Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IB910C - Multimediaprogrammering i Python Selektion, iteration och datastrukturer Peter Mozelius DSV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IB910C - Multimediaprogrammering i Python Selektion, iteration och datastrukturer Peter Mozelius DSV."— Presentationens avskrift:

1 IB910C - Multimediaprogrammering i Python Selektion, iteration och datastrukturer Peter Mozelius DSV

2  Ett interpreterat skriptspråk som kan användas som ett:  Funktionellt språk  Objektorienterat språk  Imperativt språk Multimediaprogrammering i Python

3  Viktiga konstruktioner i ett imperativt språk:  Selektion  Iteration  Persistens  Datastrukturer Multimediaprogrammering i Python

4  Mycket likt de konstruktioner som ni tidigare har sett i andra språk: a = "python" if a == "python" : print "Yes" else : print "No" Multimediaprogrammering i Python

5 elif istället för switch-konstruktioner:

6  Några användbara datasamlingar i Python:  Listor  Tupletter  Ordlistor  Mängder Multimediaprogrammering i Python

7  En samling objekt där vi kan hantera ett, flera eller samtliga objekt på en gång:  Listor skapas med hårda hakparanteser [ lista ] Multimediaprogrammering i Python

8  Precis som listor, men med skillnaden att data inte kan ändras efter att det har skapats:  Skapas med vanliga mjuka paranteser Multimediaprogrammering i Python

9  Med nycklar och värden i stil med  Javas HashMaps  Perls eller ActionScripts Associativa arrayer  Skapas med spetsparanteser / klammerparanteser Multimediaprogrammering i Python

10  Med mängdlärans regler för unika element och funtioner som  Snitt  Union  Delmängder  Implementeras med hjälp av klassen set Multimediaprogrammering i Python

11

12  Konstruktioner i Python: while uttryck: instruktion(er); for element i givenlista: instruktion(er); Multimediaprogrammering i Python

13 mitt_tal = 0; while mitt_tal <= 100: print mitt_tal; mitt_tal += 1; Multimediaprogrammering i Python

14 for element i given lista:

15  For-loopar med numeriska värden skapas med hjälp av funktionen range() Multimediaprogrammering i Python

16  Hur data överlever till nästa programkörning  Vi tar nu en titt på hur man läser in från en fil Försök först öppna filen: try: fil = open('sprak.txt', 'r'); Multimediaprogrammering i Python

17 for rad in fil.readlines(): print rad; #Stäng filen fil.close(); #Om något skulle gå fel except IOError: print 'Fel i filläsningen!'; Multimediaprogrammering i Python

18  Pythons felhantering konstrueras med  try  except Multimediaprogrammering i Python

19


Ladda ner ppt "IB910C - Multimediaprogrammering i Python Selektion, iteration och datastrukturer Peter Mozelius DSV."

Liknande presentationer


Google-annonser