Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid ….på väg mot en hälsodiplomering...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid ….på väg mot en hälsodiplomering..."— Presentationens avskrift:

1 Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid ….på väg mot en hälsodiplomering...

2 På grund av P.U.L så är elevbilderna borttagna ur presentationen

3 Hur når Jakobsgårdskolan sin vision? Vision: Ansvar, kunskap, själkänsla, framtidMål: Föräldrasamverkan, IUP och kvalitetssäkring genom tydliga kriterier (årets mål) …och att bli diplomerade som hälsoskola Rektor Biträdande rektor Elevvård A-lag 7 A-lag 8 A-lag 9 A-lagen jobbar med sina elever mot skolans mål och vision

4 Skolans vision ansvar - kunskap - självkänsla - framtid har skolan brutit ner till: Målet för allt arbete i skolan är att eleven ska få: En äkta tro på sig själv som gör att eleven kan: Lösa problem Söka kunskap Respektera andra Arbeta i grupp Framföra sin åsikt Stå för den jag är Känna glädje i sin utveckling

5 Hur hjälper vi eleverna att utvecklas maximalt?  Skolans personal är duktig på att se varje elevs styrkor och behov.  All personal uppmärksammar och arbetar med elevens sociala situation och utveckling. Enligt senaste kvalitetsredovisningen når våra elever ett bättre resultat än förväntat.

6

7 Ett verktyg är våra individuella utvecklingsplaner, IUP, som upprättas i samråd med elev, föräldrar och kontaktlärare. I enlighet med Skolverkets allmänna råd

8 Elevens kartläggning Målsmans kartläggning HEM Kryssdokument med utvecklande kommentarer Kontaktlärarens helhetssyn Underlag vid utvecklings- samtal Upprättande av IUP Underlag för undervisning och org. Utvecklande”snurren” är igång!

9 Vårt andra verktyg…  … är våra kriterier som bygger på Skolverkets.  Det här är ett kontinuerligt processarbete där vi hela tiden jobbar med att förenkla och förtydliga.

10 Jakobsgårdskolan erbjuder  Hälsoklass  Häst/IT klass  Vanlig klass  SkolIF  Internationellt elevutbyte

11 Vår hälsoklass är en breddning av ditt vanliga idrottande, ett komplement till din träning som kan utveckla det du redan är bra på! IIII hälsoklassen har vi 100 minuter mer idrott och hälsa. Vi provar många idrotter, åker på lägerskola och skapar laganda där glädje och högt i tak är det självklara! Hälsoklassen Rörelse – Hälsa – Framtid ansvar - kunskap - självkänsla - framtid

12 Vad gör Hälsoklassen? hälsoklassen TräningsläraTrygghetKostLägerskola Fysisk- träning Mental- träning InspirationFriluftsliv Ledare- uppgifter Samarbete Människo- kroppen Själv- utveckling

13 Häst och IT klass en ny del i skolans satsning på hälsa  Ca 10 platser HÄST och ca 15 platser IT kommer att erbjudas.  Klassens elever har extra tillgång till datorer och annan digital utrustning i undervisningen.  Klassen har extra tid på schemat för sitt specialintresse.

14

15 Vad gör hästeleverna? Häst Dressyr Tävlings- regler Skötsel Gäst- föreläsare Studieresor Sjukdoms- lära SäkerhetHoppningRidning

16 Vad gör IT-eleverna? IT HemsidaRobotlego Källkritik Gäst- föreläsare Studieresor Presenta- tioner Ljud/bild Musik och media Klassrums- datorer

17

18 Vad gör Häst och IT eleverna tillsammans? Klassen UppdragDatorer Internationella kontakter Hem- klassrum Vissa Gemensamma studieresor Grupp- övningar IUP Flexibel undervisning LektionerHemsida

19 Skolans idrottsförening - SkolIF  Ett frivilligt tillfälle till extra idrott  Elevstyrd

20 Internationellt elevutbyte  Tyskland  Frankrike

21 Vi som arbetar med Hälsoklassen:  Hans Liljenborg  Ulrika Hagen It-hästklassen:  Fredrika Sandell  Marie Kihlbom  Lars-Ove Börjesson

22 www.borlange.se/jakobsgardskolan På vår hemsida finns blanketten för ansökan


Ladda ner ppt "Jakobsgårdskolan ansvar - kunskap - självkänsla - framtid ….på väg mot en hälsodiplomering..."

Liknande presentationer


Google-annonser