Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-02-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-02-05."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-02-05

2   Mer regel än undantag!  Kan definieras på många sätt  Destruktiv respektive konstruktiv hantering  Konflikter kan lösas om du vill lösa dem, MEN kräver kompromiss  Minst TVÅ parter krävs i en konflikt Vad är en konflikt?

3  Två olika synsätt på konflikter

4   Utmärkande: kampsituation  Sinnesuttryck mer selektiva  Mer känslig och lättretlig  Förmåga till empati minskar  Motivation till att ändra ståndpunkt minskar  Minska kontakt och kommunikation Konflikteskalering

5   Sakkonflikt  Rollkonflikt  Pseudokonflikt  Intresse-/värderingskonflikt  Behovskonflikt  Auktoritetskonflikt Konflikttyper

6   Svårt att lösa långtgående konflikter!  Vissa konflikter KAN inte lösas, men de kan hanteras  Fokus på det konstruktiva och realistiska  Involvera alla  Återskapa god balans mellan tankar och känslor  Skuldbelägg inte  Uppmärksamma känslor  Fortsatt kommunikation  Stoppa negativa samtalsförlopp  Skapa vettig jämbördighet mellan parterna Framgångsrik konflikthantering

7   Undvikande  Jag väljer att varken prioritera att jobba mot mitt mål eller på relationen till andra.  Anpassning  Jag sätter relationen till den andre/de andra som viktigare än mitt mål.  Kompromiss  Jag får delvis som jag vill och tar till viss grad hänsyn till relationen till andra.  Konkurrens  Jag bedömer mitt mål som viktigare än att vårda relationen där och då.  Problemlösning  Jag jobbar både mot mitt mål och med relationen till andra och ser till att båda dessa hanteras på ett tillfredsställande sätt. Konflikthanteringsstilar

8   Avsätt en stund för dig själv till att med papper och penna reflektera över:  Vad har jag själv för konfliktsyn? Vad lärde jag mig om konflikter när jag växte upp? Hur hanterade mina föräldrar konflikter?  Hur ser min ”konflikthistoria” ut? När jag tänker tillbaka på mitt liv, vad är det för konflikter jag minns? Vad lät jag de konflikterna betyda efteråt? Vad tog jag med mig för lärdomar om mig själv/andra/konflikter efteråt?  Vilken konfliktstil använder jag oftast? Vilken använder jag minst?  Vad har jag haft för konflikter den senaste tiden? Vilken/vilka typ av konflikt rörde det sig om? Kan jag gissa att det fanns någon annan typ av konflikt ”under ytan”? Upplevelse

9   Förkortat; TA  Kanadensisk psykiater Eric Berne (1910-1970)  Populär analysmodell på 70-talet  Huvudtanke: en människa pendlar mellan olika mentala ”jagtillstånd”, d.v.s. ett system av tankar, känslor och handlingar när vi tänker och kommunicerar  Tre olika ”jagtillstånd”: Förälder, Vuxen, Barn Transaktionsanalys

10   Alla influenser som kommit från föräldrafigurer och auktoriteter under hela vårt liv.  Allt det som kan sammanfattas i begreppet samvete.  Styra och kontrollera egna reaktioner och handlingar, MEN också andras.  ”Kör försiktigt”, ”Ät inte godis”, ”Det gjorde du bra”  Uppmanande, kontrollerande, beskyddande och styrande ton, även i kroppsspråk!  Uppträda som förälder, att möta andra med en vuxen mot barn-attityd. Förälderjaget

11   Påverkar andra på ett neutralt och sakligt sätt.  Nyfikenhet, intresse, tålamod, ihärdighet.  Ställer frågor som vad, när, hur, vem och var?  Vaket och intresserat kroppsspråk.  Tänka, känna och agera som en vuxen i olika situationer. Vuxenjaget

12   Reaktioner, behov och influenser inifrån.  Känslorna tar överhanden  med ytterst lite stimulans är vi tillbaka i barndomen och svarar med liknande reaktioner som när vi var små.  Lek, skämt, tävlan, retsamhet, motivation, visioner, dagdrömmar…  Stor uppsättning kroppspråk, gester och förhållningssätt.  Kreativitet! Barnjaget

13   Fokus: hur kommunicerar vi med varandra?  Transaktion = utbyte av budskap.  Tre typer av transaktioner som får olika konsekvenser för kvaliteten på kommunikationen:  Komplementära transaktioner  Korstransaktioner  Dubbla transaktioner Transaktionsanalys och kommunikation

14   Du får svar från det jag till vilket budskapet riktades.  Resultat: kommunikationen fortsätter. Komplementära/ parallella transaktioner

15   Du får svar från ett annat jagtillstånd än det du riktar dig mot.  Resultat: kommunikationen bryts. Korstransaktioner

16   Innehåller två budskap; ett som är öppet (det som sägs) och ett som är dolt (det som antyds i t.ex. kroppsspråk).  Resultat: vi tenderar att svara från det jagtillstånd till vilket det dolda budskapet är riktat. Dubbla transaktioner

17   Vad är en konflikt?  Två olika synsätt på konflikter  Konflikteskalering  Konflikttyper  Framgångsrik konflikthantering  Konflikthanteringsstilar  Upplevelse  Transaktionsanalys  Transaktionsanalys och kommunikation Sammanfattning


Ladda ner ppt "Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-02-05."

Liknande presentationer


Google-annonser