bench. Processindustri 2010 Positiva 5 4 Neutrala 3 Negativa 2 1 % av lämnade svar

6 6 Hur stort förtroende har du för...?... företagsledningen 64%... din närmaste chef 76%80%73%8% Positiva 4-5 TotalExt. bench* Ej svar 0 102030405060708090100 SSC Group Förtroende för ledning Development... divisionens ledning*... din regions ledning (LSE, USN, SSC Chile, Kiruna, Stockholm)** * Endast till medarbetare som arbetar inom en division ** Endast till medarbetare som arbetar inom Satellite Operations 25%58%3% 0%43%3% 1) Ext.bench. Processindustri 2010 Positiva 5 4 Neutrala 3 Negativa 2 1 % av lämnade svar


Ladda ner ppt "1 Individ Kompetens 60%66%67% Motivation 59%64%60% Ansvar & Initiativ 77%74%68% Befogenheter 82%69%61% Organisation Samarbete 52%66%68% Organisatorisk."

Liknande presentationer


Google-annonser