Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1 i programmeringsteknik och Matlab 2D1312 •Kursinformation •Introduktion till UNIX •Introduktion till Emacs •Introduktion till Python.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1 i programmeringsteknik och Matlab 2D1312 •Kursinformation •Introduktion till UNIX •Introduktion till Emacs •Introduktion till Python."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1 i programmeringsteknik och Matlab 2D1312 •Kursinformation •Introduktion till UNIX •Introduktion till Emacs •Introduktion till Python

2 Kursens hemsida •Kursens hemsida är en central länk mellan kursledningen och dig. •Kursens hemsida uppdateras kontinuerligt under kursens gång. •http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/2D1312/prgi07

3 Kursens mål • F å datorvana, f ä rdighet att skriva v ä lstrukturerade program och k ä nnedom om grundl ä ggande datatekniska begrepp. • Tr ä ning att l ö sa konstruktionstekniska problem och l ö sning b å de sj ä lvst ä ndigt och i grupp. • Grundl ä ggande kunskaper och praktisk f ä rdighet i Matlab.

4 Efter kursen förväntas •Datorer och programmering ses som naturliga verktyg i ingenj ö rsarbetet. •Ni kunna se likheter mellan programvarukonstruktion och annat konstruktionstekniskt arbete. •Ni kunna utf ö ra viss programmering •Ni kunna utnyttja Matlab som hj ä lpmedel f ö r numeriska ber ä kningar och visualisering i andra kurser.

5 Examination •LAB1: Laboration 1-5 (2hp) •LAB2: Prov (1.5hp) •LAB3: P-uppgift (3hp) •MAT1: Laborationer och hemtal i Matlab (1.5hp)

6 Laborationer •Laborationstillfällen är avsedda för att redovisa och få hjälp. •Räkna inte med att göra klart laborationerna under laborationstillfällena.

7 Provet •Provet är ett prov på förståelse av begrepp och programkod, består av ca 25 frågor. •För att få godkänt på provet krävs 80% rätt. •Man får 3% bonus på provet för laboration från moment LAB1 som redovisas i tid. •Datorprovet ges i slutet av halva kursen och det är tillåtet att ta med en bok om Python under provet.

8 P-uppgiften •Individuell uppgift i Python. •Betyget i kursen beror på hur väl P- uppgiften utförs. •Det finns ca 100 uppgifter att välja mellan.

9 Matlab-delen •Består av 2 obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt hemtal. •Detta kommer att vara kopplat till matematikkursen i envariabelanalys.

10 Kurslitteratur •Python programming for the absolute beginner (2:a upplagan) Författare: Michael Dawson ISBN: 1-59863-112-8 Säljes på kårbokhandeln för 280 Kr. •Matlab-kompendium säljs under första Matlab-föreläsningen.

11 Redovisning och hjälp vid laborationstillfällen •Vi använder köhanteringsprogrammet sima- manager (gås igenom under Laboration 1). •Utanför kursens laborationstillfällen kan man få hjälp av CSCs allmänhandledning. •Allmänhandledningens arbetstider är normalt vardagar mellan 11-13 och 17-20. Mer information om detta finns på kursens hemsida.

12 Viktiga datum DatumHändelse 070907Sista bonusdag för Laboration 1. 070914Sista bonusdag för Laboration 2. 070921Sista bonusdag för Laboration 3. 070927Sista bonusdag för Laboration 4. 071005Sista bonusdag för Laboration 5. 071009Prov 071016Specifikation för P-uppgift redovisas muntligt. 071127Sista redovisningsdag för P-uppgiften. 071211Sista redovisningsdag för laborationerna i matlab.

13 Interpreterare och kompilator • Python är ett interpreterande programmeringsspråk. • Java, C, C++ är kompilerande programmeringsspråk.

14 Vad är ett program •Input (tangentbord, fil, nätverket …) •Output (skärm, fil, ljudkortet) •Logiken –Matematisk beräkning –Jämförelse –Villkor satser –loop

15 Utskrift på skärmen print ”Hej”, print ”Hur är det?” Hej Hur är det? print ”Hej” print ”Hur är det?” Hej Hur är det? Nu med ett kommatecken

16 Språkets syntax •Syntax betyder språkets struktur. –Följande är en massa ord på svenska: labbarna i tid gör till bonus samla tentamen! och Kan man gissa fram vad meningen vill säga? Kan en maskin gissa det utan att missuppfatta meningen? •Ovanstående gäller också för olika programmeringsspråk bl.a. Python: Följande rad blir datorn förvirrad av eftersom det är syntaxfel i koden: ”Python är enkelt” print För att datorn ska förstå, ska man skriva som nedan: print ”Python är enkelt”

17 Kommentarer # Foljande sats skriver ut ett # viktig meddelande print ” Learn how to program in Python! ” Learn how to program in Python!

18 Inläsning •Inläsning från tangentbordet görs med funktionen raw_input()

19 Variabelnamn Ett namn håller reda på ett objekt. Exempel: age = 20 name = ” vahid ”

20 Reserverade ord Det finns en del ord som programmeraren inte får välja som variabelnamn, de har ett betydelse för språket och därför kallar vi dom reserverade ord: and delforis raise asserteliffromlambda try breakelseglobalnot while classexcept orreturn if continueexecimportpass deffinallyinprint


Ladda ner ppt "Föreläsning 1 i programmeringsteknik och Matlab 2D1312 •Kursinformation •Introduktion till UNIX •Introduktion till Emacs •Introduktion till Python."

Liknande presentationer


Google-annonser