Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärnfunktioner 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Översikt och exempel på hjärnskador.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärnfunktioner 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Översikt och exempel på hjärnskador."— Presentationens avskrift:

1 Hjärnfunktioner 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Översikt och exempel på hjärnskador

2 Hjärnfunktioner 2 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Huvudmål: Hjärnskador Ge praktiska råd 1. Lära ut vilka problem den hjärnskadade har. 2. Beskriva hur problemen kan ändras under rehabiliteringsprocessen. 3. Ge information om förhållningssätt och bemötande av den försäkrade och dennes anhöriga?

3 Hjärnfunktioner 3 SASSAM Version 2.0 © SASSAM 1. Hjärnskadornas komplexitet. 2. Hur vanliga är hjärnskador? 3. Behandling - tidsförlopp - rehabilitering Allmänt om hjärnskador

4 Hjärnfunktioner 4 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Historien om en familj Familjen Hedman…. Staffan 46 Karin42 Helene18 Linda14 Louise12 Anton10 Carl 7 Rasmus 3 Evelina ½

5 Hjärnfunktioner 5 SASSAM Version 2.0 © SASSAM När olyckan sker…. ”Karin ensam på väg hem ifrån affären” ”Kollision med älg” ”Inget bilbälte”

6 Hjärnfunktioner 6 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Karins skador u Blödning med hjärnskada enligt ICD 10 u Lårbensbrott

7 Hjärnfunktioner 7 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Tecken på hjärnskada  Tidiga tecken  Skiftande grad av medvetslöshet  Förhöjt tryck i hjärnvävnaderna i det slutna kraniet  Störd andning  Svårt att inta näring genom munnen  Inkontinens  Sena tecken  Försämrad sömnrytm  Onormal muskeltonus  Störning av kommunikation  Opassande beteende

8 Hjärnfunktioner 8 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Akutsjukvård ”Karin opereras akut” ”Ambulanstransport 26 minuter” ”Från larm till operation 47 minuter”

9 Hjärnfunktioner 9 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Frekvens Traumatiska hjärnskador Antal nyskadade uppskattas till ca 300 per 100 000 invånare och år

10 Hjärnfunktioner 10 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Uppkomstmekanismer u Fall 59% u Trafik 20% u Övriga 21%

11 Hjärnfunktioner 11 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Syrebrist i hjärnan u Orsaker

12 Hjärnfunktioner 12 SASSAM Version 2.0 © SASSAM STOPP: Statistik Hur många kommer sannolikt att drabbas av traumatisk hjärnskada per år i vårt län? Vad betyder detta i vår vardag?

13 Hjärnfunktioner 13 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Varför beskriva hjärnan separat? u Hjärnan är sannolikt vårt mest underskattade organ u Död = hjärndöd u Stora nya kunskapsfält ”hjärnstress” ”utbrändhet” u Rehabiliteringshinder Fördjupning hjärnans anatomi

14 Hjärnfunktioner 14 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Livsstil och skadepanorama Antalet hjärnskador ökar på grund av nutidens livsstil och med förbättrade behandlingsmöjligheter

15 Hjärnfunktioner 15 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Rehabiliteringspotential Rp = Rehabiliterings- potential M =Motivation R = Resurser K = Krav Ref. Ottoson, Lars Göran. Leva eller överleva. Rehabiliterings idé och verklighet, Handikappinstitutet,1989 Rp = M x R/K

16 Hjärnfunktioner 16 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnans fem arbetsprocesser 1Ta in via de fem sinnena 2Uppmärksamma - Fokuserat - Uthålligt - Selektivt - Växlande - Flera samtidigt 3Bearbeta 4Minnas, inom 10-20 sekunder 5Utföra

17 Hjärnfunktioner 17 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Vad är kognitiva processer? Beslutsförmåga Problemlösning Genomförande Utvärdering Planering

18 Hjärnfunktioner 18 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Karin 13 månader efter olyckan u Fysisk läkningsprocess klar u Svårt att sova u Aggressiv och lättirriterad u Störningar i relationen till familjen u Svårt att återgå till arbete u Konflikt med försäkringskassan och vården

19 Hjärnfunktioner 19 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Karins kognitiva processer Vilka störningar i de kognitiva processerna kan vi notera hos Karin? Diskutera och notera!

