Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 9 Repetition inför provet. Viktigt inför provet! När, var, hur Repetition via provfrågor: –kapitel 1: Python, kommentarer –kapitel 2: Variabler,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 9 Repetition inför provet. Viktigt inför provet! När, var, hur Repetition via provfrågor: –kapitel 1: Python, kommentarer –kapitel 2: Variabler,"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 9 Repetition inför provet

2 Viktigt inför provet! När, var, hur Repetition via provfrågor: –kapitel 1: Python, kommentarer –kapitel 2: Variabler, datatyper, in- och utmatning –kapitel 3: if-satser, while-slingor, algoritmer –kapitel 4: for-slingor, strängar, tupler –kapitel 5: Listor –kapitel 6: Funktioner –kapitel 7: Filer och särfall –kapitel 8: Klasser, objekt –kapitel 9: Objektorienterad programmering

3 När och var Tid: tisdag 9 oktober, kl 10-12 Plats: E51,E52,E53.

4 Hur Provtiden: En timme. Flervalsprov: Flera svarsalternativ kan vara rätt! Godkänt: 80%, men man har 3% bonus för varje labb man har redovisat i tid. Hjälpmedel: Vilken Pythonbok som helst ID-kontroll: Ta med ID-handlingar.

5 Studietips För varje diagnostiskt prov: –Gör provet –Slå upp i boken när du tvekar –Provkör koden –Om du hade alla rätt fortsätt med nästa! –Annars gör du om provet. Hitta på en egna provfrågor Läs ännu mer i boken!

6 Kapitel 1: Python, kommentarer Vilken/vilka av följande är uttryck? A:input B:12 C:s+t/10 D:print X:Inget av ovanstående.

7 Kapitel 1: Python, kommentarer Vad gör följande sats: print ”hejsan ” # ”hoppsan” A:skriver ut: hejsan B:skriver ut: hoppsan C:skriver ut: hejsan hoppsan D:inget, ger felmeddelande X:inget av ovanstående.

8 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning: Vad skriver satsen ut: print 10 + ” kronor är drygt ” \ + 1 + ” euro” A:10 kronor är drygt 1 euro B:kronor är drygt C:kronor är drygt euro D:inget, ger felmeddelande X:inget av ovanstående.

9 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning: I ett program har vi skapat strängen aktivitet = "Prov" Vilken/vilka av följande anropar en strängmetod på strängen aktivitet? A:aktivitet.lower() B:aktivitet() C:lower("Prov") D:lower(aktivitet) X:Inget av ovanstående.

10 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning: Vilken typ har objektet som refereras av x: x = [”a”, ”b”, ”c”, ”d”, ”e”][:] A:lista B:sträng C:int D:float X:Inget av ovanstående.

11 Kapitel 3: if, while, algoritm Vilket värde har villkoret i if-satsen nedan? sidor = 452 pris = 280 if sidor > 300 and pris <= 400: print "Köp boken" A:True B:False C:452 D:700 X:Inget av ovanstående.

12 Kapitel 3: if, while, algoritm Vad skriver slingan nedan ut? hjul = 0 while hjul <= 8: hjul += 2 print hjul A:hjul B:0 2 4 6 8 C:0 1 2 3 4 5 6 7 8 D:8 X:Inget av ovanstående.

13 Kapitel 3: if, while, algoritm Vilket är det största talet som skrivs ut: n = 0 while n < 10: n -=1 print ”Talet är: ” + n A:10 B:3 C:0 D:8 X:Inget av ovanstående.

14 Kapitel 4: for, strängar, tupler Vad skriver satserna nedan ut? for i in range(1,3): for j in range(1,3): print i+j A:2 3 4 B:2 3 3 4 C:1 2 3 1 2 3 D:i j X:Inget av ovanstående.

15 Kapitel 4: for, strängar, tupler Vad skriver satserna nedan ut? plagg = "vante" print plagg[1] A:plagg B:vante C:v D:a X:Inget av ovanstående.

16 Kapitel 5: listor Vad kommer favorit att vara efter följande tre satser: vintersport = ["isdans"] favorit = vintersport vintersport[0] = "hockey" A:["isdans"] B:["hockey"] C:["isdanshockey"] D:["isdans", "hockey"] X:Inget av ovanstående.

17 Kapitel 5: listor Vad refereras av x? l = [[1, 2, 3], [5, 6, 7], [”a”, ”b”]] x = l[0:2][1][1:3] A:[1, 2] B:[6, 7] C:[5, 6] D:5 X:Inget av ovanstående.

18 Kapitel 6: Funktioner def minska(bananer,citrus): bananer=bananer-1 citrus[0]=citrus[0]-1 bananer = 5 citrus = [1, 2, 3] minska(bananer, citrus) Vad är värdet på bananer och citrus efter anrop till minska ? A:bananer=5, citrus=[1,2,3] B:bananer=5, citrus=[0,2,3] C:bananer=4, citrus=[1,2,3] D:bananer=4, citrus=[0,2,3] X:Inget av ovanstående.

19 Kapitel 6: Funktioner Vilka anrop är korrekta till funktionen nedan? def myFunc(x, y, z = 3): print x, y, z A:foo(1, 2, 3) B:foo(1, 2) C:foo(1) D:foo(y = 8, x = 9) X:Inget av ovanstående.

20 Kapitel 7: Filer och särfall Vad gör följande program? tygfil = open("tyger.txt","r") for tyg in tygfil: print tyg A:Tar bort filen "tyger.txt" B:Skriver ut enbart första raden från filen "tyger.txt" C:Skriver ut enbart sista raden från filen "tyger.txt" D:Skriver ut alla rader från filen "tyger.txt" X:Inget av ovanstående.

21 Kapitel 8: Klasser, objekt class Trumpet(object): def tuta(self): print "Tut!” Hur skapar man ett Trumpet-objekt? A:Trumpet = self B:Trumpet(tuta) C:self.Trumpet() D:instrument = Trumpet() X:Inget av ovanstående.

22 Kapitel 9: Objektorienterad programmering Om vi i definitionen av klassen Abborre skriver? class Abborre(Fisk) så innebär det att A: Klassen Abborre ärver attribut och metoder från Fisk. B: Klassen Fisk ärver attribut och metoder från Abborre. C: Klassen Abborre ärver enbart attributen från Fisk. D: Klassen Fisk ärver enbart metoderna från Abborre. X: Inget av ovanstående.

23 Kapitel 9: Objektorienterad programmering: Vad skapas av satsen nedan? Barnfilm = Film("Lilla Kycklingen", 81) A:Ett objekt med två klassattribut. B:Ett objekt med två metoder. C:Ett objekt med två attribut. D:Ett objekt, men antalet attribut och metoder går inte att avgöra. X:Inget av ovanstående.


Ladda ner ppt "Föreläsning 9 Repetition inför provet. Viktigt inför provet! När, var, hur Repetition via provfrågor: –kapitel 1: Python, kommentarer –kapitel 2: Variabler,"

Liknande presentationer


Google-annonser