Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IB910C - Multimediaprogrammering i Python En introduktion till programmeringsspråket Python Peter Mozelius DSV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IB910C - Multimediaprogrammering i Python En introduktion till programmeringsspråket Python Peter Mozelius DSV."— Presentationens avskrift:

1 IB910C - Multimediaprogrammering i Python En introduktion till programmeringsspråket Python Peter Mozelius DSV

2  Ett interpreterat skriptspråk  Utvecklat på 90-talet av Guido van Rossum  Språket är inte döpt efter någon orm  Öppen källkod  Plattformsoberoende  Versionsberoende Multimediaprogrammering i Python

3  Går att ladda hem från: http://www.python.org / http://www.python.org /  Men se upp lite med vilken version ni väljer  2.3.5 se kursboken  2.6.2 h ttp://www.python.org/download/releases/2.6.2 / h ttp://www.python.org/download/releases/2.6.2 /  3.0.1 Python 3000 eller Python 3K  T ex så skiljer det redan för print:  print ”Hallå IB910C” ver < 3  print(”Hallå IB910C”) ver 3 Multimediaprogrammering i Python

4 #Föreläsning1 exempel 1 #Inläsning och utskrift i Python 2.6 #Definiera main-metoden def main(): namn = raw_input('Hej, vad heter du? '); print 'Hej ' + namn + ', välkommen till DSV!'; #Anropa main main(); Multimediaprogrammering i Python

5 #Föreläsning1 exempel 2 #Inläsning och utskrift i Python 3.0 #Definiera main-metoden def main(): namn = input('Hej, vad heter du? '); print('Hej ' + namn + ', välkommen!’); #Anropa main main(); Multimediaprogrammering i Python

6  Implicit typning:  Konkatenering och addition Multimediaprogrammering i Python

7  IDLE  Följer med i standardinstallationen  Färgning av pythonkoden  Integrerad felsökning  Möjlig att specialanpassa  Jag ska nu visa hur man startar IDLE Multimediaprogrammering i Python

8 Använd paranteser när du vill ändra på operatorprecedensen Operatorprecedens

9  Division i Python < ver 3 Multimediaprogrammering i Python

10  + addition och konkatenering  - subtraktion  * multiplikation  ** exponent  / division  % modulus  = == !=  and  or Multimediaprogrammering i Python

11

12  Definiera funktioner som utför olika saker Multimediaprogrammering i Python

13  Det reserverade ordet global

14  Så här gör du i IDLE: Multimediaprogrammering i Python

15  Externa hjälpklasser ligger i bibliotek  math  För saker som rör matematik import math area = math.pi * radie ** 2 ;  random  För saker som rör slumpning import random Multimediaprogrammering i Python

16  Från random använder i funktionen randint() Multimediaprogrammering i Python

17  Då typningen i Python är implicit är det ibland nödvändigt att ta hjälp av funktioner som:  str(inparameter)  Konverterar inparametern till en sträng  int(inparameter)  Konverterar inparametern till ett heltal  float(inparameter)  Konverterar inparametern till ett flyttal Multimediaprogrammering i Python

18  Vi försöker nu tillämpa det vi har gått igenom idag i ett litet program för division: Multimediaprogrammering i Python

19  Två körningar av exemplet gav:  Efter föreläsningen bygger du om exemplet och funderar på hur du ska börja lösa Labb1 Multimediaprogrammering i Python

20  En utförligare instruktion hittar du inne i vår virtuella lärplattform Moodle Multimediaprogrammering i Python

21  http://vle.dsv.su.se/course/category.php?id=3 http://vle.dsv.su.se/course/category.php?id=3  Börja med att skaffa dig ett konto! Multimediaprogrammering i Python

22  http://dsv.su.se/courses/python/ http://dsv.su.se/courses/python/ Multimediaprogrammering i Python

23


Ladda ner ppt "IB910C - Multimediaprogrammering i Python En introduktion till programmeringsspråket Python Peter Mozelius DSV."

Liknande presentationer


Google-annonser