Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RC-helikoptern Vad är en helikopter? 4 "If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter."

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RC-helikoptern Vad är en helikopter? 4 "If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter.""— Presentationens avskrift:

1

2 RC-helikoptern

3 Vad är en helikopter? 4 "If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter."

4 En snabb flygmaskin

5 En långsam flygmaskin

6 En flygmaskin som kan hänga stilla, ”hovra”

7 Lyftkraft

8 Varför flyger en helikopter bättre upp och ned?

9 Markeffekt 4 Nära marken bromsas luft- molekylerna som accelererats nedåt alltmer direkt mot marken. 4 Lyftkraften ökar, effekten kallas markeffekt

10 Stjärtrotorn

11 Stjärtrotorns placering

12 Stora krafter 4 Rotorbladen är farliga, en story från planket: 4 Here is a true one, embarassing but it may help someone. 4 I has learning how to fly with a Concept 30 that didn't want to cooperate. Nothing was going right so in frustration I held the tailboom and reved the engine up trying to tune it and maybe get somewhere. The blade struck the back of my hand and ripped it open exposing the tendons and leaving a nasty scar. I am lucky I didn't loose my function in 3 fingers! 4 While waiting for my friend to take me to the emergency room I got my revolver (a Colt Army 1860, 50 cal muzzleloader) and holding my bleeding hand against my chest I fired all six shots into the Heli with my left hand. I am now a VERY satisfied LMH 110 pilot and will never again do something that I KNOW is wrong. This is an expensive way to deal with it but the satisfaction is well worth it. 4 -Scott

13 Rotorbladens flappning

14 Flappning och lead lag 4 För att inte helikoptern ska brytas sönder måste det finnas möjlighet för bladen att flappa. 4 Dessutom vinner man att rotorns rollande moment på grund av olika relativ hastighet för rotorbladen vid flygning med fart kompenseras. 4 Bladen kan vrida sig runt skruvarna, lead lag, och därmed kompensera för den skillnad i tyngdpunktsläge som uppstår när bladen flappar.

15 Flygning med fart

16 Hur fort kan en helikopter flyga?

17 Maxfart 4 En fullskalahelikopters maxfart uppnås ögonblicket innan det bakåtgående rotorbladet stallar. 4 Närmast rotorhuvudet har rotorbladet lägst hastighet, och när helikopterns fart framåt ökar sjunker den relativa lufthastigheten i detta område. När det bakåtgående rotorbladet stallar kan inte flappningen kompensera för det rollande momentet, och helikoptern bryts sönder när den börjar rolla. 4 En modellhelikopters rotorhastighet är så hög att det bakåtgående bladet inte stallar. Maxfart uppnås när den framåtdrivande kraften balanseras av modellens luftmotstånd.

18 Hur styrs helikoptern?

19 Lyftkraftsfördelningen mellan olika delar av rotordisken 4 Skall en hovrande helikopter förflytta sig åt vänster skall en större kraft verka på höger sida än vänster av rotordisken. 4 Det sker genom att pitchen varieras mellan rotorbladen när swashplattan lutas.

20 Gyroskopisk precession 4 Komplikationen är att rotorn är ett stort gyroskop. En kraftpåverkan ger en resultant med 90 graders förskjutning, gyroskopisk precession. 4 En större pitch när bladen befinner sig rakt fram resulterar i en ökad kraft på rotordiskens högra sida och en förflyttning åt vänster vid högergående rotor. 4 Effekten kan lätt studeras praktiskt med ett löst cykelhjul som bringas att rotera, varefter du försöker tippa det hållandes i hjulaxeln.

21 Styrpaddlarnas stabiliseringsstång 4 Paddelstången är något som distinkt skiljer en modellhelikopter från sin motsvarighet i full skala.

22 Dieter Schlüters stabiliseringsstång 4 När man försöker överföra helikopterns funktion till modellform är det mycket mindre massor i rörelse i rotorn, gyroskopet. En styrimpuls ger då en blixtsnabb reaktion, som är svår att bemästra. En fullskalahelikopters tröghet ligger mer i nivå med mänskliga reaktionstider. 4 Paddelstången ger en dämpning vid överföringen av styrimpulserna, både dynamiskt och aerodynamiskt. 4 Paddelstången fyller också en annan uppgift. Den minskar belastningen på servona. Jämfört med rotorbladen som ju lyfter hela modellhelikoptern är paddelstången måttligt belastad.

23 Trimning 4 När piloten ger en styrimpuls överförs den via swashplattan delvis till rotorbladen, delvis till paddelstången. Den resulterande anfallsvinkeln hos rotorbladet beror på mixningen mellan det direkta styrutslaget och paddelstångens lutning. 4 För nybörjaren är det bra med mycket tyngd på stabiliseringsstången vilket ger stabil hovring. Det kan åstadkommas med tunga paddlar eller vikter. 4 Vikternas inverkan kan justeras genom att de flyttas inåt eller utåt på stången. 4 Naturligtvis har även paddlarnas form och profil stor påverkan på modellens flygegenskaper.

24 Tracking

25 Autorotation

26 Vad kan man ha en modellhelikopter till?


Ladda ner ppt "RC-helikoptern Vad är en helikopter? 4 "If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter.""

Liknande presentationer


Google-annonser