20 Hjärnfunktioner 20 SASSAM Version 2.0 © SASSAM ? ROLLSPEL Arbeta två och två enligt SASSAM-metoden och med hjälp av SASSAM-kartan med exemplet Karin (ca. 20-30 min.) Vad har hänt med Karin?

21 Hjärnfunktioner 21 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Anatomi- Fysiologi Centrala nervsystemet (CNS) Perifera nervsystemet Autonoma nervsystemet

22 Hjärnfunktioner 22 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Nervsystemets anatomi u CNS l Centrala nervsystemet l Består av hjärnan och ryggmärgen u PNS l Perifera nervsystemet l Omfattar nerver ute i kroppen. l De står i förbindelse med rygg-märgen u ANS l Autonoma nervsystemet

23 Hjärnfunktioner 23 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Autonoma nervsystemet u Lögndetektor u Förälskelse u Reklam

24 Hjärnfunktioner 24 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnhalvor Höger Färg Form Musik Fantasi Vänster Logik Språk Matematik Skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor

25 Hjärnfunktioner 25 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Olika egenskaper hos hjärnhalvorna u Språklig förmåga u Visuospatial förmåga u Känsloinnehåll u Minne, inlärning

26 Hjärnfunktioner 26 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Motorisk - sensorisk homunculus Vänster Visar hur stora delar av hjärnbarken som styr musklerna i olika delar av kroppen Höger Visar hur stor del av barken som är avdelad för känsel- information ifrån olika delar av kroppen

27 Hjärnfunktioner 27 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Autonoma nervsystemet Parasympaticus Parasympatiska systemet Sympaticus Sympatiska systemet

28 Hjärnfunktioner 28 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Skadeförlopp Akut skada Progressiv sjukdom

29 Hjärnfunktioner 29 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Olika hjärnskador Skador på hjärnans nervvävnad - Blodpropp (lokal syrebrist) - Mekanisk skada - Blödningar - Generell syrebrist - Tumörer - Infektioner - Degenerativa sjukdomar - Förgiftningar

30 Hjärnfunktioner 30 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnskador Diffusa Fokala

31 Hjärnfunktioner 31 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Diffus - fokal DiffusaFokala Varierande symtombildSymtom efter fokus MultifokalOftast ett fokus Ibland motorikstörningOfta motorikstörning Kognitiva problemIbland kognitiva problem PersonlighetsförändringIbland personlighets- förändringMinskad energipotential

32 Hjärnfunktioner 32 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Diffusa hjärnskador - symtom  Nedsatt vakenhet  Störd sensorimotorik  Perceptionsrubbningar  Kommunikationsstörningar  Nedsatt minnes-inlärning  Nedsatt simultankapacitet  Störning i motorisk styr-reglerfunktion  Minskad flexibilitet-nytänkande  Beteendeförändringar och emotionell påverkan  Svårigheter att hantera affekter  Nedsatt generaliseringsförmåga  Svårigheter att få saker gjorda  Nedsatt omdöme

33 Hjärnfunktioner 33 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Strukturerad träning Vid diffusa hjärnskador - Strukturerad träning - Psykolog

34 Hjärnfunktioner 34 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Rehabiliterng Diffusa hjärnskador - Planera och genomföra aktiviteter - Arbetsterapi

35 Hjärnfunktioner 35 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Rehabiliteringsåtgärder Vid diffusa hjärnskador - Lugn miljö - Vilopositioner - Information

36 Hjärnfunktioner 36 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Planera hemgång Vid diffusa hjärnskador Team-möte professionella nätverk

37 Hjärnfunktioner 37 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Eftervård - rehabilitering STRULSTRUL

38 Hjärnfunktioner 38 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Rehabilitering Traumatiska hjärnskador Commotio cerebri Rehabiliteringsstruktur Läkarbedömning Remiss till rehabiliteringsmedicinsk enhet Arbetskapacitetsbedömning 1 2 3

