Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö."— Presentationens avskrift:

1 1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö

2 2 Uppdrag Munkedal Analys av intäkter och kostnader, trender och utvecklingstendenser. Analys av nämndens kostnader i förhållande till de kostnader som kommunens egen jämförelsegrupp har. Jämförelse med kommunens kostnader i förhållande till standardkostnaden. Granskning av om nämndens egen resursfördelningsmodell avspeglar de interna behoven. Identifiera förbättringsområden. Kommentarer, slutsatser och rekommendationer.

3 3 Nettokostnad olika verksamheter jämfört standardkostnaden

4 4 Jämförbara kommuner Lysekil Tanum Strömstad Sotenäs Orust Tjörn Egen grupp IFO, Webor Vaxholm Surahammar Gnosjö Strömstad Forshaga Eda Lycksele Vilhelmina Bromölla Olofström Individ- och familjeomsorg Standardkostnad för individ- och familjeomsorg (70%), antal invånare totalt (30%).

5 5

6 6 Barn- och ungdomsvård

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Öppenvårdinsatser. Barn och unga med minst en behovsprövad öppenvårdsinsats

17 17

18 18 Ekonomiskt bistånd

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Missbruk och övrig vuxenvård

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Kvalitetsbedömning per kommun 2008 Kommun och Omdömen

39 39

40 40 Konjunkturstöd 2010 samt ökat generellt statsbidrag 2010-2011

41 41 Reflektioner I stort sett samma nettokostnader för individ- och familjeomsorgen som jämförbara kommuner. Inom barn- och ungdomsvården har öppna insatser prioriteras. Har historiskt haft höga kostnader för placeringar men brutit trenden. Få placeringar och i lägre åldrar. Sök samverkan om placeringsalternativ. Kostnaderna för institutionsvård och familjehem sticker ut. I tvångsvården färre vårddygn i frivillig institutionsvård än jämförbara kommuner. Över genomsnittet i kvalitetsbedömningen. Oroväckande höga kostnader för ekonomiskt bistånd, toppar 2008 och kv. 1 år 2009.

42 42 Reflektioner Använd ledningsgrupp för att diskutera tvärsektoriellt om ekonomi och verksamhet. Skapa samsyn Samverkan – Arbetsförmedling – Arbetsmarknadsenhet – Skola Beredskap att kostnaderna kommer att öka för det ekonomiska biståndet –Personalförstärkning Arbetsledningen har stor betydelse Diskussion med nämnden om riktlinjer och felaktiga utbetalningar Fortsätta på samma sätt med Barn o ungdom samt Missbruk Effekter av insatser


Ladda ner ppt "1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö."

Liknande presentationer


Google-annonser