Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webcert Modul API ReceiveMedicalCertificateQuestion ReceiveMedicalCertificateAnswer SendMedicalCertificateQuestion SendMedicalCertificateAnswer RevokeMedicalCertificate.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webcert Modul API ReceiveMedicalCertificateQuestion ReceiveMedicalCertificateAnswer SendMedicalCertificateQuestion SendMedicalCertificateAnswer RevokeMedicalCertificate."— Presentationens avskrift:

1 Webcert Modul API ReceiveMedicalCertificateQuestion ReceiveMedicalCertificateAnswer SendMedicalCertificateQuestion SendMedicalCertificateAnswer RevokeMedicalCertificate SendMedicalCertificate RegisterMedicalCertificate GetMedicalCertificateForCare FK7263 RegisterTSBas GetTSBasForCare TSBas RegisterTSDiabetes GetTSDiabetesForCare TSDiabetes Webcert ListCertificatesForCare

2 Fasta mottagare - Webcert Fasta mottagare - core – SendMedicalCertificateAnswer + {sendanswertofk.logicaladdress} – SendMedicalCertificateQuestion + {sendquestiontofk.logicaladdress} – ListCertificatesForCare + {intygstjanst.logicaladdress} – RevokeMedicalCertificate + {intygstjanst.logicaladdress} Fasta mottagare – fk7263 – RegisterMedicalCertificate + {intygstjanst.logicaladdress} – GetMedicalCertificateForCare + {intygstjanst.logicaladdress} Fasta mottagare – ts-bas – RegisterTSBas + {intygstjanst.logicaladdress} – GetTSBasForCare+ {intygstjanst.logicaladdress} Fasta mottagare – ts-diabetes – RegisterTSDiabetes + {intygstjanst.logicaladdress} – GetTSDiabetesForCare+ {intygstjanst.logicaladdress}

3 Rörliga mottagare - Webcert Core – SendMedicalCertificate En intygstyp (ex. fk7263) har endast en huvudmottagare från Webcert Konfigurationen i recipent.properties specificerar detta via: recipient-transport-model-version.FK.fk7263 = LEGACY_LAKARUTLATANDE Detta ger ett ID för mottagaren som är FK. För att hitta logisk adress till FK ger följande konfiguration denna info: recipient.FK.logicalAddress = FKORGNR Detta ger då att den logiska adressen skall vara ”FKORGNR”. Den logiska adressen mappar mot värden i Tjänsteplattformen…

4 Mina Intyg Modul API SendMedicalCertificate GetMedicalCertificateForCare FK7263 GetTSBasForCare TSBas GetTSDiabetesForCare TSDiabetes ListCertificatesForCitizen SetCertificateStatus Mina Intyg

5 Fasta mottagare – Mina Intyg Fasta mottagare – core – ListCertificatesForCitizen -> direktkoppling – SetCertificateStatus -> direktkoppling Fasta mottagare – fk7263 – GetMedicalCertificateForCare -> direktkoppling Fasta mottagare – ts-bas – GetTSBasForCare -> direktkoppling Fasta mottagare – ts-diabetes – GetTSDiabetesForCare -> direktkoppling

6 Rörliga mottagare – Mina Intyg Core – SendMedicalCertificate I CertificateServiceImpl och metoden sendCertificate komer en sträng target som innehåller ett ID för mottagaren. I dagsläget skickas detta lite senare direkt vidare via utgående SendMedicalCertificate som logisk adress. Detta måste vara fel!! Här skall ett uppslag ske av vilken logisk adress dit intyget skall skickas göras via GetRecipients! Det borde vara följande: ID för mottagaren används för att slå upp korrekt logisk adress: recipient.FK.logicalAddress = FKORGNR Detta ger då att den logiska adressen skall vara ”FKORGNR”. Den logiska adressen mappar mot värden i Tjänsteplattformen… Denna tjänst går inte via NTjP utan direkt, däremot kommer Intygstjänsten att använda detta ID i inkommande anrop…

7 Intygstjänsten Modul API RevokeMedicalCertificate SendMedicalCertificate RegisterMedicalCertificate GetMedicalCertificateForCare RegisterTSBas GetTSBasForCare RegisterTSDiabetes GetTSDiabetesForCare FK7263 RegisterMedicalCertificate RegisterCertificate TSBas TSDiabetes ListCertificates GetCertificate SetCertificateStatus SendMedicalCertificateQuestion ListCertificatesForCare ListCertificatesForCitizen GetViewContent GetRecipientList RevokeMedicalCertificate Intygs tjänsten

8 Mottagare - Intygstjänsten Intygstjänsten agerar enbart på inkommande anrop för att därefter göra utgående anrop. Nedan en lista på vilka inkommande anrop som ger upphov till utgående anrop. SendMedicalCertificate – inkommande ej fast logisk adress Ett inkommande anrop har med sig en logisk adress som skall ha hämtats från recipients.properties. Exakt samma logiska adress skall användas när modulen använder RegisterMedicalCertificate (fk7263) respektive RegisterCertificate (ts-bas och ts-diabetes). Idag är detta inte fallet! Koden i Intygstjänsten tror att det är ett ID som kommer vilket felaktigt stämmer från Mina Intyg men ej från Webcert! RevokeMedicalCertificate - inkommade logisk adress intygstjänsten Vid ett inkommande anrop sker ett uppslag där man ser över vilka target == systemID som har fått ett intyg skickat till sig.

9 Mottagare - Intygstjänsten RevokeMedicalCertificate - inkommade logisk adress intygstjänsten Vid ett inkommande anrop sker ett uppslag där man ser över vilka target == systemID som har fått ett intyg skickat till sig. Om target == FK (CertificateServiceSenderImpl) skickas ett SendMedicalCertificateQuestion anrop. Här används den logisk adressen {revokecertificate.address.fk7263} vilket är korrekt men lite statiskt då vi har en recipients fil för detta! Dvs vi bör bara ha konfiguration på ett ställe! Om target inte är FK skickas ett RevokeMedicalCertificate anrop. Här sätts den logiska adressen till target vilket är fel! Här skall ett uppslag ske av vilken logisk adress dit anropet skall skickas göras via GetRecipients! Det borde vara följande: ID för mottagaren används för att slå upp korrekt logisk adress: Recipient.TS.logicalAddress = TSORGNR Detta ger då att den logiska adressen skall vara ”TSORGNR”. Den logiska adressen mappar mot värden i Tjänsteplattformen…

10 Adressering slutsatser All adressering som skall ske till mottagare som FK, TS, AFA osv skall använda sig av recipients.properties filen! Dvs ingen annan konfiguration med logisk adress till t.ex. FK bör finnas som separata properties!


Ladda ner ppt "Webcert Modul API ReceiveMedicalCertificateQuestion ReceiveMedicalCertificateAnswer SendMedicalCertificateQuestion SendMedicalCertificateAnswer RevokeMedicalCertificate."

Liknande presentationer


Google-annonser