39 Hjärnfunktioner 39 SASSAM Version 2.0 © SASSAM TID och tålamod ! Diffusa hjärnskador Tidsförlopp

40 Hjärnfunktioner 40 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Att överleva ……att leva vidare! Diffusa hjärnskador “Målet är livskvalitet utifrån patientens förmåga och intressen”

41 Hjärnfunktioner 41 SASSAM Version 2.0 © SASSAM När blir mamma frisk? ?

42 Hjärnfunktioner 42 SASSAM Version 2.0 © SASSAM För att motverka, undvika STRULSTRUL Behövs nu... samverkan och kontinuitet tidsperspektiv och långsiktighet rimlig kravnivå umgänge och bra bemötande livstillfredsställelse

43 Hjärnfunktioner 43 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Råd 1 Etik i bemötande Respekt för den drabbade med den etiska utgångspunkten att denne har behov av autonomi och integritet.

44 Hjärnfunktioner 44 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Råd 2 Samverkan och kontinuitet Det är en fördel om individen under hela rehabiliteringsförloppet följs av samma kontaktperson både på försäkringskassan och inom vården. Samverkan och kontinuitet ger en god plattform att bygga vidare på.

45 Hjärnfunktioner 45 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Råd 3 Struktur i samtal med den skadade Simultankapaciteten hos den Skadade individen kan vara nedsatt. Individer med hjärnskador är lätt uttröttbara. Försök att få fram den mest väsentliga informationen under de första 15 minuterna av mötet. Försök också att skapa en extra lugn miljö som inte stör koncentrationen, stäng av mobil- telefonen och genomför alltid mötet väl avskilt.

46 Hjärnfunktioner 46 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Råd 4 Kommunikation Enkel, tydlig kommunikation med empatiskt förhållningssätt är viktigt. Innehållet i det som framförs behöver ofta upprepas, och individen bör uppmanas att om möjligt skriftligt dokumentera överenskommelser.

47 Hjärnfunktioner 47 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Råd 5 Om ”inget hänt” på tolv veckor: Tag initiativ! Personligt möte med den försäkrade! Samråd med försäkringsläkaren. Behövs - Kontakt med sjukvården? - Kontakt med FHV? - FMU? - Arbetslivsinriktad rehabilitering? Använd SASSAM-metoden och SASSAM - kartan!

48 Hjärnfunktioner 48 SASSAM Version 2.0 © SASSAM En anatomisk fördjupning

49 Hjärnfunktioner 49 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Översikt hjärnan 5. Djupa nervkärnor 3. Hypofysen 6. Limbiska systemet 4. Corpus callosum 2. Lillhjärnan 1. Hjärnstammen

50 Hjärnfunktioner 50 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnfunktioner 1 ( 4 ) Känslomässig och social kontroll av beteende Överordnad kontroll, planering och styrning av tankeverksamhet, beetende och uppmärksamhet 1 2

51 Hjärnfunktioner 51 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnfunktioner 2 ( 4 ) Direktstyrning av framför allt viljemässig muskelaktivitet Planering, start och samordning av viljemässigt tal och rörelser 4 3

52 Hjärnfunktioner 52 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnfunktioner 3 ( 4 ) Registrering, bearbetning, lagring och kontroll av känselförnimmelser och rörelser Varseblivning, association och lagring av sammansatta och bearbetade sinnesförnimmelser,språkliga, matematiska och rumsliga förhållanden 5 6

53 Hjärnfunktioner 53 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärnfunktioner 4 ( 4 ) Registrering, bearbetning och lagring av synförnimmelser, viss kontroll av ögonrörelser Registrering, bearbetning och lagring av hörselförnimmelser, språk, musik med mera. 7 8

54 Hjärnfunktioner 54 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Storhjärnan och lillhjärnan 100 miljarder nervceller

55 Hjärnfunktioner 55 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Hjärna - nervsystem

56 Hjärnfunktioner 56 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Anatomi nervsystemet Åter till bild 13

57 Hjärnfunktioner 57 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Referenser


Ladda ner ppt "Hjärnfunktioner 1 SASSAM Version 2.0 © SASSAM Översikt och exempel på hjärnskador."

Liknande presentationer


Google-annonser